ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Ghislenghien (Wallonne) Hotel Ghislenghien (Wallonne)

Photos of Ghislenghien, Wallonne

photos found. 428. Photos on the current page: 15
1 
1
Rainy day
Rainy day
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-12-14 14:50:39
 • Geographical coordinates of the taken: 50°38'18"N - 3°53'19"O
 • Le meilleur arrosage est celui du bon Dieu. Photo HD : xhosako.prodibi.com/a/8vegegwq0qoxyo/i/zv5q65o7z5eyq9j
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
04-07-2019 SNCB HVR M7 + 1902, Bif. Beauregard
04-07-2019 SNCB HVR M7 + 1902, Bif. Beauregard
 • Author: Jan-Mark Schout Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-07-04 15:10:34
 • Geographical coordinates of the taken: 50°38'59"N - 3°54'15"O
 • Nademaal in de maand mei acht maal naar België werd getrokken en met een mooie buit kon worden teruggekeerd, was juni voor ondergetekende een fotografisch gezien wat rustigere maand. Met als hoogtepunt het afscheid van de mechanische beveiliging van Tertre, nevens een andere fotodag in België en tweemaal een halve fotodag in des schrijvers eigen regio, was het aantal uitstapjes vrij gering. De warme maand juli was daardoor veeleer een maand, waarin dikwerf ons vaderland werd verlaten teneinde op de verscheidenste plekken foto's te trekken. De tweede fotodag van juli, te weten de eerste donderdag van de maand, was er een die gans anders verliep dan een dag tevoren verwacht. Overmits de schrijver dezes te dien dage zo veel had beleefd, zal ik trachten U mijner wederwaardigheden deelachtig te maken. Het oorspronkelijke plan was eigenlijk andermaal een M7-testrit vast te leggen. Daar ik slechts twee maanden tevoren mijn eerste foto van zo een testrit kon maken, was ik voornemens nog een der vele testritten vast te leggen. Op 3 juli zou er een testrit in de vorm van de E14607 van Kinkempois-Formation naar Oostende-T.W. plaatsvinden, doch een foto van deze rit mislukte helaas. Als gevraagd werd wat deze râme de volgende dag zou doen, was het antwoord dat er een terugrit als E14608 van Oostende-T.W. naar Kinkempois-Formation zou plaatsvinden. Met een vertrek omstreeks half tien vanuit Oostende was ik voornemens die rit ergens in Oost-Vlaanderen of Vlaams-Brabant vast te leggen, doch dit alles werd veranderd na slechts één berichtje... Des avonds sprak ik namelijk met iemand over de lopende M7-testritten, waarbij mij in deze conversatie werd medegedeeld dat de volgende dag een testrit met een M7-stuurrijtuig voorzien was. Eensklaps schoot het door mijn hoofd: zou dit dan de eerste testrit met een stuurrijtuig zijn? Nadat ik kort overpeinsde wat ik de weken tevoren over de stuurrijtuigen had gelezen, was de conclusie dat de enige ritten met de stuurrijtuigen ofwel testen in een bundel waren, ofwel een transfert, waarbij een stuurrijtuig in de trein was opgenomen - neen, een zelfstandige rit met het stuurrijtuig op kop, dat had nog nimmer plaatsgevonden. Gezien het feit dat op 2 juli een stuurrijtuig naar Schaerbeek was gebracht, was de conclusie dat ondergetekende getuige van een primeur zou zijn... Ik was derhalve zeer geïnteresseerd waar men dan zou gaan rijden, doch op dit antwoord moest ik nog even wachten. Rond één uur 's nachts ontving ik dan het antwoord: men zou op deze donderdag even voor zevenen vanuit Schaerbeek richting Ath vertrekken, waarna er tot 16 uur testen zouden worden gedaan tussen Ath en Silly. Het spoor B tussen Ath en Silly zou daartoe buiten dienst worden gesteld tussen 8.30 en 16 uur, zodat men de vrije hand had met de testen. De samenstelling zou overigens ook erg interessant zijn: achter het M7-stuurrijtuig waren twee M6-rijtuigen en een I6-rijtuig voorzien, terwijl dit alles door een locomotief van de reeks 19 geduwd zou worden. Na