ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Oud-Turnhout (Flamande) Hotel Oud-Turnhout (Flamande)

Photos of Oud-Turnhout, Flamande

photos found. 2954. Photos on the current page: 15
1 
1
Turnhout, Sint-Pieterskerk.
Turnhout, Sint-Pieterskerk.
 • Author: What's Around Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-01-19 12:25:29
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'21"N - 4°56'56"O
 • De Sint-Pieterskerk is een rooms-katholiek gebedshuis, in de Kempense stad Turnhout, in het noorden van de Belgische provincie Antwerpen. Ze staat onder die naam bekend; niettemin is de officiële benaming Decanale kerk Sint-Pieter en Sint-Barbara. Geschiedenis De eerste kerk stamt vermoedelijk uit de ontstaansperiode van de vrijheid Turnhout (12-de eeuw). Uit die tijd is alleen het onderste deel van de westelijke toren bewaard gebleven. Zowat tweehonderd jaar later, in 1398, stichtte hertogin Maria van Gelder een kapittel met 12 kanunniken. In de 15-de eeuw werd de toren verhoogd en tijdens de ambtstermijn (1466 > 1485) van deken-magister G. Hebscap onderging de kerk zeer opmerkelijke veranderingen: er werd een nieuw priesterkoor met koorommegang en straalkapellen gebouwd, evenals een nieuwe kruisbeuk. Tijdens de 16-de eeuw werd aan de zuidelijke muur een zonnewijzer aangebracht. In 1644 werd er andermaal een aanpassing verwezenlijkt. Een relatief klein doorzichtig houten vieringtorentje met een peervormige spits -door timmerman Geerits Lieffmans (uit Oosterhout) opgetrokken- werd een opmerkelijke verschijning. Tot dusver lijken weinig gegevens bewaard gebleven of gekend, over de bouwmeesters die vóór 1700 actief waren. Doordat de kerk zeer oud is en in de loop der eeuwen meermaals het voorwerp uitmaakte van verbouwingen, is er geen stijleenheid in de strikte zin van het woord. Bij de aanpassingen werd telkens de op dat ogenblik gangbare stijl toegepast. Niettemin kan men stellen dat de bouwtrant overwegend Kempense gotiek is. In de eerste helft van de 18-de eeuw werd de Antwerpse bouwmeester Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge verzocht het schip te vergroten, zijbeuken te bouwen en het gewelf in de kruisbeuk te verhogen. Deze werken vonden plaats in 1740. Enkele decennia later, in 1775, werd het kerkhof van de Grote Markt afgesloten bij middel van een muur. Achter deze hindernis werd op 27 oktober 1789 een deel van de Slag bij Turnhout uitgevochten tussen de Patriotten en de Oostenrijkers. De slachtoffers van deze gevechten waren de laatsten die op dit kerkhof begraven werden. 1789 was een jaar van ingrijpende sociale veranderingen. Niet alleen de Brabantse Omwenteling werd een feit, ook het kapittel van de Sint-Pieterskerk hield op te bestaan. Precies honderd jaar later, in 1889, werd in de zuidelijke buitenmuur een gedenksteen geplaatst ter nagedachtenis van de overleden patriotten. Tijdens herinrichtingswerken van de Grote Markt (vanaf 1904 tot 1909) werd de muur rondom het kerkhof gesloopt en vervangen door een gietijzeren hek. Mettertijd werden de graven geruimd en een groene omheinde tuin werd in hun plaats aangelegd. In 1969, naar aanleiding van de liturgische hervormingen opgelegd door Vaticanum II, nam de Rooms-katholieke gemeenschap een nieuw uit marmer vervaardigd altaar in gebruik. Dit werd centraal in de viering geplaatst, boven op een grafkelder van weleer, die in het verre verleden vermoedelijk als begraafplaats voor de kanunniken dienstdeed. Anno 1972 diende architect Jozef-Louis Stynen[1][2] (° Borgerhout 16-3-1907, † Borgerhout 14-5-1991) (winnaar van de Belgische Prix de Rome in 1933) een ontwerp voor restauratie in, dat goedgekeuring kreeg in 1978. Stynen had zijn kennis en kunde in het verleden ruimschoots bewezen, door onder meer de wederopbouw (na de Tweede Wereldoorlog) van de Sint-Catharinatoren te Hoogstraten, de bouw van de parochiekerk "Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw" (1949) te Borgerhout, de vergroting (1960-1961) van de Sint-Benedictuskerk te Mortsel, de restauratie (1960) van de St.-Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, de restauratie (1965-1989) van de kathedraal te Antwerpen, enzovoort. De door Stynen voorgestelde werken vingen aan in 1987 en eindigden in 1990, kort voor zijn overlijden. Een plechtige eucharistieviering door Monseigneur Paul Van den Berghe (21-ste bisschop van Antwerpen) leidde op zaterdag, 20 oktober 1990, de heropening van de gebedshuis in. Interieur Zowel in de noordelijke (links) als in de zuidelijke zijbeuk (rechts) bevindt zich naast de hoofdingang een kleine kapel. Aan de linkerkant betreft het de weekkapel (voorheen de doopkapel) en rechts de kapel der overledenen. Hier staan op de zuidelijke muur de namen van de oorlogsslachtoffers. De muren en het gewelf zijn sedert de restauratie wit bepleisterd, conform met de afwerking die Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge destijds voorop stelde. Een relatief smalle linker- en rechterzijbeuk flankeren een brede middenbeuk. De kruisbeuk is opmerkelijk hoog gebouwd, waardoor er in elk uiteinde ruimte is voor een imposant groot glas-in-loodraam, gemaakt door Charles Lévêque. De koorommegang waarop zes kapellen en een sacristie aansluiten, omringt het priesterkoor. Hoogkoor De oprichting van het kapittel in 1398 had tot gevolg dat de omvang van het priesterkoor diende aangepast in verhouding tot het toegenomen aantal