ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Tielt (Flamande) Hotel Tielt (Flamande)

Photos of Tielt, Flamande

photos found. 148. Photos on the current page: 15
1 
1
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Andy Engelen Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 10:47:21
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • Vlooybergtoren, Tielt-Winge, Belgium. 11/08/2019
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Andy Engelen Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 10:51:25
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • Vlooybergtoren, Tielt-Winge, Belgium. 11/08/2019
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Tielt, Flamande
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Tielt
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Andy Engelen Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-11 10:25:16
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'52"N - 4°54'49"O
 • Tielt-Winge, Belgium. 11/08/2019
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-21 12:55:50
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'37"N - 4°54'59"O
 • Vlooybergtoren De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge. Hij bevindt zich op de Vlooyberg, met zijn tachtig meter een van de hoogste getuigenheuvels in het Hageland, waardoor er op heldere dagen een uitzicht is tot aan de koeltorens van Vilvoorde en de schachtbok van de steenkoolmijn van Beringen. De huidige toren werd gebouwd in 2013, nadat de vorige uitkijktoren, een houten constructie, het begeven had. De gemeente Tielt-Winge schreef een wedstrijd uit voor een nieuw ontwerp, die gewonnen werd door het architectenbureau Close To Bone. De Vlooybergtoren is een typisch voorbeeld van het architecturale principe form follows function: in plaats van een conventionele uitkijktoren met een spiraalvormige trap koos het architectenbureau voor een zwevende constructie in de vorm van een trap. Om van het uitzicht te genieten, moet de kijker immers hogerop geraken. Daarvoor is een trap nodig, maar meer ook niet. Ingenieur Yves Willems liet zich naar eigen zeggen inspireren door de Franse auteur Antoine de Saint-Exupery die in Terre des hommes (1939) schreef dat de perfectie bereikt wordt, niet wanneer je niets meer kan toevoegen, doch wanneer je niets meer kunt weglaten. De Vlooybergtoren won de eerste prijs in de Staalbouwwedstrijd 2014 in de categorie specifieke elementen. De jury beoordeelde het ontwerp als een project vol spanning, vol fantasie, vol absurditeit. Het heeft een functie, maar misschien toch ook niet. Een ‘stairway to heaven’ met een kwaliteit Magritte – Ceci n’est pas un escalier. De Vlooybergtoren is 11,28 meter hoog, 20 meter lang en weegt 13 ton. Hij is opgebouwd uit een geraamte van gegalvaniseerd staal, bekleed met cortenstaal, hetgeen hem zijn karakteristieke roestbruine kleur verleent. Die kleur is een knipoog naar de ijzerhoudende zandsteen in de ondergrond. De zwevende constructie met 55 treden, lijkt de wetten der zwaartekracht te tarten, maar ze rust op een kleine sokkel van massief beton en blijft overeind dankzij twaalf kabels van wel 35 meter lang die in de funderingen in de Vlooyberg zijn verankerd. In de gemeenteraad hadden in 2013 enkele partijen bezwaren tegen de kostprijs van de Vlooybergtoren, die op 135.000 euro werd geraamd. De uiteindelijke kostprijs bedroeg exact 126.266,85 euro. De Vlooybergtoren werd in de nacht van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni 2018 beschadigd door een explosie, nadat vandalen hooibalen met benzine in brand hadden gestoken. Het metalen skelet bleef daarbij intact, maar de stalen bekleding liep zware schade op. De politie van Tielt-Winge berichtte via de pers dat de Wikipediapagina over de Vlooybergtoren een uur na de aanslag aangepast werd met concrete details over de gebeurtenissen. Vlak daarna verdween deze informatie weer. Het IP-adres van degene die de pagina 's nachts had aangepast werd onderzocht. De identiteit van de daders werd na enkele dagen bekend door een anonieme brief. Vijf personen waren betrokken bij de brandstichting, een ervan liep er ernstige brandwonden bij op. De herop te bouwen toren werd ongeveer 1,5 m hoger en een beetje langer. De verzekeraar zegde toe om voor maximaal 95.000 euro over de brug te komen voor de restauratiewerken. Via crowdfunding werden extra financiële middelen verkregen. Tegelijkertijd