ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Tongres (Flamande) Hotel Tongres (Flamande)

Photos of Tongres, Flamande

photos found. 1860. Photos on the current page: 15
1 
1
Lineas 186 387 Tongeren
Lineas 186 387 Tongeren
 • Author: TrainBelge Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-22 18:40:24
 • Geographical coordinates of the taken: 50°48'4"N - 5°29'12"O
 • Op een zonnige donderdagavond komt een Akiem Traxx van Lineas door Tongeren met een intervorming richting Aachen.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
B2728p--2019_08_07_109
B2728p--2019_08_07_109
 • Author: phi5104 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-08-07 17:32:58
 • Geographical coordinates of the taken: 50°47'44"N - 5°28'52"O
 • Le train P Bruxelles-Midi - Tongeren, approche de son terminus.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Tongres, Flamande
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Tongres
Tongeren
Tongeren
 • Author: Erasmusenflandes Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-16 14:11:06
 • Geographical coordinates of the taken: 50°47'5"N - 5°28'51"O
 • www.erasmusenflandes.com
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Erasmusenflandes Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-16 13:20:52
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'58"N - 5°28'10"O
 • www.erasmusenflandes.com
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 10:58:29
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'51"N - 5°27'51"O
 • Onze-Lieve-Vrouwebasiliek De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is een kerk in de Belgische stad Tongeren. Het is de grootste kerk van deze stad in het uiterste zuiden van de Belgische provincie Limburg. De kerk kent een zeer lange geschiedenis. De huidige benaming van deze kerk is de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek. Het bouwwerk staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO als onderdeel van de groepsinschrijving Belforten in België en Frankrijk. Niet iedere kerk heeft eenzelfde statuut. Zo is een kathedraal een kerk waarin een bisschopszetel is gevestigd. Een basiliek is een kerk die een verheven status krijgt van de paus. Doorheen de geschiedenis heeft de basiliek verschillende statuten gekend. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was lange tijd een zogenaamde kapittelkerk, aangezien ze bestuurd werd door een kapittel, een kerkelijke instelling onder leiding van een deken. Wanneer precies een kapittel aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk verbonden werd, is niet duidelijk. Sommige bronnen beweren dat dit gebeurde in 804 bij de wijding van de kerk door Karel de Grote en paus Leo III. Maar de oorkonde die dit bevestigt, is een vervalsing. Hierover bestaat dus nog grote twijfel. Met zekerheid kunnen we zeggen dat het oprichten van het kapittel vóór 967 gebeurde, omdat we over een geschreven bron van dat jaar beschikken waarin het kapittel vermeld wordt. Bovendien heeft men sterke argumenten die duidelijk maken dat het kapittel gevlucht is in 881 bij de inval van de Vikingen in de regio. Men kan dus zeker die datum naar voren schuiven als oprichtingsdatum van het kapittel. In 1797 werd het kapittel afgeschaft door het Franse bestuur dat een volledige hervorming van de kerkelijke instellingen doorvoerde. Tussen die twee jaartallen was de kerk dus met zekerheid een kapittelkerk. De kerk heeft ook een tijdje een bisschopszetel gehad. De eerste bisschop zou Sint-Maternus geweest moeten zijn, maar daarvan zijn geen overtuigende bewijzen teruggevonden. Er kan bovendien achter al de namen die als bisschop in Tongeren zetelden een vraagteken geplaatst worden. De bronnen zijn niet eenduidig en zeker niet betrouwbaar. Alleen over bisschop Servatius (+384) zijn er geschriften waarop hij met zekerheid als Bisschop van de Tungri benoemd wordt. Aan hem wordt eveneens toegeschreven dat hij in Tongeren de eerste aan Maria toegewijde kerk boven de Alpen oprichtte. De bisschopszetel zou echter - met een hoge waarschijnlijkheid in de late vierde eeuw - naar Maastricht zijn verhuisd. Ook hier is er onzekerheid over de namen tot in de zesde eeuw. Vanaf dan worden de bronnen betrouwbaarder. Omstreeks 750 verhuist de zetel naar Luik. De titel en benaming "bisschop van Tongeren" blijft echter nog in gebruik tot ver in de tiende eeuw, hoewel de bisschoppen daar feitelijk niet (meer) zetelden. Wel hadden de bisschoppen nog een ambtswoning in Tongeren. Bovendien kan men vermoeden dat de aanwezigheid van een kapittel in Tongeren bewijst dat de bisschop, minstens zo nu en dan, wel degelijk in de stad verbleef. De kerk verwierf ten slotte de status van basiliek. Dit is een erkenning die door de paus wordt toegekend op basis van een speciale verdienste. In Tongeren speelde zeker mee dat de kerk een populair bedevaartsoord was. De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd