ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Houthalen-Helchteren (Flamande) Hotel Houthalen-Helchteren (Flamande)

Photos of Houthalen-Helchteren, Flamande

photos found. 569. Photos on the current page: 15
1 
1
Gent
Gent
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-05-02 10:09:29
 • Geographical coordinates of the taken: 51°2'26"N - 5°22'44"O
 • Gent, Oost-Vlaanderen, België From the series 'Tegen een muur aankijken'
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
DJI_0137
DJI_0137
 • Author: schepers_patrick Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-27 14:13:23
 • Geographical coordinates of the taken: 51°1'29"N - 5°22'8"O
 • DCIM/101MEDIA/DJI_0137.JPG
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Houthalen-Helchteren, Flamande
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Houthalen-Helchteren
DJI_0118
DJI_0118
 • Author: schepers_patrick Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-27 13:35:43
 • Geographical coordinates of the taken: 51°1'39"N - 5°22'24"O
 • DCIM/101MEDIA/DJI_0118.JPG
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Houthalen-Helchteren
Houthalen-Helchteren
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-03-09 10:56:39
 • Geographical coordinates of the taken: 51°3'10"N - 5°22'56"O
 • Houthalen-Helchteren, Limburg, België.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Houthalen-Helchteren
Houthalen-Helchteren
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-03-09 10:52:49
 • Geographical coordinates of the taken: 51°3'9"N - 5°22'54"O
 • Houthalen-Helchteren, Limburg, België.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Houthalen-Helchteren
Houthalen-Helchteren
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-03-09 10:47:17
 • Geographical coordinates of the taken: 51°3'33"N - 5°22'58"O
 • Houthalen-Helchteren, Limburg, België.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Kallo, Oost-Vlaanderen
Kallo, Oost-Vlaanderen
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-03-19 15:04:23
 • Geographical coordinates of the taken: 51°1'37"N - 5°22'12"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Waaslandhaven, Beveren
Waaslandhaven, Beveren
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-02-11 12:59:43
 • Geographical coordinates of the taken: 51°1'32"N - 5°22'24"O
 • Waaslandhaven Beveren, Oost-Vlaanderen, België
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
 • Author: Pascal Heymans Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-02-11 13:13:27
 • Geographical coordinates of the taken: 51°1'33"N - 5°22'20"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Zonhoven
Zonhoven
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-01 12:45:11
 • Geographical coordinates of the taken: 51°0'24"N - 5°24'0"O
 • De Teut De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Tenhaagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg. Ook de Molenheide behoort sinds 2006 tot de Teut. De naam van het natuurgebied is afgeleid van het Zonhovense dialectwoord toot wat "punt, spits toelopend uiteinde of uitstekend gedeelte" betekent. De Teut vormde immers tot aan de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits toelopend terrein op de gemeentegrens. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer. De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein. Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem. Het vee, vooral schapen, graasde er overdag. De heide was toen gemeenschappelijke grond. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Het gebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979, en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek, met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens Plateau (geodetisch merkpunt 75,57 meter boven de zeespiegel). Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels. De wandelpaden zijn vrij toegankelijk en er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. Het is ook de biotoop voor libellen, loopkevers, spinnen en veldkrekels, samen met de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de rugstreeppad. De Teut is a nature reserve in the Belgian municipality of Zonhoven. The nature reserve lies south of the E314 and forms a unity with the Tenhaagdoornheide nature reserve in Houthalen-Helchteren, which lies to the north of the motorway. Together they form a heathland area of ​​approximately 2000 hectares, the largest in Central Limburg. The Molenheide has also been part of the Teut since 2006. The name of the nature area is derived from the Zonhoven dialect word toot which means "point, pointed end or excellent part". After all, the Teut formed a rushing terrain at the municipal border until the border correction with Houthalen in 1977. Moreover, the Teutheuvel protrudes above the surrounding landscape. The name Teut in no way refers to the Teuten, the itinerant traders of yesteryear. De Teut shows the moors as they covered a large part of Belgian Limburg in the first part of the 20th century. By cutting down the primeval forest in the past and the lack of fertilizers, the site changed. It overgrown with heather that was part of the agricultural system for centuries. The cattle, especially sheep, grazed during the day. The moor was then common ground. In the Limburg Kempen, the heathland began to disappear with the arrival of artificial fertilizer and the mechanization of agriculture. The