geestelijken. Bijgevolg bouwde Walter Pompe (° 1703, † 1777) een uitermate groot barokaltaar, met twee niveaus. Het werd op 27 oktober 1740 afgewerkt. Op het onderste niveau is Sint-Petrus afgebeeld, staande tegenover de Christusfiguur. Op het hoger niveau ziet men de tweede patroonheilige van de kerk, met name Sint-Barbara, met haar attributen (een toren en een zwaard), te midden van bazuinende engelen. Links van het altaar, onder de zuilen, ziet men een buste van de kerkleraren Sint-Hiëronymus en Sint-Ambrosius; aan de rechterkant Sint-Gregorius en Sint-Augustinus. In het koor staat aan weerskanten een indrukwekkende kanunnikenbank. Dit meubilair werd omstreeks 1785 aangekocht en is afkomstig van de voormalige priorij van Corsendonk. Het werd in 1713 gemaakt door Joannes Claudius De Cock (° 1667, † 1735) en bevat zowat dertig in hout gesneden heiligenfiguren en symbolische voorstellingen van deugden. De onder het gewelf geplaatste vensters zijn uitgerust met glas-in-lood. Men ziet er een aantal taferelen uit het leven van de patroonheiligen:
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Turnhout, Stadhuis van Turnhout.
Turnhout, Stadhuis van Turnhout.
 • Author: What's Around Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-01-19 12:28:52
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'23"N - 4°56'53"O
 • Het stadhuis van Turnhout is een gebouw aan de noordzijde van de Grote Markt van Turnhout. De bouw vond plaats tussen 1959 en 1961. De plannen dateerden al uit 1948. Volgens critici was de monumentale nieuwbouw echter ongelukkig: waardevolle panden werden gesloopt, de structuur van de achterliggende hovingen verstoord, de rustige eenvoud van de bebouwing aan de markt teniet gedaan en de toon gezet voor de aftakeling van een kwaliteitsvol stadsgezicht.[1] Het voormalige oude stadhuis van Turnhout, zowel lakenhal en vleeshal, was een vrijstaand gebouw aan de zuidzijde van de markt, gelegen in de as van de Herentalsstraat. Hoewel het werd beschermd in 1936 werd het in 1962 gedeclasseerd en gesloopt. Een privilegekast uit 1650 en enkele waardevolle schilderijen van de heren en vrouwen van Turnhout zijn afkomstig van het oude stadhuis.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Oud-Turnhout, Flamande
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Oud-Turnhout
NMBS HLD 6330 in Turnhout (B), 1978.
NMBS HLD 6330 in Turnhout (B), 1978.
 • Author: appearances can be deceptive Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 1978-05-20 00:00:00
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'19"N - 4°56'14"O
 • Locomotief 6330 heeft zojuist de P-trein uit de Sinjorenstad (Antwerpen) naar Turnhout geduwd en zal spoedig de reis in omgekeerde richting gaan maken.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27865-Turnhout
27865-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 16:11:39
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'35"N - 4°56'39"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27866-Turnhout
27866-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 16:11:56
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'32"N - 4°56'45"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27843-Turnhout
27843-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 16:03:21
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'36"N - 4°56'33"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27855-Turnhout
27855-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 16:06:37
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'32"N - 4°56'44"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27814-Turnhout
27814-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 16:00:43
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'35"N - 4°56'38"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27835-Turnhout
27835-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 16:01:48
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'35"N - 4°56'38"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27806-Turnhout
27806-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 15:58:23
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'35"N - 4°56'43"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27784-Turnhout
27784-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 15:41:29
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'22"N - 4°56'55"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27765-Turnhout
27765-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 15:37:22
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'22"N - 4°56'54"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27753-Turnhout
27753-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 15:35:26
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'22"N - 4°56'54"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27764-Turnhout
27764-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 15:37:17
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'22"N - 4°56'54"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
27751-Turnhout
27751-Turnhout
 • Author: xiquinhosilva Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-16 15:34:09
 • Geographical coordinates of the taken: 51°19'22"N - 4°56'54"O
 • License*: Attribution-NonCommercial License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 2954. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top