kwam er spontaan een aantal initiatieven van de grond. Zo organiseerde Rik Verheye een fuif om fondsen te werven. Een plaatselijk bedrijf stelde zonnepanelen beschikbaar om de toren 's nachts te verlichten. Op 21 december 2018 werd de vernieuwde Vlooybergtoren ingehuldigd door burgemeester Rudi Beeken en schepen van cultuur Yvette Duerinckx. Ze werden bijgestaan door Jan Eelen en Rik Verheye, medewerkers aan de televisiereeks 'Callboys' waarin de toren figureert. De kosten voor herstel bedroegen 100.000 euro, ze zullen worden verhaald op de vijf vandalen. The Vlooyberg tower is a lookout tower and tourist attraction in the Flemish Brabant municipality of Tielt-Winge. It is located on the Vlooyberg, with its eighty meters one of the highest witness hills in the Hageland, so on clear days there is a view as far as the cooling towers of Vilvoorde and the shaft of the Beringen coal mine. The current tower was built in 2013, after the previous watchtower, a wooden structure, broke down. The municipality of Tielt-Winge launched a competition for a new design, which was won by the Close To Bone architectural firm. The Vlooyberg tower is a typical example of the architectural principle form follows function: instead of a conventional watchtower with a spiral staircase, the architectural office opted for a floating structure in the form of a staircase. After all, to enjoy the view, the viewer must get higher. This requires a staircase, but not more. Engineer Yves Willems was inspired, in his own words, by the French author Antoine de Saint-Exupery who wrote in Terre des hommes (1939) that perfection is achieved, not when you can no longer add anything, but when you can no longer leave anything out. The Vlooyberg tower won the first prize in the Steel Construction Competition 2014 in the category specific elements. The jury judged the design as a project full of excitement, full of fantasy, full of absurdity. It has a function, but maybe not. A "stairway to heaven" with a quality Magritte - Ceci n'est pas un escalier. The Vlooyberg tower is 11.28 meters high, 20 meters long and weighs 13 tons. It is made of a galvanized steel frame covered with corten steel, which gives it its characteristic rust-brown color. That color is a nod to the iron-containing sandstone in the subsoil. The floating structure with 55 steps seems to defy the laws of gravity, but it rests on a small base of solid concrete and remains standing thanks to twelve cables, 35 meters long, anchored in the foundations in the Vlooyberg. In 2013, a number of parties in the municipal council objected to the cost price of the Vlooyberg tower, which was estimated at 135,000 euros. The final cost price was exactly 126,266.85 euros. The Vlooyberg tower was damaged by an explosion on the night of Friday June 29 to Saturday June 30, 2018, after vandals set fire to hay bales of gasoline. The metal skeleton remained intact, but the steel cladding was seriously damaged. The police of Tielt-Winge reported in the press that the Wikipedia page about the Vlooyberg tower was adapted an hour after the attack with specific details about the events. Shortly thereafter this information disappeared again. The IP address of the person who modified the page overnight was investigated. The identity of the perpetrators became known after a few days by an anonymous letter. Five people were involved in the arson, one of them sustained serious burns. The tower to be rebuilt was about 1.5 m higher and a little longer. The insurer undertook to cross the bridge for a maximum of 95,000 euros for the restoration work. Extra financial resources were obtained through crowdfunding. At the same time, a number of initiatives spontaneously got off the ground. For example, Rik Verheye organized a party to raise funds. A local company made solar panels available to illuminate the tower at night. The renovated Vlooyberg tower was inaugurated on 21 December 2018 by mayor Rudi Beeken and ships of culture Yvette Duerinckx. They were assisted by Jan Eelen and Rik Verheye, employees of the 'Callboys' television series in which the tower is featured. The costs for recovery amounted to 100,000 euros, they will be recovered from the five vandal
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-21 13:03:30
