ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Jurbise (Wallonne) Hotel Jurbise (Wallonne)

Photos of Jurbise, Wallonne

photos found. 233. Photos on the current page: 15
1 
1
swallowtail
swallowtail
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-08-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
large skipper / sylvaine
large skipper / sylvaine
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-06-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Jurbise, Wallonne
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Jurbise
swallowtail
swallowtail
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-08-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
swallowtail
swallowtail
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2014-08-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
nuthatch
nuthatch
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-03-30 14:26:39
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
emerging
emerging
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2010-01-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
HLE1895_Jurbise
HLE1895_Jurbise
 • Author: colson.p Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-07-23 09:27:23
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'38"N - 3°54'24"O
 • HLE 1895, IC Mons - Brussels Airport - Zaventem, Jurbise
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
papilio machaon / swallowtail
papilio machaon / swallowtail
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-01 09:58:08
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
painted lady
painted lady
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-09-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
green veined white
green veined white
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2012-07-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
winter view
winter view
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2010-12-19 16:29:40
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • an attempt of photographic impressionism ..
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Calèche
Calèche
 • Author: bDom [+ 6.7 Mio views - + 88 K images/photos] Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-09-13 20:59:19
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'54"N - 3°55'19"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
09-03-2019 LINΞΛS 7789 + 7784 + PFT-transfert, Bif. Jurbise
09-03-2019 LINΞΛS 7789 + 7784 + PFT-transfert, Bif. Jurbise
 • Author: Jan-Mark Schout Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-03-09 14:02:13
 • Geographical coordinates of the taken: 50°32'8"N - 3°55'32"O
 • Het moge als een navrante sage betiteld worden: de nog immer voortslepende exodus uit de zeer gedateerde en gans vervallen Atelier de Traction Diesel (ATD) van Schaerbeek. Vooraleer we ons op de dramatisch verlopen transfert van 10 maart 2019 richten, zal ik U allereerst de context van de wegkwijnende ATD schetsen. De ontzagwekkend grote site van Schaerbeek-Formation spreekt tot eenieders verbeelding: de grootte, het aantal sporen, de vele activiteiten en de presentie veler ateliers is schier onbevatbaar. Vooraleer het vijfenhalf kilometer lange vormingsstation van Antwerpen-Noord werd aangelegd tijdens het Interbellum, was de site van Schaerbeek decennialang de grootste spoorwegsite van gans België. De vier kilometer lange en honderdvijfentwintig hectare grote site, met haar talloze faisceaux, is het schoolvoorbeeld van de teloorgang der Belgische spoorwegen, en dan met name het gedecimeerde goederenvervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Geweest. De omvangrijke trafieken richting het CFI-net te Haren-Buda, Tour et Taxis, Avant-Port en Schaerbeek-Josaphat: alle zijn ze gans dan wel schier verdwenen. De belangrijkste faisceaux voor het goederenverkeer in Schaerbeek-Formation (te weten de faisceaux A, B en C) telden tesamen niet minder dan honderdentien (!) sporen. Werden er eerst