een korte nacht zat ik reeds even na zessen al in de trein, op weg richting het mooie Belgenland. Onderwijl had ik nog nadere informatie gekregen nopens de testritten, dewelke tussen de p.k.'s 39 630 en 50 378 zouden plaatsvinden. Als ik een wikipediapagina raadpleegde, bleek echter dat dit tussen Ath en Leuze-en-Hainaut zou zijn. Toch wel opmerkelijk, vermits mij tevoren medegedeeld was dat de ritten tussen Ath en Silly zouden plaatsvinden. Enigszins in verwarring gebracht hierover, besloot ik om niet naar Silly, doch naar Leuze-en-Hainaut te reizen. Het zou echter nog geruime tijd duren vooraleer ik in Leuze-en-Hainaut zou arriveren, daar ik nog in Nederland was. Ik had des ochtends geen tijd gehad om mijn brood te beleggen, waardoor ik onderweg nog beleg moest halen. Een korte wandeling in de Albert Heijn deed mij besluiten eens wat nieuws te proberen, te weten gerookte makreelfilet. Gezeteld in een VIRM naar Roosendaal kon ik de verpakking opentrekken, teneinde de makreelfilet op mijn boterhammen te doen. Terstond kreeg ik echter spijt van mijn aankoop: ik had onderschat dat deze vis dermate zou rieken... Een weinig later rook de ganse coupé naar makreel, terwijl dit beslist geen aangename lucht had. Het feit dat ik mijn medereizigers met deze lucht had opgezadeld, de vis niet bijzonder aangenaam smaakte en ondergetekende de volgende uren naar vis zorgde ervoor dat ik sedertdien nimmermeer makreel heb gegeten ;-) Enfin, aangekomen in Roosendaal stapte ik over op de omnibus naar Puurs, dewelke deze ochtend door de 824 werd verzekerd. Ik was eigenlijk voornemens in Essen op de E4531 over te stappen - het Roosendaalse Jan Tinbergen College had immers vele zitplaatsen vanaf station Essen gereserveerd - doch het uitvallen van deze trein tussen Essen en Antwerpen dwong mij om tot Antwerpen in deze omnibus te blijven. Aldaar bleek de schrijver dezes echter meer geluk te hebben, de onhaalbare aansluiting op de semi-direct naar Brussel kon deze ochtend wel gehaald worden. De klassieke geopende vensters, mitsgaders de lederen banken, zorgen steeds voor een rit die eenieder aan de goede tijden van weleer doet terugdenken. Hangend uit een der geopende vensters kon van de ook deze dag welaangename zon genoten worden, terwijl Brussel langzaam maar zeker dichterbij kwam. In het Zuidstation nam ik de trein naar Leuze-en-Hainaut, verzekerd door een lange râme M6. Deze rit maakt onderdeel uit van de semi-direct tussen Sint-Niklaas en Kortrijk, dewelke zeer duidelijk laat zien welk een groot aantal stations er in het verleden zijn gesloten. De trein stopt tussen Sint-Niklaas en Dendermonde, alsmede tussen Halle en Kortrijk immers op alle tussengelegen stations... Bon, na een tijdje kwamen we toe in Ath, alwaar ik vanuit de trein de testtrein met het M7-stuurrijtuig kon waarnemen. De locomotief stond evenwel afgestel, ik hoopte dus maar dat er nog effectief testritten uitgevoerd zouden worden vandaag. Bij aankomst in Ath twijfelde ik nog even of ik in Ath of Leuze-en-Hainaut zou afstappen, doch uiteindelijk verkoos ik toch de laatste optie. Ik kon nu immers alvast vanuit de trein een goed fotopunt zoeken, zodat ik straks naar ginder kon gaan stappen. Omstreeks half twaalf werd dan de voorlopige eindbestemming van deze dag bereikt, waarbij ik blij was dat de perrons alhier nog ongerenoveerd waren. Om wellicht meer informatie te bekomen, begaf ik mij allereerst naar het loket. Achter het glas zat een vriendelijke, wat oudere exploitatieklerk, die zowaar Nederlands kon spreken. Hem vroeg ik of hij wellicht de testtrein had gezien, doch het antwoord was ontkennend. Dat dit tamelijk logisch was bleek een weinig later uit een berichtje dat ik ontving: door problemen met het stuurrijtuig stond de trein nog steeds in Ath... Tevens