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • Vlooybergtoren De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge. Hij bevindt zich op de Vlooyberg, met zijn tachtig meter een van de hoogste getuigenheuvels in het Hageland, waardoor er op heldere dagen een uitzicht is tot aan de koeltorens van Vilvoorde en de schachtbok van de steenkoolmijn van Beringen. De huidige toren werd gebouwd in 2013, nadat de vorige uitkijktoren, een houten constructie, het begeven had. De gemeente Tielt-Winge schreef een wedstrijd uit voor een nieuw ontwerp, die gewonnen werd door het architectenbureau Close To Bone. De Vlooybergtoren is een typisch voorbeeld van het architecturale principe form follows function: in plaats van een conventionele uitkijktoren met een spiraalvormige trap koos het architectenbureau voor een zwevende constructie in de vorm van een trap. Om van het uitzicht te genieten, moet de kijker immers hogerop geraken. Daarvoor is een trap nodig, maar meer ook niet. Ingenieur Yves Willems liet zich naar eigen zeggen inspireren door de Franse auteur Antoine de Saint-Exupery die in Terre des hommes (1939) schreef dat de perfectie bereikt wordt, niet wanneer je niets meer kan toevoegen, doch wanneer je niets meer kunt weglaten. De Vlooybergtoren won de eerste prijs in de Staalbouwwedstrijd 2014 in de categorie specifieke elementen. De jury beoordeelde het ontwerp als een project vol spanning, vol fantasie, vol absurditeit. Het heeft een functie, maar misschien toch ook niet. Een ‘stairway to heaven’ met een kwaliteit Magritte – Ceci n’est pas un escalier. De Vlooybergtoren is 11,28 meter hoog, 20 meter lang en weegt 13 ton. Hij is opgebouwd uit een geraamte van gegalvaniseerd staal, bekleed met cortenstaal, hetgeen hem zijn karakteristieke roestbruine kleur verleent. Die kleur is een knipoog naar de ijzerhoudende zandsteen in de ondergrond. De zwevende constructie met 55 treden, lijkt de wetten der zwaartekracht te tarten, maar ze rust op een kleine sokkel van massief beton en blijft overeind dankzij twaalf kabels van wel 35 meter lang die in de funderingen in de Vlooyberg zijn verankerd. In de gemeenteraad hadden in 2013 enkele partijen bezwaren tegen de kostprijs van de Vlooybergtoren, die op 135.000 euro werd geraamd. De uiteindelijke kostprijs bedroeg exact 126.266,85 euro. De Vlooybergtoren werd in de nacht van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni 2018 beschadigd door een explosie, nadat vandalen hooibalen met benzine in brand hadden gestoken. Het metalen skelet bleef daarbij intact, maar de stalen bekleding liep zware schade op. De politie van Tielt-Winge berichtte via de pers dat de Wikipediapagina over de Vlooybergtoren een uur na de aanslag aangepast werd met concrete details over de gebeurtenissen. Vlak daarna verdween deze informatie weer. Het IP-adres van degene die de pagina 's nachts had aangepast werd onderzocht. De identiteit van de daders werd na enkele dagen bekend door een anonieme brief. Vijf personen waren betrokken bij de brandstichting, een ervan liep er ernstige brandwonden bij op. De herop te bouwen toren werd ongeveer 1,5 m hoger en een beetje langer. De verzekeraar zegde toe om voor maximaal 95.000 euro over de brug te komen voor de restauratiewerken. Via crowdfunding werden extra financiële middelen verkregen. Tegelijkertijd kwam er spontaan een aantal initiatieven van de grond. Zo organiseerde Rik Verheye een fuif om fondsen te werven. Een plaatselijk bedrijf stelde zonnepanelen beschikbaar om de toren 's nachts te verlichten. Op 21 december 2018 werd de vernieuwde Vlooybergtoren ingehuldigd door burgemeester Rudi Beeken en schepen van cultuur Yvette Duerinckx. Ze werden bijgestaan door Jan Eelen en Rik Verheye, medewerkers aan de televisiereeks 'Callboys' waarin de toren figureert. De kosten voor herstel bedroegen 100.000 euro, ze zullen worden verhaald op de vijf vandalen. The Vlooyberg tower is a lookout tower and tourist attraction in the Flemish Brabant municipality of Tielt-Winge. It is located on the Vlooyberg, with its eighty meters one of the highest witness hills in the Hageland, so on clear days there is a view as far as the cooling towers of Vilvoorde and the shaft of the Beringen coal mine. The current tower was built in 2013, after the previous watchtower, a wooden structure, broke down. The municipality of Tielt-Winge launched a competition for a new design, which was won by the Close To Bone architectural firm. The Vlooyberg tower is a typical example of the architectural principle form follows