ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Bevercé (Wallonne) Hotel Bevercé (Wallonne)

Photos of Bevercé, Wallonne

photos found. 1452. Photos on the current page: 15
1 
1
Noël 2019 à Malmedy (04)
Noël 2019 à Malmedy (04)
 • Author: Lцdо\/іс Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-12-17 03:27:03
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'42"N - 6°1'28"O
 • insta: @79milu
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Noël 2019 à Malmedy (03)
Noël 2019 à Malmedy (03)
 • Author: Lцdо\/іс Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-12-17 03:21:58
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'41"N - 6°1'30"O
 • insta: @79milu
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Bevercé, Wallonne
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Bevercé
Noël 2019 à Malmedy (02)
Noël 2019 à Malmedy (02)
 • Author: Lцdо\/іс Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-12-17 03:13:01
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'34"N - 6°1'32"O
 • insta: @79milu
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Noël 2019 à Malmedy (01)
Noël 2019 à Malmedy (01)
 • Author: Lцdо\/іс Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-12-17 03:11:42
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'34"N - 6°1'33"O
 • insta: @79milu
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Night traffic in Malmedy (BE)
Night traffic in Malmedy (BE)
 • Author: Lцdо\/іс Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-10 20:44:51
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'13"N - 6°0'35"O
 • www.facebook.com/79milu/
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (18)'
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (18)'
 • Author: frederic_massin Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-10-27 14:53:49
 • Geographical coordinates of the taken: 50°26'46"N - 6°1'56"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (010'
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (010'
 • Author: frederic_massin Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-10-27 14:09:50
 • Geographical coordinates of the taken: 50°26'46"N - 6°1'56"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (04)'
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (04)'
 • Author: frederic_massin Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-10-27 13:49:06
 • Geographical coordinates of the taken: 50°26'46"N - 6°1'56"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (14)'
2019-10 Trôs-Marets canyon MALMEDY (14)'
 • Author: frederic_massin Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-10-27 15:22:20
 • Geographical coordinates of the taken: 50°26'46"N - 6°1'56"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Malmedy
Malmedy
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 15:10:04
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'38"N - 6°1'36"O
 • Monument voor de slachtoffers van WO I Monument for the victims of WWI
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Malmedy
Malmedy
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 15:05:46
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'38"N - 6°1'41"O
 • Monument voor de slachtoffers van WO II Monument for the victims of WWII
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Malmedy
Malmedy
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 14:27:40
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'37"N - 6°1'30"O
 • Jean Hubert Cavens
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Malmedy
Malmedy
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 14:13:41
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'29"N - 6°1'16"O
 • Kathedraal St. Pierre St. Pierre Cathedral De parochiekerk van Malmedy werd gebouwd tussen 1775 en 1784. Aanvankelijk vervulde ze een rol als abdijkerk. Haar titel als kathedraal dankt ze aan de speciale politieke situatie waarin de stad tussen de twee wereldoorlogen verkeerde. Wat betreft architectuur en grootte blijft ze niettemin vergelijkbaar met de kerken uit de omliggende gemeenten. Binnen in de kerk zijn het vooral de gesculpteerde houten preekstoel en biechtstoelen (1770), en het Maria-altaar (1773) en het hoofdaltaar (1877), beiden in marmer, die de moeite waard zijn. De kerk is toegewijd aan Sint Pieter en Sint Paulus. Zijn beiaard bestaat uit 35 klokken. Het is van de hand van Martin Legros, een inwoner van Malmedy. The parish church of Malmedy was built between 1775 and 1784. Initially it played a role as an abbey church. She owes her title as a cathedral to the special political situation in which the city was situated between the two world wars. In terms of architecture and size, it nevertheless remains comparable to the churches in the surrounding municipalities. Inside the church it is especially the sculpted wooden pulpit and confessionals (1770), and the altar of Mary (1773) and the main altar (1877), both in marble, that are worthwhile. The church is dedicated to Saint Peter and Saint Paul. His carillon consists of 35 bells. It is from the hand of Martin Legros, a resident of Malmedy.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Malmedy