nog een drieduizend HG's per dag gesorteerd, desalniettemin begon zo rond de jaren tachtig de neergang echt in te zetten, met als eerste grote gevolg de algehele uitbraak van de faisceau A door de aanleg der spoorlijnen 25N (Schaerbeek Y Pont Albert - Mechelen Y Abeelstraat) en 36N (Bruxelles-Nord - Leuven). Met de huidige herontwikkeling van de site van Schaerbeek worden opnieuw grote delen van de westelijke helft van Schaerbeek-Formation uitgebroken: faisceau B is bereids verdwenen, de heden ten dage van Infrabel gebruikte faisceau C is gedecimeerd tot slechts enkele sporen en zelfs de spoorlijn 26A zal volgend jaar worden opgeheven. De neergang van het - met name in de vorige eeuw hoofdzakelijk door diesellocomotieven getrokken - goederenvervoer zorgde niet enkel voor de uitbraak meerderer faisceaux, doch had ook de buitendienststelling veler reeksen ten gevolge - er waren immers minder locomotieven van node. Dit zorgde ten slotte enkele jaren na de millenniumwisseling voor de sluiting van de reeds voornoemde ATD van Schaerbeek, een atelier welks grandeur volledig verdwenen is. Vooraleer ik U de huidige beklagenswaardige toestand beschrijf, zal ik eerst het glorieuze verleden tentoonspreiden. In 1902 besliste de État Belge om een zeer groot atelier te bouwen, dat de functie overnam van het te klein geworden atelier nabij Schaerbeek-Voyageurs. Door de Grote Oorlog en de daaropvolgende wederopbouw ondervond het project een serieuze vertraging, doch in 1924 werd het atelier dan eindelijk in gebruik genomen. Het geopende atelier was waarlijk reusachtig, overmits elk der negentien sporen maar liefst tweehonderd meter lang was. Op deze wijze vormde het atelier - dat bovendien van vier tientallen meters hoge schoorstenen was voorzien - een zeer imposant beeld. Dit blijkt te meer uit het feit dat de ATD Schaerbeek met zijn oppervlakte van 23.415 vierkante meter 95 jaar lang het grootste atelier van België was, de dit jaar officieel geopende Polyvalente Werkplaats (PW) van Melle is immers nog groter. Door verscheidene bombardementen verkeerde de ATD aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in een erbarmelijke staat, waardoor tot een algehele nieuwbouw werd besloten. De nieuwe ATD was door de ontstoming van de NMBS niet meer voorzien van de vier reusachtige schoorstenen, doch de rest van het ontwerp was nagenoeg identiek aan de oude ATD. Het moge duidelijk zijn: de ATD is een duidelijke heenwijzing naar de hoogtijdagen der Belgische spoorwegen in de vorige eeuw. Na het vrijkomen van zo een reusachtige werkplaats begin deze eeuw was het niet moeilijk om een herbestemming te vinden, zowel het Historisch Patrimonium van NMBS alsmede de gekende asbl PFT verlangden van deze ruimte gebruik te maken. Dit gebeurde effectief, zodat in de volgende vijftien jaren een niet onaanzienlijk deel hunner collecties hun toevlucht vonden in het atelier. De PFT gebruikte het atelier bijvoorbeeld om verscheidene locomotieven en treinstellen alhier op te knappen, zodat zij opnieuw konden schitteren op de museum lijn 128. Ofschoon het atelier een grote monumentale waarde heeft door haar verleden als het grootste klassieke atelier van België, werd er nimmer over nagedacht om het atelier te renoveren, zodat het mettertijd zeer vervallen raakte. Terwijl de toestand van het atelier aan het begin van deze eeuw bereids niet opperbest was, werd dit in de loop der jaren alsmaar erbarmelijker. Het verval werd allengs groter, iets wat daarenboven vergroot werd door het allengs toegenomen vandalisme. Overmits de vele oude treinstellen en locomotieven waarlijk een enorme aantrekkingskracht hebben op onzuivere figuren, moest de ATD Schaerbeek in de loop der jaren leren kampen met vele ongewenste bezoeken. Waar een deel dezer personen de 'veilige' weg verkiest door de toegangsweg vanaf het viaduct te nemen, plegen andere snoodaards de snelste weg te benutten, dit door vanaf het Bon Pasteurpark dwars over alle hoofdsporen heen richting de ATD te