ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Merchtem (Flamande) Hotel Merchtem (Flamande)

Photos of Merchtem, Flamande

photos found. 141. Photos on the current page: 15
1 
1
27-04-2019 SNCB 4126, Klei
27-04-2019 SNCB 4126, Klei
 • Author: Jan-Mark Schout Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-27 12:48:45
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'55"N - 4°12'37"O
 • Het voorgaande jaar vertoefde de schrijver dezes alrede gedurende Koningsdag in België, dies was ik voornemens om dit jaar met Koningsdag in ons eigen Nederland te verblijven. Een week tevoren zorgde een bijzonder interessante melding er echter voor, dat ik andermaal besloot om op 27 april naar de zuiderburen te gaan... Vermits er enige wissels te Opwijk vernieuwd werden, was de bovenleiding in het ganse station afgeschakeld, tevens waren de sporen I en II buiten dienst ten behoeve van de werftreinen. Dit leidde ertoe, dat lediglijk het wijkspoor III in dienst was, dat bovendien slechts van dieselmaterieel bereikt kon worden. In plaats van een vervangend busvervoer op het ganse traject van de spoorlijn 60 Dendermonde - Jette, besloot men echter van spoor III te Opwijk gebruik te maken door met autorails tussen Opwijk en Brussel te rijden. Waarlijk, dat was reeds zeer lang niet meer gezien, een autorail als navettetrein naar de hoofdstad! De conventionele S10 Aalst - Brussel - Dendermonde was dus door een navettetrein Brussel - Opwijk vervangen, dewelke de volgende uurregeling had: vertrek te Brussel-Zuid om .47, aankomst te Opwijk om .21, terug vertrekken om .37 en toekomen in het Zuidstation om .13. Daar er slechts een kruising ter hoogte van de Bif. Jette was, hoefde men maar twee autorails van de stelplaats Melle te lenen, dewelke op de eerste dag van de werken de 4115 en de 4118 waren. Gedurende het verlengde paasweek-end kon menig liefhebber derhalve der dieselwalmen op het Zuidstation getuige zijn, doch Uw fotograaf behoorde niet daartoe. Ik vernam immers eerst in het verlengde week-end zelve dat men met autorails de navettetreinen naar Opwijk verzekerde, zodat het voor mij te laat was om nog naar ginder te reizen. Als ik met kennis hierover sprak, vertelde hij mij echter, dat ook in het volgende week-end autorails zouden rijden naar Opwijk. De werken vonden dus niet enkel in het verlengde paasweek-end plaats, doch ook in het daaropvolgende laatste week-end van april. Onverwijld besloot ik om die zaterdag naar lijn 60 te gaan, ofschoon het die dag Koningsdag was, teneinde deze toch wel zeer speciale inzet der autorails op foto te zetten. Ofschoon de lijn 60 zeer weinig echt knappe fotopunten kent, besloot ik uiteindelijk toch twee fotopunten te kiezen om de navettetrein vast te leggen. Het eerste bevond zich vlak buiten Opwijk op een landweg, dewelke in het verlengde van de Wallekensweg was gelegen, het tweede punt was aan de doodlopende weg naar de Hollestraat 211 en 213 in het gehuchtje Klei, halverwege tussen de plaatsen Opwijk en Merchtem gelegen. Tijdens het maken van de planning besloot ik allereerst vanaf Brussel de navettetrein tot Opwijk te nemen, aldaar naar het eerste fotopunt te stappen, vervolgens de volgende omnibus in Klei te fotograferen, daarna naar station Merchtem te stappen en aldaar terug te keren naar Brussel. Nadat ik des vrijdags reeds een heerlijke oranje tompouce van de banketbakker had geconsumeerd, nam ik 's anderendaags omtrent zes uur de eerste trein des dags richting de bewoonde wereld. Na het bekomen van mijn heen-en-terugbiljet van Roosendaal naar Opwijk, stapte ik op de omnibus naar 't Stad om aldaar de Beneluxtrein naar de 'Midi' te nemen. Vermits ik eerst bijkans anderhalf uur spader naar Opwijk zou sporen, kon ik in de tussentijd nog enige treinen in het altijd mooie Zuidstation op foto zetten, waaronder de 740 en 756 als semi-direct van Schaerbeek naar le Centre, de 4126 als een der twee autorails die de dienst op Opwijk zou verzekeren, alsmede een râme M6 dewelke door 27'ers omkaderd wordt - een samenstelling die sedert eind februari op de directtreinen Mons - Brussels Airport-Zaventem - Tournai te zien is. Tijdens deze fotosessie kon ook de andere autorail gefotografeerd worden, te weten de 4101 die zojuist vanuit Opwijk het Zuidstation binnenreed, dewelks buitenrooster op het moment van schrijven nog slechts enkele weken door de prachtige all-relaistechniek wordt beveiligd. Ik stapte in de tamelijk lege autorail, die na een stilstand van een halfuur om 10.47 terug zou vertrekken als Z12210 naar Opwijk. Na een mooie rit doorheen de westelijke gemeenten in