largest part was converted into fields and meadows. After the discovery of coal in the Kempens Basin in 1901 and the location of the Kempense mining sites, even more large areas of heath land disappeared. Coniferous trees were planted for mining. The current bike path on the Teut runs along the route of an old coal track. The area was established and protected in 1976 with an extension in 1979, and is formed by the valleys of the Roosterbeek and the Laambeek, with in between the westernmost spur of the Kempens Plateau (geodetic mark 75.57 meters above sea level). Fans, ponds for fish farming, heath and pine forests with typical vegetation and numerous breeding birds are found here. The hiking trails are freely accessible and various hiking routes have been mapped out. The sundew and the leg break occur here and birds such as the nightjar, tree pipit and skylark. It is also the biotope for dragonflies, ground beetles, spiders and field crickets, together with the smooth snake, the viviparous lizard, the moor frog and the natterjack toad.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Zonhoven
Zonhoven
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-01 13:01:01
 • Geographical coordinates of the taken: 51°0'24"N - 5°23'54"O
 • De Teut De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Tenhaagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg. Ook de Molenheide behoort sinds 2006 tot de Teut. De naam van het natuurgebied is afgeleid van het Zonhovense dialectwoord toot wat "punt, spits toelopend uiteinde of uitstekend gedeelte" betekent. De Teut vormde immers tot aan de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits toelopend terrein op de gemeentegrens. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer. De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein. Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem. Het vee, vooral schapen, graasde er overdag. De heide was toen gemeenschappelijke grond. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Het gebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979, en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek, met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens Plateau (geodetisch merkpunt 75,57 meter boven de zeespiegel). Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels. De wandelpaden zijn vrij toegankelijk en er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. Het is ook de biotoop voor libellen, loopkevers, spinnen en veldkrekels, samen met de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de rugstreeppad. De Teut is a nature reserve in the Belgian municipality of Zonhoven. The nature reserve lies south of the E314 and forms a unity with the Tenhaagdoornheide nature reserve in Houthalen-Helchteren, which lies to the north of the motorway. Together they form a heathland area of ​​approximately 2000 hectares, the largest in Central Limburg. The Molenheide has also been part of the Teut since 2006. The name of the nature area is derived from the Zonhoven dialect word toot which means "point, pointed end or excellent part". After all, the Teut formed a rushing terrain at the municipal border until the border correction with Houthalen in 1977. Moreover, the Teutheuvel protrudes above the surrounding landscape. The name Teut in no way refers to the Teuten, the itinerant traders of yesteryear. De Teut shows the moors as they covered a large part of Belgian Limburg in the first part of the 20th century. By cutting down the primeval forest in the past and the lack of fertilizers, the site changed. It overgrown with heather that was part of the agricultural system for centuries. The cattle, especially sheep, grazed during the day. The moor was then common ground. In the Limburg Kempen, the heathland began to disappear with the arrival of artificial fertilizer and the mechanization of agriculture. The largest part was converted into fields and meadows. After the discovery of coal in the Kempens Basin in 1901 and the location of the Kempense mining sites, even more large areas of heath land disappeared. Coniferous trees were planted for mining. The current bike path on the Teut runs along the route of an old coal track. The area was established and protected in 1976 with an extension in 1979, and is formed by the valleys of the Roosterbeek and the Laambeek, with in between the westernmost spur of the Kempens Plateau (geodetic mark 75.57 meters above sea level). Fans, ponds for fish farming, heath and pine forests with typical vegetation and numerous breeding birds are found here. The hiking trails are freely accessible and various hiking routes have been mapped out. The sundew and the leg break occur here and birds such as the nightjar, tree pipit and skylark. It is also the biotope for dragonflies, ground beetles, spiders and field crickets, together with the smooth snake, the viviparous lizard, the moor frog and the natterjack toad.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Zonhoven
Zonhoven
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-01 13:01:31
 • Geographical coordinates of the taken: 51°0'24"N - 5°23'52"O