stappen... Diverse treinbestuurders hebben hierdoor reeds de schrik van hun leven gehad toen zij andermaal diverse jongelingen vlak voor hun trein het spoor zagen betreden. In casu vond het voorlopige dieptepunt op 23 februari 2018, toen er brand werd gesticht in de ATD van Schaerbeek, waarbij we van geluk mogen spreken dat niet het ganse atelier is afgebrand. Nadat de brandweer het pand vervolgens onveilig verklaarde, werd voor alle betrokkenen duidelijk dat er iets gedaan moest worden. Aangezien het atelier een belangrijke functie vervuld als dépôt van Trainworld/het Historisch Patrimonium van NMBS, zou een nieuwbouw van het pand aantrekkelijk lijken. Het probleem is echter: bij een nieuwbouw van het pand zou de grond volledig gesaneerd moeten worden. Wel, het probleem in dezen is de gans vervuilde grond: tot talloze meters diep is de grond doordrenkt van vervuilende brandstoffen en chemicaliën. De sanering zou daardoor zo kostelijk worden, dat die schier onbetaalbaar ware. Hierdoor werd een alternatief bedacht: de atelier zou blijven staan - zodat er geen kostelijke bodemsanering van node was - en een betonnen sarcofaag zou in het atelier worden geplaatst. Op deze wijze zou er een 'nieuw' dépôt kunnen ontstaan voor het Patrimonium, dat hiermede wederom decennialang een goed onderdak zou kunnen hebben. Dit is echter niet alles, aangezien men tegelijkertijd het huurcontract met de PFT opzegde. Ofschoon de vereniging reeds jaren haar toevlucht kon vinden in de ATD, was zij nu genoodzaakt een andere schuilplaats te zoeken en haar materieel naar ginder te verhuizen. De oplossing van dit probleem werd gevonden door een groot deel van het materieel naar Kinkempois over te brengen, waar men een huurcontract afsloot teneinde de eind maart 2018 verlaten ATDE te mogen benutten. Deze eerste transfert vond plaats op 4 augustus vorig jaar en kon door ondergetekende in Neerwinden worden vastgelegd. Indachtig het feit dat niet al het materieel nu van Schaerbeek naar Kinkempois was overgebracht, was de conclusie dat er te eniger tijd een tweede transfert zou moeten plaatsvinden, die de rest naar de ATD van Saint-Ghislain zou moeten brengen. Maanden verstreken zonder enig zicht op het moment dat dit transport effectief zou plaatsvinden... Eind vorig jaar werd het prille begin van de exodus vanuit Schaerbeek naar Saint-Ghislain zichtbaar, daar op 21 december 2018 de Brossels 551.26 en 553.29 per camion naar de ATD van Saint-Ghislain werden vervoerd. Tevens werd begonnen om al het materieel grondig na te zien, in casu valt met name te denken aan een contrôle van het remgedrag van het materieel. Verscheidene museumstukken, zoals de zeer vervallen locomotief 2913 en de motorwagen 4333, hadden immers reeds jaren niet meer gereden. Bij motorstel 082 en locomotief 202.020 bleken de remmen te lekken, zodat deze nog hersteld moesten worden. Nadat alle remmen van het materieel nauwgezet beproefd waren, brak het tijdstip aan om de remmen te testen - de voornoemde 2913 en 4333 konden hierdoor ten eersten male sedert vele jaren het daglicht aanschouwen. Middels verscheidene ritten in Schaerbeek werden in januari achtereenvolgens de remmen van het tractiematerieel en de HG's beproefd, dewelke probleemloos verliepen precies: het materieel was klaar voor de schouwing, niets stond een transfert naar Saint-Ghislain in de weg. Onder slechte weersomstandigheden werd op zaterdag 2 maart de transfert naar Saint-Ghislain samengesteld. Vooraleer met de rangering effectief aangevangen werd, laadden de vrijwilligers allereerst de vele wisselstukken en losse onderdelen in de goederenwagens. Aansluitend kon met behulp van de oude rangeerlocomotief 8208 'Michigan' de transfert worden samengesteld. De trein zou uit twee delen worden samengesteld, daar in Saint-Ghislain het voorste deel van het materieel naar de ATD en het achterste deel van de transfert naar de CHW zou worden vervoerd. Na vele rangeringen zag de samenstelling er als volgt uit: vooraan het deel