Brussel, zoals de beruchte gemeente Molenbeek-Saint-Jean, vervolgden we na een stop te Jette onze rit in Vlaams-Brabant, meer bepaald de streek die ook wel de Brabantse Kouters genaamd wordt. Deze hoek van Vlaams-Brabant ondervindt zichtbaar de gevolgen van het verfransen der provincie - in de gemeente Asse wordt nog door slechts een derde der bevolking te huize Nederlands gesproken. Onze rit eindigde in het noordwesten der provincie, te weten de gemeente Opwijk, die bekendheid geniet zijnde de woonplaats van de rechtse politicus Dries Van Langenhove - door zijn deelname aan de federale verkiezingen wist hij een goede score voor het Vlaams Belang in Vlaams-Brabant neer te zetten. Toegekomen in Opwijk, kon ik eerst nog even de werken aanschouwen. Het spoor I was uitgebroken, terwijl de geel-groene 6222 en de blauwe 6228 op spoor II stonden aan kop van een râme met ballast gevulde tremelwagens. Vanaf het station volgde ik het spoor, zodat ik een weinig later de landweg bereikte die het motief zou vormen voor de eerste foto. Eilaas, de foto mocht niet helemaal lukken zoals gewenst: ofschoon de zon aanvankelijk uitbundig onder het donkergrijze wolkendek scheen, schoof er met de passage van de 4101 naar Brussel-Zuid net een kleine wolk voor de zon... Bon, ik zou nog een tweede foto trekken, zodat ik mijn hoop nu op die foto vestigde... In de tweede alinea had ik bereids geschreven dat deze foto in het gehuchtje Klei zou getrokken worden, zodat ik verder over de landweg stapte om op het einde daarvan een klein, schattig tunneltje onder het spoor door te nemen, zodat ik aan gene zijde van het spoor terechtkwam. Door overweg 26 in Klei over te steken geraakte ik terug aan deze zijde van L60, het fotopunt was immers aan de zuidzijde van het spoor gelegen. Omstreeks twaalven bereikte ik het fotopunt, dat mij eerlijk gezegd toch wel goed meeviel - ik had dit fotopunt middels Streetview gevonden en wist dus niet precies hoe de foto er zou worden... Onder een stralend blauwe lucht kon het wachten beginnen, waarbij ik mij nog enige tijd met een der geburen kon onderhouwen, die toch wel wat nieuwsgierig was wat deze Hollandse fotograaf nu te zoeken had in dit oord ;-) Ofschoon ik aanvankelijk goede hoop had dat deze foto beter zou worden dan de vorige, verdween deze hoop als sneeuw voor de zon toen de lucht amper een kwartier later pikzwart was geworden, zodat het niet veel later ook geen wonder was dat het begon te regenen. Een knappe foto van de autorail als exoot op L60 zou nu nimmermeer gelukken, zo dacht ik... Edoch bleek ik chance te hebben: vlak voor het voorziene doorkomstuur werd het droog en ging de zon terug schijnen, dit alles dankzij een flinke wind, die de wolken snellijk deed voortdrijven. De passage van de autorail als Z12234 naar Brussel-Zuid was echter enigszins vertraagd, daar het sein eerst om kwart voor een werd geopend... Luttele minuten later volgde de doortocht van de 4126 bij de fotograaf, zodat de bovenstaande foto kon worden getrokken. Zeer blij met het resultaat - ondanks het slechte weer hiervoor, was het gelukkig terug zonnig geworden - verliet ik het fotopunt en stapte naar het station van Merchtem. Nevens Opwijk woont ook in Merchtem een bekende politieker, namelijk de VLD'er Maggie De Block, die met haar belangrijke portefeuille toch wel als een der politieke zwaargewichten van de federale regering wordt beschouwd. In Merchtem stapte ik op de omnibus richting Brussel om in Zellik af te stappen - ik had immers voorzien om bus 214 naar het Noordstation te nemen. Middelerwijl hadden twee mijner kennissen zich aangesloten, zodat we gedrieën in de bus naar Brussel zaten. Deze busrit bleek overigens nog toffer te zijn dan verwacht, daar we zo een mooie rit door het westen van Brussel beleefden. Niet alleen een rit doorheen het multiculturele Berchem-Sainte-Agathe en Molenbeek-Saint-Jean was een belevenis, ook het zicht op de prachtige Basilique du Sacré-Cœur in Koekelberg was deze busrit meer dan waard. Onze rit eindigde in de vieze, van vele migranten en zwervers bewoonde De Lijn-busterminal onder het CCN-gebouw in Schaerbeek, waar we vlug naar het treinstation stapten teneinde de indringende urinelucht achter ons te laten. Na een korte rit doorheen de Noord-Zuidverbinding stapten we in het Zuidstation op de Amsterdammer om in Berchem de omnibus naar Roosendaal te nemen, dewelke door de 828 werd verzekerd. Een mooie dag was ten einde gekomen als ik des avonds te mijnent nog een tweede oranje tompouce verorberde - kijkend naar een samenvatting van Koningsdag in Amersfoort. Dankzij een mooie busrit in Brussel en de foto van de autorail op een onconventionele locatie kon worden teruggekeken op een zeer geslaagde dag, waarbij ik andermaal getracht heb iets van mijn belevenissen mede te delen, daarbij de hoop uitsprekend dat het in 2020 wellicht wel eens zal gelukken om in Nederland te blijven met Koningsdag... ;-)