een basiliek op 20 februari 1931 door een erkenning van paus Pius XI. Er zijn bronnen die beweren dat de kerk groeide uit een kapel die door Sint-Maternus werd opgericht in de vroege vierde eeuw. De archeologische opgravingen van de laatste jaren spreken dit vermoeden tegen. De oudste restanten die men op die plaats terugvond, waren afkomstig van Romeinse paalwoningen uit de eerste en tweede eeuw. Het eerste stenen gebouw op de site zou een Romeins badhuis zijn uit de derde eeuw. Evenwel werden bij recente opgravingen in 2008 restanten gevonden van een Romeinse basilica met apsis uit de vierde eeuw. Deze ruimte werd met zekerheid gebruikt als 'gebedsruimte'. Dit was de periode dat Servatius als Servatio Tungrorum episcopus geboekt staat op de aanwezigheidslijst van de concilie's van Keulen (346) en Rimini (359), wat dus spoort met de overlevering dat bisschop Servatius de Tongerse kerk liet bouwen. Op basis van deze basilica werden zeven kerken gebouwd of verbouwd. Maar het huidige dienstaltaar van de O.-L.-Vrouw Geboortebasiliek staat nog boven de apsis met priesterbank uit de periode van Servatius. Archeologen beschrijven in de apsis ook het bestaan van een 'mysterieus monumentje' dat vele eeuwen vereerd is gebleven. De volgende kerk die op de plaats werd teruggevonden was gebouwd in het midden van de zesde eeuw. Dit was een zeer eenvoudig, eenbeukig gebouw dat aangehecht werd aan de reeds bestaande Romeinse apsis apsis aan de oostzijde van het gebouw. De daar op volgende kerk die men terugvond was negende-eeuws. Dit was vermoedelijk de eerste kapittelkerk. Rond deze kerk werd een muur gebouwd ter bescherming tegen plundertochten. Rond 1100 wordt dan een nieuwe kerk in romaanse stijl gebouwd. Tegelijk bouwt men ook een nieuwe, grotere muur die de belangrijkste gebouwen in het centrum van de stad ommuurde, omdat de conflicten in de regio een hoogtepunt bereikten. De prins-bisschop van Luik vocht met de graaf van Loon, de hertog van Brabant en de Franse koning zware gevechten uit. Tongeren lag in het midden van de frontlijn van dit conflict. Met de bouw van de huidige, gotische kerk startte men in 1240 nadat de romaanse kerk afbrandde als gevolg van de voormelde conflicten. De bouw van de kerk zelf duurde tot 1536. De toren begon men pas te bouwen in 1442. Ze werd voltooid in 1541, hoewel de spits pas in 1544 werd afgewerkt. De kerk wordt gezien als een hoogtepunt van de Maasgotiek. De toren en de kerk hebben echter tal van rampen meegemaakt. In 1598 brandde de toren voor het eerst uit. Maar vooral de Grote Brand van Tongeren in 1677 had catastrofale gevolgen. Meermaals zijn de kerk en de toren - inzonderheid de spits - opnieuw ontworpen of geconstrueerd, hetzij omdat er niet voldoende geld was om het ontwerp te verwezenlijken, hetzij omdat de constructie nog maar eens door een storm of brand werd vernield. Uiteindelijk is er geen échte spits op de toren gekomen, omdat er gewoonweg geen geld meer was om de zoveelste herstelling te betalen. Vandaar ook het zware, bombastische uiterlijk van de basiliek. De toren meet vandaag 55,55 meter. Tussen 1999 en 2008 werden archeologische opgravingen uitgevoerd en de basiliek volledig onderkelderd. Hierbij kwamen talrijke vondsten, van belang voor de geschiedenis van de kerk en van Tongeren, aan het licht. De Romeinse kerk van Servatius, samen met talrijke Romeinse overblijfselen zijn thans, naast de rijke kerkschat, in het Teseum van de basilieksite te bezoeken. The Basilica of Our Lady (French: Basilique de Notre-Dame de Tongre Dutch: Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek) also called Old Cathedral of Tongeren It is the main place of Catholic worship in the city of Tongeren, Belgium[ and the former cathedral of the suppressed diocese of Tongeren . The basilica was built in the Gothic style, according to the local interpretation of the Gothic Brabant, in the thirteenth century. In recent excavations where this church found some of the richest archaeological finds of Flanders. Archaeological excavations have shown the presence of a construction area already present in the fourth century and a house of prayer Carolingian Catholic dating from the ninth century. The construction of the present church choir began in 1240. The ships, the transept and the side chapels were added between the thirteenth and fifteenth centuries. The original Romanesque bell tower was replaced by the current Gothic tower, measuring 64 meters high, built between 1442 and 1541. The interior of the basilica houses the image of Our Lady of Tongeren, dating from 1475. The treasure is in the old chapter and includes one of the richest collections of Catholic religious art in Belgium.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 10:44:21
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'47"N - 5°27'48"O
 • "Caturday" 1st. June 2019...