dat voor de ATD van Saint-Ghislain bestemd was, bestaande uit het volgende materieel: diesellocomotief 202.020, stoomlocomotief 64.169 met tender 22.359, autorail 4333, een Ks, een Glms (W2), een Gbs (W5), een open goederenwagen (948/592), een eersteklas K1-rijtuig 21125, elektrische locomotief 2913, een Gbs en een Glms (W3). Achteraan bevond zich het voor de CHW bestemde materieel, namelijk diesellocomotief 210.077 en het via een noodkoppeling vastgemaakte motorstel 082, waarbij de noodkoppeling tevens de reden was dat het treinstel zich achteraan de transfert bevond. Nadat de remproef succesvol was uitgevoerd, leek niets een succesvolle overbrenging in de weg te staan... Intussen was het voor ondergetekende nog altijd verborgen gebleven, dat de transfert op 9 maart zou gaan plaatsvinden. Nog immer onwetend hiervan, kreeg ik dinsdagochtend een foto toegestuurd vanuit Saint-Ghislain. De foto toonde een der PFT's rangeerlocomotieven die te Saint-Ghislain is gestationeerd, te weten de 45 jaar oude 7358 'Mazurka' met daarachter de 2801 en de autorail 4006. Twee vrienden van me waren namelijk eens naar Saint-Ghislain gegaan, en troffen daar toevallig de voorbereidingen van een tweede transfert... Wat zei mij echter niet vertelden, is dat ze daarbij hoorden dat dit in het kader stond van de transfert vanuit Schaerbeek die voor zaterdag was voorzien. Een dag later kreeg ik des avonds van een andere vriend de vraag of ik zaterdag al plannen had. Toen ik hierop antwoordde dat ik nog niet echt concrete plannen had, deelde hij mij de informatie mede die de twee in Saint-Ghislain hadden verkregen. Deze zaterdag zou dus eindelijk de langverwachte transfert van Schaerbeek naar Saint-Ghislain plaatsvinden, waarbij er een tweede transfert naar La Louvière zou volgen. Ik wist reeds geruime tijd dat er ooit een tweede transfert zou plaatsvinden, teneinde het resterende PFT-materieel vanuit Schaerbeek naar Saint-Ghislain te brengen, doch de exacte datum was mij tot dusver onbekend. Ik besloot eens aan iemand anders te gaan vragen, of hij mogelijk meer informatie omtrent de transfert had, en hij bevestigde inderdaad dat er een transport was voorzien. Ofschoon HSL Belgium de vorige PFT-transferts verzekerde, zou deze transfert onder de vlag van Lineas uitrijden. HSL Belgium had namelijk geweigerd om deze klus uit te voeren, daar zij deze week extra veel werk had en men derhalve geen locomotief beschikbaar had voor de transfert. De 186 381 reed immers met autotreinen tussen Aachen en Zeebrugge, de 653-03 was op onderhoud in Roosendaal en de 653-07 was voor de rangeringen in Zeebrugge van node. Wijders wist hij te vertellen dat de uurregeling nog in de maak was, maar dat er al wel enige zaken vast stonden. Het transport zou vermoedelijk rond achten uit Schaerbeek vertrekken, waarna men allereerst naar Saint-Ghislain reed. Aansluitend zou er een volgende rit naar Haine-Saint-Pierre zijn, waar nog een deel zou worden afgezet en ten slotte volgde er een laatste rit naar Ciney waar het resterende deel zou worden afgeleverd. Mogelijks zou de transfert overigens door de Class van Lineas worden getrokken, maar vlug werd duidelijk dat dit niet door zou gaan en de 7784 en 7789 (destijds de enige locomotieven van de reeks 77 in Lineaskleuren) het transport zouden verzekeren. Enkele uren later was de BNX opgemaakt, zodat ik de uurregeling kon bestuderen. De ZZ28870 (13.00 Saint-Ghislain - 16.08 La Louvière-Sud) richting de ATD van Haine-Saint-Pierre was vervallen, doch de resterende ritten zagen er ook zeer interessant uit. Men had voor deze dag verscheidene ritten voorzien: LZ+LLZ21870 5.00 Châtelet-Formation - 6.18 Schaerbeek-Groupe-R ZZ21870 7.45 Schaerbeek-Groupe-R - 11.31 Saint-Ghislain (waarbij de contrôle der asbussen te Schaerbeek, Halle-Goederen en Braine-le-Comte was voorzien) ZZ28680 13.00 Saint-Ghislain - 17.44 Ciney ZL+ZLL28680 18.06 Ciney - 18.49 Châtelet-Formation Een goede vriend van me bleek uiteindelijk gelukkig niet te hoeven werken