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Alone
Alone
 • Author: titidylan Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-12-22 15:57:04
 • Geographical coordinates of the taken: 50°58'46"N - 4°14'50"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Merchtem, Flamande
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Merchtem
International 560 Diesel
International 560 Diesel
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-05-12 12:58:15
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'50"N - 4°11'52"O
 • Also known under brand name 'Farmall' manufactured by the American company International Harvester. Built 1958 - 1963 72.5 hp - 4.6L 6-cyl diesel engine
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Deutz D4006
Deutz D4006
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-05-12 13:04:46
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'52"N - 4°12'12"O
 • 35hp - 2.8L diesel 3-cylinder air-cooled engine. Built around 1970
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Potato (Solanum tuberosum)
Potato (Solanum tuberosum)
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-06-18 12:42:26
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'8"N - 4°12'13"O
 • Potato / Aardappel / Kartoffel / Pomme de terre
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Ford 4600
Ford 4600
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-09-03 15:10:24
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'14"N - 4°11'23"O
 • Model 4600 was built by Ford from 1975 untill 1981 43-52 HP 2200 rpm Ford 3-cylinder 3.3 L diesel or gasoline engine
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Pylon 70 kV line Essene-Merchtem
Pylon 70 kV line Essene-Merchtem
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-09-03 15:28:06
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'0"N - 4°11'46"O
 • Deze klenere betonnen deltamast van de 70 kV lijn Essene-Merchtem draagt één circuit met drie fase-draden en geen bliksemafleider. Een deltamast heeft altijd een omsloten opening in het mastlichaam waar tenminste één fasedraad doorheen loopt. This smaller concrete delta pylon of the 70 kV line Essene-Merchtem carries one circuit with three phase wires and no lighting rods. A delta pylon always have an enclosed opening with at least one phase wire running through it.
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Driehoeksmast (single circuit tower)
Driehoeksmast (single circuit tower)
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-05-08 12:31:24
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'27"N - 4°12'36"O
 • Driehoeksmast op de 70 kiloVolt lijn van Merchtem naar Essene. De driehoeksmast is zo genoemd naar de driehoeksvorm waarin het circuit hangt. In België worden dit type mast veel gebruikt in lichte verbindingen waarvoor geen tweede circuit gepland is. Een driehoeksmast is dan economisch en constructietechnisch een betere oplossing dan een sterkere maar duurdere drievlaksmast. De driehoeksconfiguratie heeft ook elektrotechnische voordelen: de geleiders bevinden zich in een driehoeksvorm. Net zoals bij een tonmast hangen de geleiders cirkelsymmetrisch ten opzichte van elkaar zodat ze alle drie dezelfde inductiekrachten van elkaar te verwerken krijgen. Het rendement van de verbinding neemt daardoor toe, zeker als er ook fase gewisseld wordt zodat ook het inductie-effect van de aarde over alle drie de fasen verdeeld wordt. +-+-+-+-+ Single Circuit Tower on the 70 kilovolts line from Merchtem to Essene. The dutch/flemish name 'Driehoeksmast" (triangular pylon) comes from the triangular shape in which the circuit hangs. In Belgium this type of mast is widely used in light connections where no second circuit is planned: these single circuit towers are economically and technically a better solution than the stronger but more expensive three-level tower. The triangular configuration also has electrical advantages: the conductors are hanging in a triangle shape in good circular symmetry relative to each other, so induction forces are equally distributed whereby efficiency of the powerline increases, especially if phases are changed so that the induction effect of the earth on all three phases is evenly distributed.