function: instead of a conventional watchtower with a spiral staircase, the architectural office opted for a floating structure in the form of a staircase. After all, to enjoy the view, the viewer must get higher. This requires a staircase, but not more. Engineer Yves Willems was inspired, in his own words, by the French author Antoine de Saint-Exupery who wrote in Terre des hommes (1939) that perfection is achieved, not when you can no longer add anything, but when you can no longer leave anything out. The Vlooyberg tower won the first prize in the Steel Construction Competition 2014 in the category specific elements. The jury judged the design as a project full of excitement, full of fantasy, full of absurdity. It has a function, but maybe not. A "stairway to heaven" with a quality Magritte - Ceci n'est pas un escalier. The Vlooyberg tower is 11.28 meters high, 20 meters long and weighs 13 tons. It is made of a galvanized steel frame covered with corten steel, which gives it its characteristic rust-brown color. That color is a nod to the iron-containing sandstone in the subsoil. The floating structure with 55 steps seems to defy the laws of gravity, but it rests on a small base of solid concrete and remains standing thanks to twelve cables, 35 meters long, anchored in the foundations in the Vlooyberg. In 2013, a number of parties in the municipal council objected to the cost price of the Vlooyberg tower, which was estimated at 135,000 euros. The final cost price was exactly 126,266.85 euros. The Vlooyberg tower was damaged by an explosion on the night of Friday June 29 to Saturday June 30, 2018, after vandals set fire to hay bales of gasoline. The metal skeleton remained intact, but the steel cladding was seriously damaged. The police of Tielt-Winge reported in the press that the Wikipedia page about the Vlooyberg tower was adapted an hour after the attack with specific details about the events. Shortly thereafter this information disappeared again. The IP address of the person who modified the page overnight was investigated. The identity of the perpetrators became known after a few days by an anonymous letter. Five people were involved in the arson, one of them sustained serious burns. The tower to be rebuilt was about 1.5 m higher and a little longer. The insurer undertook to cross the bridge for a maximum of 95,000 euros for the restoration work. Extra financial resources were obtained through crowdfunding. At the same time, a number of initiatives spontaneously got off the ground. For example, Rik Verheye organized a party to raise funds. A local company made solar panels available to illuminate the tower at night. The renovated Vlooyberg tower was inaugurated on 21 December 2018 by mayor Rudi Beeken and ships of culture Yvette Duerinckx. They were assisted by Jan Eelen and Rik Verheye, employees of the 'Callboys' television series in which the tower is featured. The costs for recovery amounted to 100,000 euros, they will be recovered from the five vandals.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
_DSC0478
_DSC0478
 • Author: Leo Ad Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-01-31 16:05:37
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge, Vlooybergtoren.
Tielt-Winge, Vlooybergtoren.
 • Author: What's Around Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-17 13:15:50
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'35"N - 4°54'59"O
 • De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge. Hij bevindt zich op de Vlooyberg, met zijn tachtig meter een van de hoogste getuigenheuvels in het Hageland, waardoor er op heldere dagen een uitzicht is tot aan de koeltorens van Vilvoorde en de schachtbok van de steenkoolmijn van Beringen. Ontwerp en constructie De huidige toren werd gebouwd in 2013, nadat de vorige uitkijktoren, een houten constructie, het begeven had.De gemeente Tielt-Winge schreef een wedstrijd uit voor een nieuw ontwerp, die gewonnen werd door het architectenbureau Close To Bone. De Vlooybergtoren is een typisch voorbeeld van het architecturale principe form follows function: in plaats van een conventionele uitkijktoren met een spiraalvormige trap koos het architectenbureau voor een zwevende constructie in de vorm van een trap. Om van het uitzicht te genieten, moet de kijker immers hogerop geraken. Daarvoor is een trap nodig, maar meer ook niet. Ingenieur Yves Willems liet zich naar eigen zeggen inspireren door de Franse auteur Antoine de Saint-Exupery die in Terre des hommes (1939) schreef dat de perfectie bereikt wordt, niet wanneer je niets meer kan toevoegen, doch wanneer je niets meer kunt weglaten. De Vlooybergtoren won de eerste prijs in de Staalbouwwedstrijd 2014 in de categorie specifieke elementen.