die zaterdag, zodat we uiteindelijk gedrieën het transport konden achtervolgen. De gemaakte planning was formidabel, daar we door de verscheidene contrôles en de lage maximumsnelheid van de transfert (40 km/h) in het gunstigste geval maar liefst achttien foto's konden trekken tussen Schaerbeek en Ciney. Ondergetekende begon zich reeds te verheugen op een succesvolle fotodag... Terwijl wij nog in diepe slaap verkeerden, was de treinbestuurder van de transfert reeds om 2.45 (!) opgestaan om richting Châtelet-Formation te rijden. Reeds hier begonnen de perikelen, die uit zouden lopen op een monstervertraging. De voorziende locomotieven, de voornoemde 7784 en 7789, waren - in tegenstelling tot de planning - niet aan elkander gekoppeld, zodat er extra vroeg werd begonnen om dit last-minute in orde te brengen... Nadat de locomotieven richting Schaerbeek waren gereden, kon aldaar aan de trein worden gekoppeld. Helaas vormde dit vroege uur al het echte begin van de miserie, daar degene die het transport moest buiten trekken uit de ATD zich had verslapen - tekenend voor de abominabele toestand waarin de PFT zich heden ten dage bevindt, iets waar ik later nog op zal terugkomen. Terwijl de dagen tevoren hard was gearbeid om te zorgen voor een succesvolle transfert, moest men nu des anderendaags wachten op de verantwoordelijke. Menigwerf was er gewaarschuwd dat de BNX moest gerespecteerd worden, anders zou de dag een ramp worden. Nu, door de verlate aankomst verscheidener vrijwilligers kon men zich alvast op gaan maken voor een rampzalige dag... Terwijl wij nog van niets wisten van de problemen, waren we rond zes uur vertrokken richting België. Ons eerste doel die dag was niet de transfert naar Saint-Ghislain, doch een rit van Noah's Train van Antwerpen-Noord naar Schaerbeek. De trein zou daar te bezichtigen zijn gedurende het ganse week-end, waardoor wij nog gauw een foto konden maken van de rit naar Schaerbeek. Helaas reed de trein een half uur te vroeg, waardoor wij te laat waren voor een foto. Derhalve reden wij direct door naar Schaerbeek-Groupe G, om daar het vertrek van de trein af te wachten. Eenmaal aangekomen, zagen we de trein klaar staan, met de 7789 en de 7784 op kop. Wat nu voor ons volgde, was een periode van zeer lang wachten... Op het voorziene vertrekuur vanuit de Groupe G om zeven voor acht liepen er nog vele mannen rond de trein, zodat klaar werd dat de transfert nog niet vertrekkensklaar was. Na lang wachten, werd pas rond tien voor half negen de remproef genomen, de vertraging bedroeg middelerwijl een half uur... Zo rond kwart voor negen reed men circa tien meter, doch de trein stond vervolgens opnieuw stil. Wij hoopten dat de trein nu maar met een uur rétard zou vertrekken, zodat men de BNX min of meer kon respecteren als de vertraging exact zestig minuten bedroeg. Het weer was op deze zaterdag zeer somber, gelijkerwijs ook onze stemming intussen was: even voor negenen was de trein met ruim een uur vertraging vertrokken richting Schaerbeek-Voyageurs... Rap reden we naar het station, doch aldaar bleek de voorziene contrôle afgeschaft te zijn - men reed in een keer door richting lijn 161. Onze eerste foto op het station konden we dus vergeten... Derhalve reden we door naar het station van Boondael, waar we op meer geluk hoopten. Helaas, ook daar zat het niet mee: door de vertraging kruiste de transfert op het moment suprême met een Désiro op het andere spoor. Daar ik dientenvolge enkel de voorste locomotief op foto had, werd de foto ter plekke nog gewist... Hopend op meer geluk reden we verder naar het derde fotopunt, namelijk het gekende punt vlak voor station Hennuyères. Nadat we daar waren aangekomen, bleek dat we daar zeker niet de enige fotografen waren, benevens verscheidene andere fotografen waren ook Steven De Haeck met zijn zoon en Finn De Vos van TreinFoto België present. Nadat we enige tijd met elkander babbelden, bereikte ons de jobstijding dat de transfert in Halle-Goederen op spoor 331 aan de