Malmedy
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 13:08:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'33"N - 6°1'46"O
 • Malmedy (Waals: Måmdey, Duits, verouderd: Malmünd) is een stad en faciliteitengemeente voor Duitstaligen in de provincie Luik in België. De stad telt ruim 12.000 inwoners. De stad is gevestigd op de plaats waar de Warchenne uitmondt in de Warche. Naast Malmedy zelf heeft de gemeente nog twee andere deelgemeenten, namelijk Bévercé en Bellevaux-Ligneuville. Verspreid over het grondgebied van deze drie deelgemeenten bevinden zich ruim over de 30 dorpen en gehuchtjes. Malmedy ontstond rond de abdij die kort voor 650 door Remaclus gesticht was en sinds de 10e eeuw behoorde het samen met Stavelot tot het Abdijvorstendom Stavelot-Malmedy. Het plaatsje lag dicht bij de Germaans-Romaanse taalgrens, maar heeft waarschijnlijk altijd een Romaanstalige meerderheid gehad. Na de Franse annexatie van de Zuidelijke Nederlanden in 1795 behoorde het tot het Ourthedepartement. Het Congres van Wenen wees de Oostkantons inclusief Malmedy in 1815 aan Pruisen toe. In dat land behoorde de stad tot het district Malmedy in de Rijnprovincie. Er werden pogingen ondernomen om het plaatsje te verduitsen, onder meer door de invoering van Duitstalig onderwijs en de plaatsnaamwijziging naar Malmünd (zie verder). Krachtens het Verdrag van Versailles kwam Malmedy in 1919 toe aan België. Gedurende de Duitse bezetting van België in de Tweede Wereldoorlog stond Malmedy opnieuw onder een Duits bestuur. Tijdens de Slag in de Ardennen, in de herfst van 1944, doodden Duitse SS-rs tientallen Amerikaanse krijgsgevangenen. Deze gebeurtenis staat vandaag bekend als het Bloedbad van Malmedy. Volgens de officiële talentelling in Malmedy zou het aandeel Duitstaligen tussen 1920 en 1947 teruggevallen zijn van 21% tot 9,7%. Waarschijnlijk lag dat laatste aantal hoger. In ieder geval was een groot deel van de bevolking tweetalig. Bij de vastleggen van de taalgrens in 1961-'63 werd bepaald dat Malmedy tot het Franse taalgebied behoort, maar faciliteiten voor Duitstaligen levert. De gemeente wordt gerekend tot de Oostkantons maar niet tot de Duitstalige Gemeenschap die in het Duits het openbaar bestuur voert. Monumenten zijn de voormalige benedictijnenabdij (gesticht ca. 650, opgeheven in 1797) en de abdijkerk (1775-1784), die na de trekking van de nieuwe staatsgrens in 1920 zetel van de bisschop van Eupen-Malmedy werd. Na opheffing van het bisdom in 1925 bleef de kathedrale titel behouden. De kathedraal bewaart de relieken van de Heilige Quirinus. De naam "Malmedy" is vermoedelijk van Gallo-Romeinse oorsprong. De vroegste vermelding van het klooster Malmedy stamt uit 670: de monasterio Malmundario. Latere vormen zijn Malmedie (1287), Malmundier (1288), Malmonder (1367), Melmender (1388) en Malmeder (1451), en sindsdien werd de plaats in het lokale dialect Malmder genoemd, wat ten slotte Måmdey werd.[1] De autoriteiten gebruikten Malmedy, zoals in Stavelot-Malmedy. Onder invloed van Duits nationalisme werd de plaats na de Pruisische annexatie in 1815 hernoemd in Malmünd (ook wel Malmünde), waarop men in het Franse taalgebied reageerde door voortaan Malmédy te schrijven; beide accenten zijn uniek voor beide talen en legden daarom een duidelijke aanspraak op de identiteit van de plaats, hoewel het strikt genomen geen historische namen waren. Na de Belgische annexatie in 1919 werd de naam weer Malmedy -zonder accent- en verdwenen geleidelijk de andere spellingen. Malmedy (Walloon: Måmdey, German, obsolete: Malmünd) is a city and municipal of facilities for German speakers in the province of Liège in Belgium. The city has more than 12,000 inhabitants. The city is located at the place where the Warchenne flows into the Warche. In addition to Malmedy itself, the municipality has two other districts, namely Bévercé and