[4] De jury beoordeelde het ontwerp als een project vol spanning, vol fantasie, vol absurditeit. Het heeft een functie, maar misschien toch ook niet. Een ‘stairway to heaven’ met een kwaliteit Magritte – Ceci n’est pas un escalier. De Vlooybergtoren is 11,28 meter hoog, 20 meter lang en weegt 13 ton.[6] Hij is opgebouwd uit een geraamte van gegalvaniseerd staal, bekleed met cortenstaal, hetgeen hem zijn karakteristieke roestbruine kleur verleent. Die kleur is een knipoog naar de ijzerhoudende zandsteen in de ondergrond. De zwevende constructie met 55 treden, lijkt de wetten der zwaartekracht te tarten, maar ze rust op een kleine sokkel van massief beton en blijft overeind dankzij twaalf kabels van wel 35 meter lang die in de funderingen in de Vlooyberg zijn verankerd. In de gemeenteraad hadden in 2013 enkele partijen bezwaren tegen de kostprijs van de Vlooybergtoren, die op 135.000 euro werd geraamd. De uiteindelijke kostprijs bedroeg exact 126.266,85 euro. Vandalisme De Vlooybergtoren werd in de nacht van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni 2018 beschadigd door een explosie, nadat vandalen hooibalen met benzine in brand hadden gestoken. Het metalen skelet bleef daarbij intact, maar de stalen bekleding liep zware schade op. De politie van Tielt-Winge berichtte via de pers dat de Wikipediapagina over de Vlooybergtoren een uur na de aanslag aangepast werd met concrete details over de gebeurtenissen. Vlak daarna verdween deze informatie weer. Het IP-adres van degene die de pagina 's nachts had aangepast werd onderzocht.[10] De identiteit van de daders werd na enkele dagen bekend door een anonieme brief. Vijf personen waren betrokken bij de brandstichting, een ervan liep er ernstige brandwonden bij op. Heropbouw toren De herop te bouwen toren werd ongeveer 1,5 m hoger en een beetje langer. De verzekeraar zegde toe om voor maximaal 95.000 euro over de brug te komen voor de restauratiewerken. Via crowdfunding werden extra financiële middelen verkregen. Tegelijkertijd kwam er spontaan een aantal initiatieven van de grond. Zo organiseerde Rik Verheye een fuif om fondsen te werven. Een plaatselijk bedrijf stelde zonnepanelen beschikbaar om de toren 's nachts te verlichten. Op 21 december 2018 werd de vernieuwde Vlooybergtoren ingehuldigd door burgemeester Rudi Beeken en schepen van cultuur Yvette Duerinckx. Ze werden bijgestaan door Jan Eelen en Rik Verheye, medewerkers aan de televisiereeks 'Callboys' waarin de toren figureert. De kosten voor herstel bedroegen 100.000 euro, ze zullen worden verhaald op de vijf vandalen.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Vlooybergtoren-0354
Vlooybergtoren-0354
 • Author: manapetho Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-09-14 16:34:42
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'35"N - 4°54'59"O
 • De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge en bekend van de serie ‘Callboys
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Vlooybergtoren-0355
Vlooybergtoren-0355
 • Author: manapetho Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-09-14 16:36:32
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge en bekend van de serie ‘Callboys
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Vlooybergtoren-0357
Vlooybergtoren-0357
 • Author: manapetho Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-09-14 16:38:20
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'35"N - 4°54'59"O
 • De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge en bekend van de serie ‘Callboys
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-21 12:36:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'52"N - 4°54'48"O
 • Zicht op Tielt Sight on Tielt
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-21 13:02:11
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'37"N - 4°54'59"O