bleek men toch tussen Ath en Silly te rijden, zodat ik besloot terug te keren naar Ath. Het was al bijna lunchtijd, zodat ik de sandwicherie Ô Coup'faim tegenover het station bezocht. De sandwicherie bleek gerund te worden door een jonge vriendelijke neger, die voor mij ter plekke een sandwich poulet curry bereidde. Gelukkig was het niet druk, waardoor ik amper een kwartier na aankomst te Leuze-en-Hainaut de trein terug naar Ath kon nemen. Onderweg kon ik genieten van mijn heerlijke sandwich, zodat ik terug aangesterkt aldaar aankwam. Ik moest nu toch eens serieus gaan nadenken waar ik de trein wilde gaan fotograferen, daar het erop leek dat men deze namiddag alsnog enige testritten naar Silly zou gaan rijden. Ik had twee keuzes: ofwel vlak buiten Ath, ofwel nabij Silly. Vlak buiten Ath zou ik de trein wel goed voor de zon kunnen fotograferen, doch daar was één groot nadeel aan verbonden: ik zou dan de trein richting Silly fotograferen, zodat ik een foto met de locomotief op kop had. Nu, het ging mij juist om het stuurrijtuig, vermits dit de eerste testdag was en juist dit zo speciaal was. Hierdoor besloot ik om toch naar Silly te reizen, terwijl ik geen flauw idee had waar ik kon gaan staan... Aanvankelijk dacht ik dat men tussen Ath en Silly zou pendelen, doch een blik op de PSS van de zône Ath veranderde dit. Blijkbaar zou men op spoor B enkel tussen de seinen CX-F.37 (inritsein Ath) en K-E.37 (inritsein Silly) pendelen, zodat men het station zelve niet zou bereiken. Voor het station bevindt zich immers nog de Bif. Silly, alwaar de verbindingslijn 1/1 op L95 aantakt. Hierdoor kon het gewone reizigersverkeer, dat tussen Ath en Bif. Silly vandaag slechts op spoor A kon rijden, in Silly alsnog op het normale spoor toekomen. Dit impliceerde echter tevens dat de tresttrein niet op station Silly zou komen, doch anderhalve kilometer voor het station zou keren. Ik zou dus een fotopunt vóór het sein moeten vinden, edoch bleek dat lastiger dan gedacht. Nadat ik te Ath enige detailopnames van de testtrein had gemaakt, was ik in de trein naar Silly gestapt, onderwijl nauwlettend uit het raam kijkend naar een potentieel fotopunt. We passeerden de LGV-basis Le Coucou, zodat het station van Silly ook nog maar enkele kilometers verwijderd was. Eensklaps zag ik een mogelijk punt: een viaduct over de sporen heen. Het leek niet een bijzonder fotopunt, doch hoe meer we Silly naderden, des te meer ik ervan overtuigd was dat dit wellicht het enige mogelijke fotopunt zou zijn. Alle kruisende wegen tussen dat fotopunt en station Silly bleken immers viaducten onder het spoor in plaats van over het spoor te zijn... Als we bij de Bif. Silly terug op normaalspoor reden, was de conclusie dus vrij eenvoudig: er was slechts één viaduct over het spoor heen, zodat dit het enige punt was waar ik een foto van de trein kon maken. De grote vraag was nu echter: hoe zou ik aldaar geraken? Eenmaal aangekomen in Silly, liep ik eerst naar het stationsgebouw. Door de verlegging van L94 tussen Marcq en Ath is station Silly een modern, betonnen en grauw station, dat slechts een klein gebouwtje kent waar het loket in gehuisvest is. Het was een warme donderdag, zodat de wachtzaal met het houten dak een ware broeikas was... Hierdoor heerste er een bijkans mediterrane sfeer in Silly, zo rond het middaguur was het waarlijk zeer kalm alhier. Ik was de enige reiziger in het warme stationsgebouw, de lokettist had daardoor ook vrij weinig te doen. Aan een muur zag ik echter wat dienstregelingen van de bus hangen, zodat ik die nader aanschouwde. De drie buslijnen in Silly - de lijnen 27, 87 en 94 - zouden mij echter niet echt verder brengen. De frequentie was immers niet al te hoog - zeker al niet in deze periode van vakantie - en het zou nog geruime tijd duren, vooraleer