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 10:45:35
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'50"N - 5°27'47"O
 • Perroen Perron Een perroen (Frans: perron) is een hardstenen zuil met daarop een rijksappel in de vorm van een pijnappel met een kruis. Perroens zijn te vinden in plaatsen die behoorden tot het vroegere prinsbisdom Luik, met name in de zogenaamde Goede Steden. Het is een symbool van vrijheid, autonomie en gerechtigheid. In veel steden markeerde de perroen de plaats waar recht werd gesproken. De oorsprong van het symbool is duister en wellicht heidens. Het Waalse woord perron is een vergrotingsvorm van pierre (steen), een grote steen dus. A perron (in French; also Dutch: perroen) is a stone column, often decorated with a globus cruciger, that was erected in cities belonging to the erstwhile Prince-Bishopric of Liège (980-1795). They were primarily built in the so-called Good Cities (Bonnes Villes or Goede Steden) that formed the primary towns of the polity. Many survive, though not in their original form. The columns came to symbolise local freedom and autonomy (initially bishopric autonomy, later urban autonomy). This stemmed from their function as places where laws were proclaimed and justice was administered. However, the actual origin of the symbols of the column is unclear. In 1467, after recapturing the rebellious city of Liège, Charles the Bold, Duke of Burgundy, had the city's perron dismantled and removed to Bruges, not to be returned until after his death. This was "viewed both as a punishment of the people of Liège and as a clear warning to any Flemish subjects who might be tempted to question the duke's authority
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 10:58:29
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'51"N - 5°27'52"O
 • Onze-Lieve-Vrouwebasiliek De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is een kerk in de Belgische stad Tongeren. Het is de grootste kerk van deze stad in het uiterste zuiden van de Belgische provincie Limburg. De kerk kent een zeer lange geschiedenis. De huidige benaming van deze kerk is de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek. Het bouwwerk staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO als onderdeel van de groepsinschrijving Belforten in België en Frankrijk. Niet iedere kerk heeft eenzelfde statuut. Zo is een kathedraal een kerk waarin een bisschopszetel is gevestigd. Een basiliek is een kerk die een verheven status krijgt van de paus. Doorheen de geschiedenis heeft de basiliek verschillende statuten gekend. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was lange tijd een zogenaamde kapittelkerk, aangezien ze bestuurd werd door een kapittel, een kerkelijke instelling onder leiding van een deken. Wanneer precies een kapittel aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk verbonden werd, is niet duidelijk. Sommige bronnen beweren dat dit gebeurde in 804 bij de wijding van de kerk door Karel de Grote en paus Leo III. Maar de oorkonde die dit bevestigt, is een vervalsing. Hierover bestaat dus nog grote twijfel. Met zekerheid kunnen we zeggen dat het oprichten van het kapittel vóór 967 gebeurde, omdat we over een geschreven bron van dat jaar beschikken waarin het kapittel vermeld wordt. Bovendien heeft men sterke argumenten die duidelijk maken dat het kapittel gevlucht is in 881 bij de inval van de Vikingen in de regio. Men kan dus zeker die datum naar voren schuiven als oprichtingsdatum van het kapittel. In 1797 werd het kapittel afgeschaft door het Franse bestuur dat een volledige hervorming van de kerkelijke instellingen doorvoerde. Tussen die twee jaartallen was de kerk dus met zekerheid een kapittelkerk. De kerk heeft ook een tijdje een bisschopszetel gehad. De eerste bisschop zou Sint-Maternus geweest moeten zijn, maar daarvan zijn geen overtuigende bewijzen teruggevonden. Er kan bovendien achter al de namen die