kant was getrokken. De vertraging begon zich nu echt te wreken, daar de stilstand in Halle van onbekende duur zou zijn... Door werken aan de wissels in Braine-le-Comte en een dienst op enkelspoor tussen Neufvilles en Jurbise moest het transport tussen het andere verkeer geloodst worden van zodra er ruimte was. De lijnregelaar besliste derhalve om eerst nog enkele goederentreine n voor te laten, vooraleer de transfert terug kon vertrekken. Toen al gauw bekend werd dat de stilstand maar liefst tot na twaalf uur zou voortduren, besloten we om maar even weg te gaan. Het was inmiddels al bijna middag, zodat we wel zin hadden gekregen om naar een frituur te gaan. Degene die we wouden bezoeken bleek echter gesloten te zijn, zodat we maar naar de Carrefour in Tubize gingen. Na wat proviand te hebben ingeslagen, hadden we nog steeds tijd over - het was nog lang geen twaalf uur. We gingen dus maar eens kijken bij Clabecq, alwaar in december 2018 de beide seinhuizen helaas zijn gesloten. Het was voor de eerste maal dat ik terug in Clabecq was, dientenvolge moest ik constateren dat het tout-relaisgestel van B.2 was uitgebroken (dit heeft een hoge ambtenaar van het ministerie overgenomen). B.4 was nog wel intact, doch door het uitgebroken glas was maar al te duidelijk geworden dat er reeds anderen een bezoekje aan het gesloten seinhuis hadden gebracht. Terwijl we nog even bij de fabriek NLMK Clabecq keken, dewelke toentertijd geteisterd werd door grootschalige stakingen, keerden we terug naar Hennuyères. De familie De Haeck en Finn hadden zich naar de ingraving van Braine-le-Comte verplaatst, doch wij opteerden opnieuw voor het weiland. Toen het verlossende bericht kwam dat de lijnregelaar toestemming voor vertrek had gegeven en de trein rond kwart over twaalf vertrok, hadden we bijkans een vreugdedansje gemaakt: eindelijk was de transfert terug vertrokken richting Saint-Ghislain! De vertraging bedroeg een kleine drie uur inmiddels... Vijf uur na onze aankomst in Schaerbeek, kon tegen half een dan ein-de-lijk onze eerste foto van het transport worden gemaakt, ook al geschiedde de passage in Hennuyères in uiterst sombere weersomstandigheden - zou het weer zich het lot van de transfert hebben aangetrokken?! De voorziene stop in Hennuyères-Garage was - net als die in Schaerbeek - afgeschaft, zodat men rechtstreeks naar Braine-le-Comte reed. Wij vervolgden onze weg richting de recentelijk gesnoeide ingraving vlak voor Soignies, waar we het transport ten tweeden male konden fotograferen. Eindelijk, het leek eens voorspoedig te gaan... Nu, daar hadden we ons waarlijk misrekend, want de rétard bleek nog groter te worden. Wij hadden ons voor de derde foto aan de bifurcation Jurbise gepositioneerd, het gekende fotopunt waar links het verbindingsspoor 96/2 naar Bif. Lens te zien is. Terwijl een onzer de ladder opklapte, prefereerde ik een houten paaltje om op te staan. Enkele Vlamingen die even verderop gingen staan - rechts achteraan op de foto - moesten derhalve nog hun beklag doen over de brutale Hollanders die toch zomaar in andermans achtertuin zitten ;-) Wachtend op de trein, bleek dit andermaal een pak langer te duren dan we verwacht en gehoopt hadden. Door de dienst op enkelspoor tussen Neufvilles en Jurbise moest de trein geruime tijd in Neufvilles wachten, zodat ons allereerst een goederentrein vanaf de lijn 96/2 passeerde. Een vriend van ons was inmiddels ook onderweg en kwam lopend vanaf Jurbise naar ons toe, zodat we gevieren de transfert verbeidden. Na lang wachten, mocht de transfert met een ruime drie uur vertraging vanuit Neufvilles-Garage vertrekken, waarna de trein op CVT naar Jurbise mocht rijden. Met de 7789 en de 7784 op kop passeert het kleurrijke konvooi op tegenspoor de vier Hollanders, waarbij de schrijver dezes de bovenstaande kon maken. De aandachtige kijker bemerke het met krijt aangebrachte opschrift op de locomotief: adieu WDT/ATD FSR TSP/PFT, Saint Ghislain-Xpress. De treinbestuurder had - naar analogie van