 • Vlooybergtoren De Vlooybergtoren is een uitkijktoren en toeristische attractie in de Vlaams-Brabantse gemeente Tielt-Winge. Hij bevindt zich op de Vlooyberg, met zijn tachtig meter een van de hoogste getuigenheuvels in het Hageland, waardoor er op heldere dagen een uitzicht is tot aan de koeltorens van Vilvoorde en de schachtbok van de steenkoolmijn van Beringen. De huidige toren werd gebouwd in 2013, nadat de vorige uitkijktoren, een houten constructie, het begeven had. De gemeente Tielt-Winge schreef een wedstrijd uit voor een nieuw ontwerp, die gewonnen werd door het architectenbureau Close To Bone. De Vlooybergtoren is een typisch voorbeeld van het architecturale principe form follows function: in plaats van een conventionele uitkijktoren met een spiraalvormige trap koos het architectenbureau voor een zwevende constructie in de vorm van een trap. Om van het uitzicht te genieten, moet de kijker immers hogerop geraken. Daarvoor is een trap nodig, maar meer ook niet. Ingenieur Yves Willems liet zich naar eigen zeggen inspireren door de Franse auteur Antoine de Saint-Exupery die in Terre des hommes (1939) schreef dat de perfectie bereikt wordt, niet wanneer je niets meer kan toevoegen, doch wanneer je niets meer kunt weglaten. De Vlooybergtoren won de eerste prijs in de Staalbouwwedstrijd 2014 in de categorie specifieke elementen. De jury beoordeelde het ontwerp als een project vol spanning, vol fantasie, vol absurditeit. Het heeft een functie, maar misschien toch ook niet. Een ‘stairway to heaven’ met een kwaliteit Magritte – Ceci n’est pas un escalier. De Vlooybergtoren is 11,28 meter hoog, 20 meter lang en weegt 13 ton. Hij is opgebouwd uit een geraamte van gegalvaniseerd staal, bekleed met cortenstaal, hetgeen hem zijn karakteristieke roestbruine kleur verleent. Die kleur is een knipoog naar de ijzerhoudende zandsteen in de ondergrond. De zwevende constructie met 55 treden, lijkt de wetten der zwaartekracht te tarten, maar ze rust op een kleine sokkel van massief beton en blijft overeind dankzij twaalf kabels van wel 35 meter lang die in de funderingen in de Vlooyberg zijn verankerd. In de gemeenteraad hadden in 2013 enkele partijen bezwaren tegen de kostprijs van de Vlooybergtoren, die op 135.000 euro werd geraamd. De uiteindelijke kostprijs bedroeg exact 126.266,85 euro. De Vlooybergtoren werd in de nacht van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni 2018 beschadigd door een explosie, nadat vandalen hooibalen met benzine in brand hadden gestoken. Het metalen skelet bleef daarbij intact, maar de stalen bekleding liep zware schade op. De politie van Tielt-Winge berichtte via de pers dat de Wikipediapagina over de Vlooybergtoren een uur na de aanslag aangepast werd met concrete details over de gebeurtenissen. Vlak daarna verdween deze informatie weer. Het IP-adres van degene die de pagina 's nachts had aangepast werd onderzocht. De identiteit van de daders werd na enkele dagen bekend door een anonieme brief. Vijf personen waren betrokken bij de brandstichting, een ervan liep er ernstige brandwonden bij op. De herop te bouwen toren werd ongeveer 1,5 m hoger en een beetje langer. De verzekeraar zegde toe om voor maximaal 95.000 euro over de brug te komen voor de restauratiewerken. Via crowdfunding werden extra financiële middelen verkregen. Tegelijkertijd kwam er spontaan een aantal initiatieven van de grond. Zo organiseerde Rik Verheye een fuif om fondsen te werven. Een plaatselijk bedrijf stelde zonnepanelen beschikbaar om de toren 's nachts te verlichten. Op 21 december 2018 werd de vernieuwde Vlooybergtoren ingehuldigd door burgemeester Rudi Beeken en schepen van cultuur Yvette Duerinckx. Ze werden bijgestaan door Jan Eelen en Rik Verheye, medewerkers aan de televisiereeks 'Callboys' waarin de toren figureert. De kosten voor herstel bedroegen 100.000 euro, ze zullen worden verhaald op de vijf vandalen. The Vlooyberg tower is a lookout tower and tourist attraction in the Flemish Brabant municipality of Tielt-Winge. It is located on the Vlooyberg, with its eighty meters one of the highest witness hills in the Hageland, so on clear days there is a view as far as the cooling towers of Vilvoorde and the shaft of the Beringen coal mine. The current tower was built in 2013, after the previous watchtower, a wooden structure, broke down. The municipality of Tielt-Winge launched a competition for a new design, which was won by the Close To Bone architectural firm. The Vlooyberg tower is a typical example of the architectural principle form follows function: instead of a conventional watchtower with a spiral staircase, the architectural office opted for a floating