ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Hasselt (Flamande) Hotel Hasselt (Flamande)

Photos of Hasselt, Flamande

photos found. 10843. Photos on the current page: 15
1 
1
Danjer...
Danjer...
 • Author: LukeDaDuke Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-02-09 15:11:29
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'56"N - 5°19'47"O
 • Hasselt (BEL)
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
B-ART
B-ART
 • Author: LukeDaDuke Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-02-09 15:50:09
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'46"N - 5°19'51"O
 • Hasselt (Belgium)
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Hasselt, Flamande
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Hasselt
barristo
barristo
 • Author: Paul Audenaert Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-12-20 12:29:46
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'51"N - 5°20'16"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 12:46:45
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'1"N - 5°20'46"O
 • Graffiti
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 12:52:17
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'53"N - 5°20'39"O
 • Leopold II monument Op 16 juni 1952 legde toenmalig burgemeester Bollen de eerste steen van dit monument. Bij deze plechtigheid werd er ook een oorkonde ingemetseld. De inhuldiging vond plaats in augustus 1953. Generaal Daneels, vleugeladjudant van Koning Boudewijn, onthulde het monument. Het monument is in blauwe steen vervaardigd. De idee ervoor kwam van het bestuur van de 'Koloniale dagen van Limburg'. Het bronzen borstbeeld van Koning Leopold II bekroont het monument. Het gedeelte in blauwe steen bestaat uit zeven platen, met op de middelste, juist onder het borstbeeld, de koninklijke kroon en in bronzen letters het opschrift: "Hulde aan Z.M. Koning Leopold II en aan al zijn Limburgse medewerkers". Het monument stelt de verschillende beschavingsetappes voor uit de geschiedenis van Kongo voor 1908. In 1958 werd voor het monument een praalsteen geplaatst die aarde bevat van de graven van twee Limburgse kolonialen die in Kongo sneuvelden, nl. M.N.E. Beckers uit Bilzen en E.P.G. Jehoel uit Eksel, begraven in Leopoldstad. Elk jaar in de maand juni vindt er een plechtigheid plaats met bloemenhulde aan het monument, georganiseerd door het K.K.V.L., de 'Koninklijke Koloniale Vereniging van Limburg'. Het monument werd ontworpen door architect Lippens en architect Moors uit Hasselt. Het beeldhouwwerk is van de hand van Raf Mailleux uit Genk (nvdr: de gipsmallen worden bewaard in Het Stadsmus). A. Myny was de steenkapper. De gedenkplaat bij het monument van Leopold II werd onthuld op 2 juni 1984 door burgemeester Meyers. Deze gedenkplaat herinnert aan de 44 Limburgse slachtoffers van de jaren '60-'65. De onthulling van de gedenkplaat gebeurde naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Koloniale Vereniging van Limburg. At 16th June 1952, then Mayor Bollen laid the foundation stone of this monument. A certificate was also built in at this ceremony. The inauguration took place in August 1953. General Daneels, King Baudouin wing aide, unveiled the monument. The monument is made in blue stone. The idea for this came from the board of the 'Colonial Days of Limburg'. The bronze bust of King Leopold II crowns the monument. The part in blue stone consists of seven plates, with the royal crown on the middle, just below the bust, and in bronze letters the inscription: "Tribute to Z.M. King Leopold II and to all his Limburg employees". The monument presents the different stages of civilization from the history of Congo before 1908. In 1958 a tombstone was placed in front of the monument containing earth from the graves of two Limburg colonials who fell in Congo, M.N.E. Beckers from Bilzen and E.P.G. Jehoel from Eksel, buried in Leopoldstad. Every year in the month of June a ceremony with floral tribute takes place at the monument, organized by the K.K.V.L., the 'Royal Colonial Association of Limburg'. The monument was designed by architect Lippens and architect Moors from Hasselt. The sculpture is by Raf Mailleux from Genk (ed: the plaster molds are kept in Het Stadsmus). A. Myny was the stone barber. The memorial plaque at the Leopold II monument was unveiled on 2 June 1984 by Mayor Meyers. This plaque commemorates the 44 Limburg victims of the 60s and 65s. The unveiling of the memorial plaque took place on the occasion of the 50th anniversary of the Colonial Association of Limburg.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 12:54:43
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'54"N - 5°20'39"O
 • Oorlogsmonument War monument Op zondag 8 oktober 1922 werd op de de Schiervellaan het 'Provinciaal Gedenkteken ter nagedachtenis van de Limburgers gestorven voor het Vaderland', in tegenwoordigheid van Koning Albert I en Koningin Elisabeth onthuld. Jan van Asperen van Antwerpen was door de Provinciale commissie als ontwerper aangesteld. Het monument bestaat uit een achthoekig voetstuk van 7 meter diameter, waarrond nog een stoep van 1 meter breed is gelegd. Op het voetstuk rijst een vierzijdige obelisk, versierd met beeldhouwwerk in brons, gebeiteld door Edouard Vereycken en vervaardigd in bronsgieterij F. Albers van Antwerpen. Vier levensgrote beelden in brons evoceren de oorlogsellende en de moed van het volk. Op twee vlakken van de obelisk staat gebeiteld '1914-1918' en '1940-1945' en op de andere vlakken het wapenschild van Limburg met de inscriptie 'Aan de Limburgers voor het vaderland gevallen' en een kruis waaronder 'Aux Limbourgeois morts pour la patrie'. Aan de voet van dit monument vinden de voornaamste vaderlandse plechtigheden plaats. On Sunday 8th October 1922, the 'Provincial Memorial in memory of the people of Limburg died for the Fatherland' on the Schiervellaan, in the presence of King Albert I and Queen Elisabeth. Jan van Asperen from Antwerp was appointed as designer by the Provincial Commission. The monument consists of an octagonal base of 7 meters in diameter, around which a sidewalk of 1 meter wide has been laid. A four-sided obelisk rises on the pedestal, adorned with sculpture in bronze, carved by Edouard Vereycken and made in bronze foundry F. Albers of Antwerp. Four life-size bronze statues evoke the war-suffering and the courage of the people. On two planes of the obelisk are chiseled '1914-1918' and '1940-1945' and on the other planes the coat of arms of Limburg with the inscription 'To the Limburgers fallen for the fatherland' and a cross including 'Aux Limbourgeois morts pour la patrie '. The most important national ceremonies take place at the foot of this monument.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 13:21:34
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'40"N - 5°20'6"O
 • Boerenkrijg monument
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 13:03:06
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'50"N - 5°20'25"O
 • Hemelrijk
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 13:28:21
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'38"N - 5°20'9"O
 • Dansende paarden Dancin' horses
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 13:31:16
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'42"N - 5°20'13"O
 • Para duifjes Para pigeons
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 13:43:15
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'45"N - 5°20'16"O
 • Hasselt
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 14:07:39
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'56"N - 5°20'32"O
 • Pauze... Time out...
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 17:11:10
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'1"N - 5°20'44"O
 • Graffiti
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 14:19:43
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'2"N - 5°20'46"O
 • Graffiti
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hasselt
Hasselt
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-12 13:26:03
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'40"N - 5°20'6"O
 • Art Nouveau
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 10843. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top