speciale gebeurtenissen in Duitsland, waar dit ook placht te gebeuren - een klein opschrift op de locomotief toegevoegd. De transfert markeerde immers een belangrijk moment in de geschiedenis van de PFT, zodat dit leuke détail niet kon ontbreken. In Jurbise werd het transport voor de zoveelste maal aan de kant getrokken, ditmaal moest er een goederentrein en een omnibus worden voorgelaten. Met een monstervertraging van omtrent vijf uren (!) kon rond drie uur in de namiddag ten langen leste het resterende deel van de reis naar Saint-Ghislain worden aangevangen, die tot ons aller vreugde zonder een verder oplopende vertraging geschiedde. Door foutief geïnterpreteerde informatie misten we helaas net een foto in Ghlin, zodat we onze vierde foto op het station van Quaregnon konden maken. Toen de ''Saint Ghislain-Express'' even rond half vier bij de Bif. Criquelion linksaf richting de ATD reed, was de dramatisch verlopen rit vanuit Schaerbeek grotendeels ten einde... Na Quaregnon reden ook wij naar de ATD toe, waar we de vele manœuvres in ogenschouw konden nemen. Op spoor 2 van de ATD had de rangeerlocomotief 9209 de 4006 buiten getrokken, die immers met het vervolg van de transfert mee naar Ciney zou gaan. Het treinpersoneel had in de tussentijd het konvooi gesplitst, te weten in het deel voor de ATD en het resterende deel voor de CHW. Nadat de 9209 het materieel richting de ATD had geduwd, kon de locomotief de 4006 richting de beide 77'ers rijden. Ondergetekende kon in de tussentijd een blik in de ATD werpen, waar velerlei materieel staat afgesteld. Deze ATD is gelukkig in een betere staat dan die van Schaerbeek... Vervolgens werd nog richting de CHW gereden, waar een M2-rijtuig werd opgehaald. De transfert van Saint-Ghislain naar Ciney bestond immers niet louter uit de 4006, de toen nog niet herschilderde M2 werd eveneens meegenomen naar de Bocqspoorlijn. Nadat de 7324 'Capri' - de vaste rangeerlocomotief bij de CHW van Saint-Ghislain - het M2-rijtuig had gebracht, kon de trein voor Ciney worden gevormd. Aanvankelijk wilden we die trein nog fotograferen nabij Jemappes, doch door een uitgesteld vertrek was het inmiddels te donker geworden. De trein is uiteindelijk met een vertraging van 292 minuten richting Ciney gereden... Voor ons was deze fotodag ten einde gekomen, ons resteerde slechts een maaltijd in de zeer druk gefrequenteerde 'Friterie de Jemappes', waar een heerlijke mitraillette mocht worden gedegusteerd. Hiermede werd deze toch wel zeer speciale dag afgesloten. Gelijk ik U in de eerste alinea reeds noemde, mag de transfert een waarlijk rampzalig verlopen exodus worden genaamd. De onheilspellende woorden dat een vertraging des ochtends tot miserie zouden leiden, bleken helaas bewaarheid te worden. Ondanks de formidabele inzet van de treinbestuurder en de hardwerkende PFT-vrijwilligers - hun komt een welgemeende merci toe - wisten andere lieden deze dag helaas te verknoeien. Dit is maar al te tekenen voor de situatie waarin de PFT zich bevindt: het is een vereniging met zeer veel potentie en vele sympathieke mensen, doch er zijn ook altijd diverse eigengereide figuren die - al dan niet bewust - voor problemen zorgen. Te hopen valt dat de transfert voor velen een keerpunt, dan wel leerpunt vormt, opdat de PFT nog vele jaren moge voortbestaan!
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
5BDx_Jurbise
5BDx_Jurbise
 • Author: colson.p Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-07-23 10:38:05
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'39"N - 3°54'24"O
 • Voiture 5BDx 75001, train Schaerbeek - Tournai, Jurbise
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
female brambling / pinson du nord
female brambling / pinson du nord
 • Author: senn_b Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-04-01 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°31'51"N - 3°52'57"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 233. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top