 • De Teut De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Tenhaagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg. Ook de Molenheide behoort sinds 2006 tot de Teut. De naam van het natuurgebied is afgeleid van het Zonhovense dialectwoord toot wat "punt, spits toelopend uiteinde of uitstekend gedeelte" betekent. De Teut vormde immers tot aan de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits toelopend terrein op de gemeentegrens. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer. De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein. Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem. Het vee, vooral schapen, graasde er overdag. De heide was toen gemeenschappelijke grond. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Het gebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979, en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek, met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens Plateau (geodetisch merkpunt 75,57 meter boven de zeespiegel). Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels. De wandelpaden zijn vrij toegankelijk en er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. Het is ook de biotoop voor libellen, loopkevers, spinnen en veldkrekels, samen met de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de rugstreeppad. De Teut is a nature reserve in the Belgian municipality of Zonhoven. The nature reserve lies south of the E314 and forms a unity with the Tenhaagdoornheide nature reserve in Houthalen-Helchteren, which lies to the north of the motorway. Together they form a heathland area of ​​approximately 2000 hectares, the largest in Central Limburg. The Molenheide has also been part of the Teut since 2006. The name of the nature area is derived from the Zonhoven dialect word toot which means "point, pointed end or excellent part". After all, the Teut formed a rushing terrain at the municipal border until the border correction with Houthalen in 1977. Moreover, the Teutheuvel protrudes above the surrounding landscape. The name Teut in no way refers to the Teuten, the itinerant traders of yesteryear. De Teut shows the moors as they covered a large part of Belgian Limburg in the first part of the 20th century. By cutting down the primeval forest in the past and the lack of fertilizers, the site changed. It overgrown with heather that was part of the agricultural system for centuries. The cattle, especially sheep, grazed during the day. The moor was then common ground. In the Limburg Kempen, the heathland began to disappear with the arrival of artificial fertilizer and the mechanization of agriculture. The largest part was converted into fields and meadows. After the discovery of coal in the Kempens Basin in 1901 and the location of the Kempense mining sites, even more large areas of heath land disappeared. Coniferous trees were planted for mining. The current bike path on the Teut runs along the route of an old coal track. The area was established and protected in 1976 with an extension in 1979, and is formed by the valleys of the Roosterbeek and the Laambeek, with in between the westernmost spur of the Kempens Plateau (geodetic mark 75.57 meters above sea level). Fans, ponds for fish farming, heath and pine forests with typical vegetation and numerous breeding birds are found here. The hiking trails are freely accessible and various hiking routes have been mapped out. The sundew and the leg break occur here and birds such as the nightjar, tree pipit and skylark. It is also the biotope for dragonflies, ground beetles, spiders and field crickets, together with the smooth snake, the viviparous lizard, the moor frog and the natterjack toad.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Zonhoven
Zonhoven
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-01 13:11:14
 • Geographical coordinates of the taken: 51°0'24"N - 5°23'53"O
 • De Teut De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Tenhaagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg. Ook de Molenheide behoort sinds 2006 tot de Teut. De naam van het natuurgebied is afgeleid van het Zonhovense dialectwoord toot wat "punt, spits toelopend uiteinde of uitstekend gedeelte" betekent. De Teut vormde immers tot aan de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits toelopend terrein op de gemeentegrens. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer. De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein. Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem. Het vee, vooral schapen, graasde er overdag. De heide was toen gemeenschappelijke grond. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Het gebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979, en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek, met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens Plateau (geodetisch merkpunt 75,57 meter boven de zeespiegel). Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels. De wandelpaden zijn vrij toegankelijk en er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. Het is ook de biotoop voor libellen, loopkevers, spinnen en veldkrekels, samen met de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de rugstreeppad. De Teut is a nature reserve in the Belgian municipality of Zonhoven. The nature reserve lies south of the E314 and forms a unity with the Tenhaagdoornheide nature reserve in Houthalen-Helchteren, which lies to the north of the motorway. Together they form a heathland area of ​​approximately 2000 hectares, the largest in Central Limburg. The Molenheide has also been part of the Teut since 2006. The name of the nature area is derived from the Zonhoven dialect word toot which means "point, pointed end or excellent part". After all, the Teut formed a rushing terrain at the municipal border until the border correction with Houthalen in 1977. Moreover, the Teutheuvel protrudes above the surrounding landscape. The name Teut in no way refers to the Teuten, the itinerant traders of yesteryear. De Teut shows the moors as they covered a large part of Belgian Limburg in the first part of the 20th century. By cutting down the primeval forest in the past and the lack of fertilizers, the site changed. It overgrown with heather that was part of the agricultural system for centuries. The cattle, especially sheep, grazed during the day. The moor was then common ground. In the Limburg Kempen, the heathland began to disappear with the arrival of artificial fertilizer and the mechanization of agriculture. The largest part was converted into fields and meadows. After the discovery of coal in the Kempens Basin in 1901 and the location of the Kempense mining sites, even more large areas of heath land disappeared. Coniferous trees were planted for mining. The current bike path on the Teut runs along the route of an old coal track. The area was established and protected in 1976 with an extension in 1979, and is formed by the valleys of the Roosterbeek and the Laambeek, with in between the westernmost spur of the Kempens Plateau (geodetic mark 75.57 meters above sea level). Fans, ponds for fish farming, heath and pine forests with typical vegetation and numerous breeding birds are found here. The hiking trails are freely accessible and various hiking routes have been mapped out. The sundew and the leg break occur here and birds such as the nightjar, tree pipit and skylark. It is also the biotope for dragonflies, ground beetles, spiders and field crickets, together with the smooth snake, the viviparous lizard, the moor frog and the natterjack toad.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Zonhoven
Zonhoven
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-01 13:20:09
 • Geographical coordinates of the taken: 51°0'20"N - 5°23'54"O
 • De Teut De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Tenhaagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg. Ook de Molenheide behoort sinds 2006 tot de Teut. De naam van het natuurgebied is afgeleid van het Zonhovense dialectwoord toot wat "punt, spits toelopend uiteinde of uitstekend gedeelte" betekent. De Teut vormde immers tot aan de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits toelopend terrein op de gemeentegrens. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer. De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein. Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem. Het vee, vooral schapen, graasde er overdag. De heide was toen gemeenschappelijke grond. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Het gebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979, en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek, met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens Plateau (geodetisch merkpunt 75,57 meter boven de zeespiegel). Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels. De wandelpaden zijn vrij toegankelijk en er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. Het is ook de biotoop voor libellen, loopkevers, spinnen en veldkrekels, samen met de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de rugstreeppad. De Teut is a nature reserve in the Belgian municipality of Zonhoven. The nature reserve lies south of the E314 and forms a unity with the Tenhaagdoornheide nature reserve in Houthalen-Helchteren, which lies to the north of the motorway. Together they form a heathland area of ​​approximately 2000 hectares, the largest in Central Limburg. The Molenheide has also been part of the Teut since 2006. The name of the nature area is derived from the Zonhoven dialect word toot which means "point, pointed end or excellent part". After all, the Teut formed a rushing terrain at the municipal border until the border correction with Houthalen in 1977. Moreover, the Teutheuvel protrudes above the surrounding landscape. The name Teut in no way refers to the Teuten, the itinerant traders of yesteryear. De Teut shows the moors as they covered a large part of Belgian Limburg in the first part of the 20th century. By cutting down the primeval forest in the past and the lack of fertilizers, the site changed. It overgrown with heather that was part of the agricultural system for centuries. The cattle, especially sheep, grazed during the day. The moor was then common ground. In the Limburg Kempen, the heathland began to disappear with the arrival of artificial fertilizer and the mechanization of agriculture. The largest part was converted into fields and meadows. After the discovery of coal in the Kempens Basin in 1901 and the location of the Kempense mining sites, even more large areas of heath land disappeared. Coniferous trees were planted for mining. The current bike path on the Teut runs along the route of an old coal track. The area was established and protected in 1976 with an extension in 1979, and is formed by the valleys of the Roosterbeek and the Laambeek, with in between the westernmost spur of the Kempens Plateau (geodetic mark 75.57 meters above sea level). Fans, ponds for fish farming, heath and pine forests with typical vegetation and numerous breeding birds are found here. The hiking trails are freely accessible and various hiking routes have been mapped out. The sundew and the leg break occur here and birds such as the nightjar, tree pipit and skylark. It is also the biotope for dragonflies, ground beetles, spiders and field crickets, together with the smooth snake, the viviparous lizard, the moor frog and the natterjack toad.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Zonhoven