als bisschop in Tongeren zetelden een vraagteken geplaatst worden. De bronnen zijn niet eenduidig en zeker niet betrouwbaar. Alleen over bisschop Servatius (+384) zijn er geschriften waarop hij met zekerheid als Bisschop van de Tungri benoemd wordt. Aan hem wordt eveneens toegeschreven dat hij in Tongeren de eerste aan Maria toegewijde kerk boven de Alpen oprichtte. De bisschopszetel zou echter - met een hoge waarschijnlijkheid in de late vierde eeuw - naar Maastricht zijn verhuisd. Ook hier is er onzekerheid over de namen tot in de zesde eeuw. Vanaf dan worden de bronnen betrouwbaarder. Omstreeks 750 verhuist de zetel naar Luik. De titel en benaming "bisschop van Tongeren" blijft echter nog in gebruik tot ver in de tiende eeuw, hoewel de bisschoppen daar feitelijk niet (meer) zetelden. Wel hadden de bisschoppen nog een ambtswoning in Tongeren. Bovendien kan men vermoeden dat de aanwezigheid van een kapittel in Tongeren bewijst dat de bisschop, minstens zo nu en dan, wel degelijk in de stad verbleef. De kerk verwierf ten slotte de status van basiliek. Dit is een erkenning die door de paus wordt toegekend op basis van een speciale verdienste. In Tongeren speelde zeker mee dat de kerk een populair bedevaartsoord was. De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd een basiliek op 20 februari 1931 door een erkenning van paus Pius XI. Er zijn bronnen die beweren dat de kerk groeide uit een kapel die door Sint-Maternus werd opgericht in de vroege vierde eeuw. De archeologische opgravingen van de laatste jaren spreken dit vermoeden tegen. De oudste restanten die men op die plaats terugvond, waren afkomstig van Romeinse paalwoningen uit de eerste en tweede eeuw. Het eerste stenen gebouw op de site zou een Romeins badhuis zijn uit de derde eeuw. Evenwel werden bij recente opgravingen in 2008 restanten gevonden van een Romeinse basilica met apsis uit de vierde eeuw. Deze ruimte werd met zekerheid gebruikt als 'gebedsruimte'. Dit was de periode dat Servatius als Servatio Tungrorum episcopus geboekt staat op de aanwezigheidslijst van de concilie's van Keulen (346) en Rimini (359), wat dus spoort met de overlevering dat bisschop Servatius de Tongerse kerk liet bouwen. Op basis van deze basilica werden zeven kerken gebouwd of verbouwd. Maar het huidige dienstaltaar van de O.-L.-Vrouw Geboortebasiliek staat nog boven de apsis met priesterbank uit de periode van Servatius. Archeologen beschrijven in de apsis ook het bestaan van een 'mysterieus monumentje' dat vele eeuwen vereerd is gebleven. De volgende kerk die op de plaats werd teruggevonden was gebouwd in het midden van de zesde eeuw. Dit was een zeer eenvoudig, eenbeukig gebouw dat aangehecht werd aan de reeds bestaande Romeinse apsis apsis aan de oostzijde van het gebouw. De daar op volgende kerk die men terugvond was negende-eeuws. Dit was vermoedelijk de eerste kapittelkerk. Rond deze kerk werd een muur gebouwd ter bescherming tegen plundertochten. Rond 1100 wordt dan een nieuwe kerk in romaanse stijl gebouwd. Tegelijk bouwt men ook een nieuwe, grotere muur die de belangrijkste gebouwen in het centrum van de stad ommuurde, omdat de conflicten in de regio een hoogtepunt bereikten. De prins-bisschop van Luik vocht met de graaf van Loon, de hertog van Brabant en de Franse koning zware gevechten uit. Tongeren lag in het midden van de frontlijn van dit conflict. Met de bouw van de huidige, gotische kerk startte men in 1240 nadat de romaanse kerk afbrandde als gevolg van de voormelde conflicten. De bouw van de kerk zelf duurde tot 1536. De toren begon men pas te bouwen in 1442. Ze werd voltooid in 1541, hoewel de spits pas in 1544 werd afgewerkt. De kerk wordt gezien als een hoogtepunt van de Maasgotiek. De toren en de kerk hebben echter tal van rampen meegemaakt. In 1598 brandde de toren voor het eerst uit. Maar vooral de Grote Brand van Tongeren in 1677 had catastrofale gevolgen. Meermaals zijn de kerk en de