de eerste bus vertrok - daarnevens kwamen de bussen ook niet echt in de buurt van het fotopunt... Schier moedeloos verliet ik het stationsgebouw - eenzaam stond ik in de brandende zon op de parking van Silly. Er was geen bus die mij binnen afzienbare tijd verder kon brengen en veel leven in deze omgeving was er evenmin. Zou ik dan na zoveel moeite uiteindelijk geen foto meer kunnen maken van de M7-testritten, simpelweg omdat ik niet op het fotopunt kon geraken? Ik kon weliswaar gaan lopen, doch een voettocht van vier kilometer in deze hitte was niet bepaald een aantrekkelijk vooruitzicht. Eigenlijk was er nog maar één oplossing overgebleven: liften. Zou dat dan wel gaan lukken? Ik besloot om aan de uitrit van de parking te gaan staan, teneinde alle passerende automobilisten te vragen om een lift. Zo nu en dan verliet er een auto de parking, doch als ik aangaf richting de straat Beauregard te moeten, bleek dat men allemaal een andere richting op ging. Vrijwel iedereen wilde immers rechtsaf slaan, terwijl ik linksaf moest. Na een tijdje vruchteloos te hebben gewacht op een auto die naar links moest, besloot ik mijn tactiek te veranderen. Ik stelde mij ditmaal aan de overkant van de weg op, zodat alle auto's die mij zouden passeren de juiste richting op zouden gaan. Na enige tijd wachten kwam de eerste auto in beeld, zodat ik gebaarde dat hij moest stoppen. De bestuurder negeerde mij echter volledig en reed vol gas door - ook deze poging was dus mislukt. Even later kwam een andere auto, een grijze Skoda met een aanhanger. Ook ditmaal gebaarde ik hem te stoppen, doch ook hij reed gewoon door - of toch niet... Ik dacht dat hij doorreed, doch nog geen honderd meter verder stopte hij toch. Vlug liep ik naar de auto toe en ik begroette de bestuurder. Het bleek een zeer goedhartige grijsaard van omtrent zeventig jaren te zij, die bovendien het Nederlands machtig was. Ik legde hem mijn probleem uit: ik moest richting Beauregard toe, en zou hij mij wellicht kunnen meenemen naar ginder? Zowaar bleek hij ook die kant op te moeten, zodat hij mij wel een flink stuk in de juiste richting kon brengen. Het laatste stuk zou ik dan nog wel moeten lopen, doch dat deerde vanzelfsprekend niet. Ik gooide mijn tas in de kofferbak, zodat we konden vertrekken. We reden echter nog niet direct die kant op, daar hij namelijk eerst richting het belendende recyparc moest rijden. In de aanhanger lag immers wat afval dat hij daar diende af te leveren. Nadat de oude dibbes klaar was, konden we terug vertrekken. Onderweg konden we nog gezellig met elkander babbelen, de man bleek gelukkig zeer spraakzaam te zijn. Hij vertelde dat hij tot 2018 schepen was geweest in een naburige gemeente en dat hij ook al eens in Nederland was geweest, namelijk in het Zeeuwse Goes. Na aan aangename rit werd ik afgezet bij de kruising tussen de Rue de la Station en de Rue Wastine/Chemin des Perdreaux, alwaar ik de man zeer hartelijk bedankte voor zijn welwillendheid om mij mee te nemen. Nu hoefde ik nog slechts een kilometer naar het fotopunt te lopen, dat was toch een pak aangenamer dan een voettocht vanaf station Silly! Rond tweeën kwam ik dan eindelijk toe bij het fotopunt, namelijk de weg Beauregard die bij p.k. 40 800 de lijn 1, 1/1 en 94 overschrijdt. Deze weg heeft tevens zijn naam verleend aan de bifurcation Beauregard, dat vlak achter mij lag. Hier takt de verbindingslijn 1/1 immers af van de LGV 1, om enkele kilometers verderop bij de Bif. Silly op L94 aan te takken. L1/1 zorgt er dus voor, dat op de foto liefst vijf sporen te zien zijn. Onderwijl was mij nog een zeer blijde tijding medegedeeld, namelijk dat men begonnen was met de testritten. De eerste rit was al voltooid, zodat de trein in Ath stond toen ik op het fotopunt arriveerde. Zou het nog