Zonhoven
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-01 13:20:35
 • Geographical coordinates of the taken: 51°0'22"N - 5°23'45"O
 • De Teut De Teut is een natuurgebied in de Belgische gemeente Zonhoven. Het natuurgebied ligt ten zuiden van de E314 en vormt een eenheid met het natuurgebied Tenhaagdoornheide in Houthalen-Helchteren dat ten noorden van de snelweg ligt. Samen vormen ze een heidegebied van ongeveer 2000 hectare, het grootste in Midden-Limburg. Ook de Molenheide behoort sinds 2006 tot de Teut. De naam van het natuurgebied is afgeleid van het Zonhovense dialectwoord toot wat "punt, spits toelopend uiteinde of uitstekend gedeelte" betekent. De Teut vormde immers tot aan de grenscorrectie met Houthalen in 1977 een spits toelopend terrein op de gemeentegrens. Bovendien steekt de Teutheuvel boven het omringende landschap uit. De naam Teut verwijst in geen geval naar de Teuten, de rondtrekkende handelaars van weleer. De Teut toont de heidevelden zoals ze in het eerste deel van de 20e eeuw een groot deel van Belgisch-Limburg bedekten. Door het kappen van het oerbos in het verleden en het gebrek aan meststoffen veranderde het terrein. Het begroeide met heide dat eeuwenlang deel uitmaakte van het landbouwsysteem. Het vee, vooral schapen, graasde er overdag. De heide was toen gemeenschappelijke grond. In de Limburgse Kempen begon de heide te verdwijnen met de komst van kunstmest en de mechanisering van de landbouw. Het grootste deel werd omgezet in akkers en weilanden. Na de ontdekking van steenkool in het Kempens Bekken in 1901 en de inplanting van de Kempense mijnzetels verdwenen nog meer grote stukken heidegrond. Naaldbomen werden aangeplant voor de mijnbouw. Het huidig fietspad op de Teut loopt over het traject van een oud kolenspoor. Het gebied werd opgericht en beschermd in 1976 met een uitbreiding in 1979, en wordt gevormd door de valleien van de Roosterbeek en de Laambeek, met ertussen de meest westelijke uitloper van het Kempens Plateau (geodetisch merkpunt 75,57 meter boven de zeespiegel). Men vindt er vennen, vijvers aangelegd voor de viskweek, heide en dennenbossen met een typische plantengroei en talrijke broedvogels. De wandelpaden zijn vrij toegankelijk en er zijn verschillende wandelroutes uitgestippeld. De zonnedauw en de beenbreek komen hier voor en vogels zoals de nachtzwaluw, boompieper en boomleeuwerik. Het is ook de biotoop voor libellen, loopkevers, spinnen en veldkrekels, samen met de gladde slang, de levendbarende hagedis, de heikikker en de rugstreeppad. De Teut is a nature reserve in the Belgian municipality of Zonhoven. The nature reserve lies south of the E314 and forms a unity with the Tenhaagdoornheide nature reserve in Houthalen-Helchteren, which lies to the north of the motorway. Together they form a heathland area of ​​approximately 2000 hectares, the largest in Central Limburg. The Molenheide has also been part of the Teut since 2006. The name of the nature area is derived from the Zonhoven dialect word toot which means "point, pointed end or excellent part". After all, the Teut formed a rushing terrain at the municipal border until the border correction with Houthalen in 1977. Moreover, the Teutheuvel protrudes above the surrounding landscape. The name Teut in no way refers to the Teuten, the itinerant traders of yesteryear. De Teut shows the moors as they covered a large part of Belgian Limburg in the first part of the 20th century. By cutting down the primeval forest in the past and the lack of fertilizers, the site changed. It overgrown with heather that was part of the agricultural system for centuries. The cattle, especially sheep, grazed during the day. The moor was then common ground. In the Limburg Kempen, the heathland began to disappear with the arrival of artificial fertilizer and the mechanization of agriculture. The largest part was converted into fields and meadows. After the discovery of coal in the Kempens Basin in 1901 and the location of the Kempense mining sites, even more large areas of heath land disappeared. Coniferous trees were planted for mining. The current bike path on the Teut runs along the route of an old coal track. The area was established and protected in 1976 with an extension in 1979, and is formed by the valleys of the Roosterbeek and the Laambeek, with in between the westernmost spur of the Kempens Plateau (geodetic mark 75.57 meters above sea level). Fans, ponds for fish farming, heath and pine forests with typical vegetation and numerous breeding birds are found here. The hiking trails are freely accessible and various hiking routes have been mapped out. The sundew and the leg break occur here and birds such as the nightjar, tree pipit and skylark. It is also the biotope for dragonflies, ground beetles, spiders and field crickets, together with the smooth snake, the viviparous lizard, the moor frog and the natterjack toad.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 569. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top