Bellevaux-Ligneuville. Spread over the territory of these three municipalities, there are more than 30 villages and hamlets. Malmedy originated around the abbey that was founded by Remaclus shortly before 650 and since the 10th century it belonged to Stavelot-Malmedy Abbey Principality together with Stavelot. The town was close to the Germanic-Romanian language border, but has probably always had a Roman-speaking majority. After the French annexation of the Southern Netherlands in 1795, it belonged to the Ourthe department. The Congress of Vienna awarded Prussia to the East Cantons, including Malmedy, in 1815. In that country, the city belonged to the Malmedy district in the Rhine province. Attempts were made to thwart the town, including the introduction of German-language education and the change of place name to Malmünd (see below). Under the Treaty of Versailles, Malmedy came to Belgium in 1919. During the German occupation of Belgium in World War II, Malmedy was again under German rule. During the Battle of the Ardennes, in the fall of 1944, German SS-rs killed dozens of American prisoners of war. This event is today known as the Massacre of Malmedy. According to the official talent census in Malmedy, the proportion of German speakers would have fallen from 21% to 9.7% between 1920 and 1947. The latter number was probably higher. In any case, a large part of the population was bilingual. When the language boundary was established in 1961-'63, it was determined that Malmedy belongs to the French language area, but provides facilities for German speakers. The municipality is counted as part of the East Cantons, but not as part of the German-speaking Community which runs the public administration in German. Monuments are the former Benedictine abbey (founded around 650, abolished in 1797) and the abbey church (1775-1784), which became the seat of the bishop of Eupen-Malmedy after the new state border was drawn in 1920. After the abolition of the diocese in 1925, the cathedral title was retained. The cathedral preserves the relics of Saint Quirinus. The name "Malmedy" is probably of Gallo-Roman origin. The earliest mention of the Malmedy monastery dates from 670: the Malmundario monasterio. Later forms are Malmedie (1287), Malmundier (1288), Malmonder (1367), Melmender (1388) and Malmeder (1451), and since then the place in the local dialect was called Malmder, which finally became Måmdey. [1] The authorities used Malmedy, as in Stavelot-Malmedy. Under the influence of German nationalism, the place was renamed after the Prussian annexation in 1815 in Malmünd (also called Malmünde), to which the French language area responded by writing Malmédy; both accents are unique to both languages ​​and therefore made a clear claim to the identity of the place, although strictly speaking they were not historical names. After the Belgian annexation in 1919, the name became Malmedy again - without accent - and the other spellings gradually disappeared
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Malmedy
Malmedy
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 13:57:26
 • Geographical coordinates of the taken: 50°25'41"N - 6°1'27"O
 • Outrelepont brug Outrelepont brigde Verwijzingen naar de eerste brug van Malmedy zijn te vinden in teksten uit de 13de eeuw. De oudste versie, die vermoedelijk uit hout gemaakt was, verving een oude waadbare plaats. Vanaf 1619 werd de eerste stenen brug met zeven rondbogen gebouwd en door gebrek aan fundamenten in 1765 heropgebouwd – deze keer met stenen uit de steengroeve van Mont. Sinds 1744 werden verschillende standbeelden van de Heilige Johannes Nepocemus, beschermheilige van bruggen en binnenschepen, op de leuning geplaatst. Het huidige standbeeld werd in 1976 ontworpen door kunstenaar Jean Thèrer in opdracht van het feestcomité van Outrelepont. References to the first bridge of Malmedy can be found in texts from the 13th century. The oldest version, presumably made of wood, replaced an old fordable place. The first stone bridge with seven arches was built from 1619 and rebuilt in 1765 due to a lack of foundations - this time with stones from the Mont quarry. Since 1744, various statues of Saint John Nepocemus, patron saint of bridges and barges, have been placed on the railing. The current statue was designed in 1976 by artist Jean Thèrer on behalf of the party committee at Outrelepont.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 1452. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top