structure in the form of a staircase. After all, to enjoy the view, the viewer must get higher. This requires a staircase, but not more. Engineer Yves Willems was inspired, in his own words, by the French author Antoine de Saint-Exupery who wrote in Terre des hommes (1939) that perfection is achieved, not when you can no longer add anything, but when you can no longer leave anything out. The Vlooyberg tower won the first prize in the Steel Construction Competition 2014 in the category specific elements. The jury judged the design as a project full of excitement, full of fantasy, full of absurdity. It has a function, but maybe not. A "stairway to heaven" with a quality Magritte - Ceci n'est pas un escalier. The Vlooyberg tower is 11.28 meters high, 20 meters long and weighs 13 tons. It is made of a galvanized steel frame covered with corten steel, which gives it its characteristic rust-brown color. That color is a nod to the iron-containing sandstone in the subsoil. The floating structure with 55 steps seems to defy the laws of gravity, but it rests on a small base of solid concrete and remains standing thanks to twelve cables, 35 meters long, anchored in the foundations in the Vlooyberg. In 2013, a number of parties in the municipal council objected to the cost price of the Vlooyberg tower, which was estimated at 135,000 euros. The final cost price was exactly 126,266.85 euros. The Vlooyberg tower was damaged by an explosion on the night of Friday June 29 to Saturday June 30, 2018, after vandals set fire to hay bales of gasoline. The metal skeleton remained intact, but the steel cladding was seriously damaged. The police of Tielt-Winge reported in the press that the Wikipedia page about the Vlooyberg tower was adapted an hour after the attack with specific details about the events. Shortly thereafter this information disappeared again. The IP address of the person who modified the page overnight was investigated. The identity of the perpetrators became known after a few days by an anonymous letter. Five people were involved in the arson, one of them sustained serious burns. The tower to be rebuilt was about 1.5 m higher and a little longer. The insurer undertook to cross the bridge for a maximum of 95,000 euros for the restoration work. Extra financial resources were obtained through crowdfunding. At the same time, a number of initiatives spontaneously got off the ground. For example, Rik Verheye organized a party to raise funds. A local company made solar panels available to illuminate the tower at night. The renovated Vlooyberg tower was inaugurated on 21 December 2018 by mayor Rudi Beeken and ships of culture Yvette Duerinckx. They were assisted by Jan Eelen and Rik Verheye, employees of the 'Callboys' television series in which the tower is featured. The costs for recovery amounted to 100,000 euros, they will be recovered from the five vandal
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tielt-Winge
Tielt-Winge
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-04-21 13:26:32
 • Geographical coordinates of the taken: 50°56'26"N - 4°54'11"O
 • OLV Kerk OLV Church De neogotische Onze-Lieve-Vrouwkerk is een driebeukige kerk en dateert van omstreeks 1850. Het koor is laatgotisch en dateert uit de 16e eeuw. Gedeelten van de muren van het koor zijn nog uit de 13e eeuw en gedeelten uit de muren van het transept zijn 15e-eeuws. De kerk was in de middeleeuwen een bedevaartsoord waar Onze-Lieve-Vrouw aanbeden werd. De kerk werd in 2003 gerestaureerd. The neo-gothic Church of Our Lady is a three-aisled church and dates from around 1850. The choir is late Gothic and dates from the 16th century. Parts of the walls of the choir are from the 13th century and parts of the walls of the transept are 15th century. In the Middle Ages the church was a place of pilgrimage where Our Lady was worshiped. The church was restored in 2003.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
20190224_DSC0740
20190224_DSC0740
 • Author: Leo Ad Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-24 16:25:57
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Staircase to heaven
Staircase to heaven
 • Author: Leo Ad Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-24 16:42:01
 • Geographical coordinates of the taken: 50°55'36"N - 4°54'59"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 148. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top