toren - inzonderheid de spits - opnieuw ontworpen of geconstrueerd, hetzij omdat er niet voldoende geld was om het ontwerp te verwezenlijken, hetzij omdat de constructie nog maar eens door een storm of brand werd vernield. Uiteindelijk is er geen échte spits op de toren gekomen, omdat er gewoonweg geen geld meer was om de zoveelste herstelling te betalen. Vandaar ook het zware, bombastische uiterlijk van de basiliek. De toren meet vandaag 55,55 meter. Tussen 1999 en 2008 werden archeologische opgravingen uitgevoerd en de basiliek volledig onderkelderd. Hierbij kwamen talrijke vondsten, van belang voor de geschiedenis van de kerk en van Tongeren, aan het licht. De Romeinse kerk van Servatius, samen met talrijke Romeinse overblijfselen zijn thans, naast de rijke kerkschat, in het Teseum van de basilieksite te bezoeken. The Basilica of Our Lady (French: Basilique de Notre-Dame de Tongre Dutch: Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek) also called Old Cathedral of Tongeren It is the main place of Catholic worship in the city of Tongeren, Belgium[ and the former cathedral of the suppressed diocese of Tongeren . The basilica was built in the Gothic style, according to the local interpretation of the Gothic Brabant, in the thirteenth century. In recent excavations where this church found some of the richest archaeological finds of Flanders. Archaeological excavations have shown the presence of a construction area already present in the fourth century and a house of prayer Carolingian Catholic dating from the ninth century. The construction of the present church choir began in 1240. The ships, the transept and the side chapels were added between the thirteenth and fifteenth centuries. The original Romanesque bell tower was replaced by the current Gothic tower, measuring 64 meters high, built between 1442 and 1541. The interior of the basilica houses the image of Our Lady of Tongeren, dating from 1475. The treasure is in the old chapter and includes one of the richest collections of Catholic religious art in Belgium.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 11:18:37
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'50"N - 5°27'55"O
 • Auto aan de leiband Cars on a leash...
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 11:19:47
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'51"N - 5°27'52"O
 • Onze-Lieve-Vrouwebasiliek De Onze-Lieve-Vrouwebasiliek is een kerk in de Belgische stad Tongeren. Het is de grootste kerk van deze stad in het uiterste zuiden van de Belgische provincie Limburg. De kerk kent een zeer lange geschiedenis. De huidige benaming van deze kerk is de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortebasiliek. Het bouwwerk staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO als onderdeel van de groepsinschrijving Belforten in België en Frankrijk. Niet iedere kerk heeft eenzelfde statuut. Zo is een kathedraal een kerk waarin een bisschopszetel is gevestigd. Een basiliek is een kerk die een verheven status krijgt van de paus. Doorheen de geschiedenis heeft de basiliek verschillende statuten gekend. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was lange tijd een zogenaamde kapittelkerk, aangezien ze bestuurd werd door een kapittel, een kerkelijke instelling onder leiding van een deken. Wanneer precies een kapittel aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk verbonden werd, is niet duidelijk. Sommige bronnen beweren dat dit gebeurde in 804 bij de wijding van de kerk door Karel de Grote en paus Leo III. Maar de oorkonde die dit bevestigt, is een vervalsing. Hierover bestaat dus nog grote twijfel. Met zekerheid kunnen we zeggen dat het oprichten van het kapittel vóór 967 gebeurde, omdat we over een geschreven bron van dat jaar beschikken waarin het kapittel vermeld wordt. Bovendien heeft men sterke argumenten die duidelijk maken dat het kapittel gevlucht is in 881 bij de inval van de