lang duren vooraleer men voor een tweede keer naar Silly zou rijden? Neen, zo bleek het antwoord, omstreeks tien over twee was men ten tweeden male vanuit Ath richting Silly vertrokken. Om tien voor half drie was het moment dan eindelijk daar: ik kon mijn eerste foto maken van een testrit met het M7-stuurrijtuig! Zeer blij was ik op dat moment, te meer daar dit ook nog eens de allereerste testdag was voor het stuurrijtuig. Daar dit pas de tweede testrit van vandaag was, mag gevoeglijk worden aangenomen dat ik waarschijnlijk de allereerste fotograaf ben geweest die een foto van een zelfstandig rijdend M7-stuurrijtuig heb kunnen maken... De trein rolde wat uit richting het sein voor de Bif. Silly, zodat ongeveer een kilometer na het passeren van ondergetekende het eindpunt van deze tweede testrit werd bereikt. Een kwartier later kwam de trein wederom langs, nu op de terugweg naar Ath. Ik was echter nog niet volledig content met het resultaat, aangezien een bovenleidingsportaal nogal hinderlijk in beeld stond. Even twijfelde ik nog wat te doen, terugkeren naar Ath of de derde rit hier opwachten. Uiteindelijk besloot ik toch te wachten om de volgende rit in een iets gewijzigde compositie vast te leggen, waarbij ik iets meer naar links was opgeschoven op het viaduct. Een passerende vader met twee kinderen zorgde nog voor wat afleiding, zijn kinderen waren toch wel verbaasd dat hier iemand met een camera stond. Wat ook voor wat afleiding zorgde, doch dan in negatieve zin, waren de grote zwermen tripsen, die mij allerwegen omringden. Al had ik ze allemaal van mijn armen geveegd, dan nog zaten ze er een paar seconden later weer op, zodat ik maar even iets verderop in het gras ging zitten teneinde van deze beestjes af te zijn. Circa drie kwartier na de eerste rit kwam ook de tweede rit richting Silly voorbij, waarbij in zonovergoten weersomstandigheden de bovenstaande foto kon worden getrokken. De trein was, gelijk de eerdere ritten op dit testspoor in de namiddag, nog steeds als E91836 onderweg op het spoor B van L94. Met nog een foto van de terugrit kon ik zeer tevreden het viaduct verlaten. Dankzij de vriendelijke grijsaard was het gelukt om het fotopunt te bereiken en het doel van deze dag was geslaagd: mijn eerste foto van een M7-stuurrijtuig. Nadat nog een vierde rit werd gereden, was het omstreeks kwart over vier terug gedaan met de testen - het spoor B werd tevens terug in dienst genomen. Ik wandelde terug naar het punt waar ik op de heenweg was afgezet, hopend om nu een andere lift te bekomen. Ofschoon ik vele mensen vroeg of zij wellicht richting station Enghien of Silly reden, was het antwoord telkenmale negatief. Na vele pogingen besloot ik uiteindelijk maar om richting de bushalte Rue de la Station te stappen en aldaar om 16.39 bus 94 naar station Ath te nemen. Deze busreis bezorgde mij overigens ook nog wel een toffe ervaring. Met het arriveren van de bus op de bushalte bemerkte ik dat de voorste deur reeds geopend was, doch aangezien dat zeer dikwijls pleegt te gebeuren bij het naderen van een halte was dat nog niet zo bijzonder. Toen we echter vertrokken, bleek dat de buschauffeur de ganse tijd met een open deur rondreed. Dit was toch wel zeer aangenaam moet ik zeggen, op deze warme zomerdag zorgde dit voor een verfrissend briesje in de bus. Via Hellebecq, Ghislenghien en Meslin-l'Évêque kwamen we uiteindelijk aan in de stad Ath. Vlak voor het binnenrijden van de stad werd vanzelfsprekend de voorste deur terug gesloten ;-) Doordat de chauffeur duidelijk wist waar het gaspedaal zich bevond, kon ik de krappe overstap van twee minuten in Ath halen, zodat ik in een heerlijk koele DMT naar Brussel bolde. De laatste vermeldenswaardige belevenis vond nog plaats in Schaerbeek, terwijl ik in de trein naar Antwerpen