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Donjon Hof ten Houte
Donjon Hof ten Houte
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-03-24 15:17:51
 • Geographical coordinates of the taken: 50°58'53"N - 4°12'21"O
 • De vierkante toren van het Hof Ten Houte is vermoedelijk 15de eeuws. Het hof zelf is allicht enkele eeuwen ouder. Ten Houte lag strategisch langs de weg van Henegouwen naar de Schelde, op de grens tussen Brabant en Vlaanderen. Het was de laatste pleisterplaats voor Buggenhoutbos (dat tot WO I nog tot hier reikte), voor reizigers die de Schelde niet meer vóór het invallen van de nacht konden bereiken. Ten Houte was toen een omwalde en versterkte vesting. De toren is een donjon of woontoren. Zie inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/40284
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Boerinneken beer
Boerinneken beer
 • Author: Linda DV (the bad panda is getting on my nerves) Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-26 16:34:24
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'51"N - 4°13'40"O
 • A blonde, strong beer with a hoppy taste. Ingredients: Water, Malt, Hops, Yeast. Boerinneken 0.33 l. is a blonde type of abbey beer of double fermentation inside the bottle. Its taste is of somewhat sweet hops, with a volume percentage of 9.5%. The bottle is closed with a snap wing stopper. Brewed for ’Den Ouden Advocaat’, an artisanal producer of, primarily, home-made eggnog liqueur (advokaat) in Sint-Niklaas.
 • License*: Attribution-NonCommercial-NoDerivs License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2013-02-05_12-19-45_NEX-5_DSC02566
2013-02-05_12-19-45_NEX-5_DSC02566
 • Author: Miguel Discart (Photos Vrac) Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2013-02-05 12:19:45
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'38"N - 4°15'2"O
 • NOLA 2013 - Mardi gras - Le voyage en direction de NOLA Voyage vers Nola et arrivee a l'hotel. ( Two weeks in NOLA for the mardi gras 2013 )
 • License*: Attribution-NonCommercial-ShareAlike License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Molenbeekstraat, Opwijk
Molenbeekstraat, Opwijk
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-06-18 12:27:57
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'30"N - 4°12'42"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Fordgarage George, Merchtem
Fordgarage George, Merchtem
 • Author: Erf-goed.be Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-06-26 20:46:40
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'32"N - 4°13'46"O
 • De modernistische Fordgarage van Alfred George aan de Krekelendries in Merchtem werd opgetrokken tussen 1934 en 1937. Het opmerkelijke pand in pakketbootstijl bestaat uit twee toonzalen op het gelijkvloers, met erboven een appartement voor de eigenaar, dat werd gestoffeerd met art-decomeubilair door de Brusselse luxezaak Vanderborght. De Fordgarage illustreert het toenemend autogebruik in de jaren 1930, toen de auto voor het eerst als consumptieartikel aan de man werd gebracht, ook in de kleinere centra. In 2004 werd de garage beschermd als monument. Tegenwoordig is er een speelgoedwinkel gevestigd. Foto: Tijl Vereenooghe
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
St-Jozefkapel, Droeshout
St-Jozefkapel, Droeshout
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-09-03 15:34:56
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'54"N - 4°11'53"O
 • Deze St-Jozefkapel is de op één na oudste van Opwijk. Boer Taelemans, van de ernaast liggende hoeve, liet de kapel bouwen rond 1860. De kapel werd scheef geduwd door de wortels van de twee kastanjelaars. In 2002 werd de kapel gerestaureerd en toegewijd aan Sint-Jozef, de patroonheilige van parochie Droeshout This St-Joseph Chapel is the second oldest of Opwijk. Farmer Taelemans from the adjacent farm, built the chapel around 1860. The chapel got its leaning walls because of the roots of the two chestnut trees. In 2002 the chapel was restored and dedicated to Saint Joseph, the patron saint of parish Droeshout
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Hop (Humulus lupulus)
Hop (Humulus lupulus)
 • Author: Luc.T Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-09-03 16:05:48
 • Geographical coordinates of the taken: 50°57'39"N - 4°11'52"O
 • Behoort tot de hennepfamilie (Cannabaceae). De hopbellen (vrouwelijke vruchtkegels) worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bij het brouwen van bier. Hop is een vaste plant die overwintert als wortelstok. Plantspecies in the Cannabaceae family. It is a climbing plant which sends up new shoots in early spring and dies back to a cold-hardy rhizome in autumn. Hop is an ingredient in most beers. The fragrant flower cones impart bitterness and flavor, and also preservative qualities. Pflanzenart in die Familie der Hanfgewächse (Cannabaceae). Die Dolden der weiblichen Hopfenpflanzen verwendet man beim Bierbrauen, sie verleihen dem Bier sein ausgeprägtes Aroma und seine typische Bitterkeit. Die Hopfeninhaltsstoffe wirken zusätzlich beruhigend, konservierend und schaumstabilisierend. Le houblon est une plante grimpante de la famille des Cannabaceae. Les inflorescences femelles, les cônes, sont utilisées pour aromatiser la bière.
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 141. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top