zat. Een onnozele jongeling bevond zich namelijk gewoon tussen de sporen van de lijnen 36 en 27 in, terwijl de treinen aan volle snelheid passeerden. Nog maar eens een voorbeeld van de vele ongewenste gasten in Schaerbeek... Bon, bij dezen zijn we aan het eind van mijn avontuur gekomen van deze warme eerste donderdag in juli. Ofschoon de reis enige hindernissen en tegenslagen kende, zorgde het liften toch wel voor een zeer speciale ervaring, nevens het feit dat ik een der eerste, zo niet de allereerste fotograaf ben die een testrit met een M7-stuurrijtuig heb gefotografeerd. Ik hoop dat U het toch wat lange verhaal met plezier hebt gelezen, waarbij ik alvast kan verklappen dat het volgende verhaal minstens zo avontuurlijk zal zijn ;-) Tot slot vermeld ik hieronder nog de samenstelling van de testtrein: 50 88 86-96 001-4 (75001) 50 88 82-72 026-3 (69026) 50 88 26-72 218-5 (62218) 61 88 21-70 650-3 (12650) 91 88 0190 020-3 B-B
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Ghislenghien, Wallonne
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Ghislenghien
Silhouette
Silhouette
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-10-15 17:15:25
 • Geographical coordinates of the taken: 50°38'24"N - 3°53'35"O
 • The sky at dusk - Le ciel à la tombée du soir Photo HD : xhosako.prodibi.com/a/8vegegwq0qoxyo/i/o5y7dxgrwmk8741
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Lifting crane
Lifting crane
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-10-05 12:30:23
 • Geographical coordinates of the taken: 50°38'53"N - 3°52'2"O
 • Construction éolienne zoning Orientis 3 à Ghislenghien Photo HD : xhosako.prodibi.com/a/8vegegwq0qoxyo/i/gyv5qr1g949819w
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Country walk
Country walk
La charette de foin
La charette de foin
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-03 13:39:15
 • Geographical coordinates of the taken: 50°38'30"N - 3°53'53"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Thatch
Thatch
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-03 14:04:45
 • Geographical coordinates of the taken: 50°39'5"N - 3°53'3"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Highway
Highway
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-02-11 10:38:03
 • Geographical coordinates of the taken: 50°40'28"N - 3°52'52"O
 • Overhanging the bridge - Surplombant le pont Photo HD : xhosako.prodibi.com/a/8vegegwq0qoxyo/i/jk2wyl56r821zg
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
In the meadow
In the meadow
Hotel room
Hotel room
 • Author: greentool2002 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-11-09 19:46:10
 • Geographical coordinates of the taken: 50°40'9"N - 3°52'9"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2017-02-05_13-40-47_GT-I9295_5_134047
2017-02-05_13-40-47_GT-I9295_5_134047
 • Author: Miguel Discart (Photos Vrac) Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-02-05 13:40:47
 • Geographical coordinates of the taken: 50°37'57"N - 3°51'44"O
 • Diverses photos prisent en 2017 sans sujet reel.
 • License*: Attribution-NonCommercial-ShareAlike License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
On a Sunday morning foggy
On a Sunday morning foggy
Sunset on the village
Sunset on the village
Foggy
Foggy
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-10-20 08:34:54
 • Geographical coordinates of the taken: 50°40'6"N - 3°52'28"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
The tree and the chapel
The tree and the chapel
 • Author: Elfkild Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-10-20 09:20:40
 • Geographical coordinates of the taken: 50°40'13"N - 3°52'46"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 428. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top