Vikingen in de regio. Men kan dus zeker die datum naar voren schuiven als oprichtingsdatum van het kapittel. In 1797 werd het kapittel afgeschaft door het Franse bestuur dat een volledige hervorming van de kerkelijke instellingen doorvoerde. Tussen die twee jaartallen was de kerk dus met zekerheid een kapittelkerk. De kerk heeft ook een tijdje een bisschopszetel gehad. De eerste bisschop zou Sint-Maternus geweest moeten zijn, maar daarvan zijn geen overtuigende bewijzen teruggevonden. Er kan bovendien achter al de namen die als bisschop in Tongeren zetelden een vraagteken geplaatst worden. De bronnen zijn niet eenduidig en zeker niet betrouwbaar. Alleen over bisschop Servatius (+384) zijn er geschriften waarop hij met zekerheid als Bisschop van de Tungri benoemd wordt. Aan hem wordt eveneens toegeschreven dat hij in Tongeren de eerste aan Maria toegewijde kerk boven de Alpen oprichtte. De bisschopszetel zou echter - met een hoge waarschijnlijkheid in de late vierde eeuw - naar Maastricht zijn verhuisd. Ook hier is er onzekerheid over de namen tot in de zesde eeuw. Vanaf dan worden de bronnen betrouwbaarder. Omstreeks 750 verhuist de zetel naar Luik. De titel en benaming "bisschop van Tongeren" blijft echter nog in gebruik tot ver in de tiende eeuw, hoewel de bisschoppen daar feitelijk niet (meer) zetelden. Wel hadden de bisschoppen nog een ambtswoning in Tongeren. Bovendien kan men vermoeden dat de aanwezigheid van een kapittel in Tongeren bewijst dat de bisschop, minstens zo nu en dan, wel degelijk in de stad verbleef. De kerk verwierf ten slotte de status van basiliek. Dit is een erkenning die door de paus wordt toegekend op basis van een speciale verdienste. In Tongeren speelde zeker mee dat de kerk een populair bedevaartsoord was. De Onze-Lieve-Vrouwekerk werd een basiliek op 20 februari 1931 door een erkenning van paus Pius XI. Er zijn bronnen die beweren dat de kerk groeide uit een kapel die door Sint-Maternus werd opgericht in de vroege vierde eeuw. De archeologische opgravingen van de laatste jaren spreken dit vermoeden tegen. De oudste restanten die men op die plaats terugvond, waren afkomstig van Romeinse paalwoningen uit de eerste en tweede eeuw. Het eerste stenen gebouw op de site zou een Romeins badhuis zijn uit de derde eeuw. Evenwel werden bij recente opgravingen in 2008 restanten gevonden van een Romeinse basilica met apsis uit de vierde eeuw. Deze ruimte werd met zekerheid gebruikt als 'gebedsruimte'. Dit was de periode dat Servatius als Servatio Tungrorum episcopus geboekt staat op de aanwezigheidslijst van de concilie's van Keulen (346) en Rimini (359), wat dus spoort met de overlevering dat bisschop Servatius de Tongerse kerk liet bouwen. Op basis van deze basilica werden zeven kerken gebouwd of verbouwd. Maar het huidige dienstaltaar van de O.-L.-Vrouw Geboortebasiliek staat nog boven de apsis met priesterbank uit de periode van Servatius. Archeologen beschrijven in de apsis ook het bestaan van een 'mysterieus monumentje' dat vele eeuwen vereerd is gebleven. De volgende kerk die op de plaats werd teruggevonden was gebouwd in het midden van de zesde eeuw. Dit was een zeer eenvoudig, eenbeukig gebouw dat aangehecht werd aan de reeds bestaande Romeinse apsis apsis aan de oostzijde van het gebouw. De daar op volgende kerk die men terugvond was negende-eeuws. Dit was vermoedelijk de eerste kapittelkerk. Rond deze kerk werd een muur gebouwd ter bescherming tegen plundertochten. Rond 1100 wordt dan een nieuwe kerk in romaanse stijl gebouwd. Tegelijk bouwt men ook een nieuwe, grotere muur die de belangrijkste gebouwen in het centrum van de stad ommuurde, omdat de conflicten in de regio een hoogtepunt bereikten. De prins-bisschop van Luik vocht met de graaf van Loon, de hertog van Brabant en de Franse koning zware gevechten uit. Tongeren lag in het midden van de frontlijn van dit conflict. Met de bouw van de huidige, gotische kerk startte men in 1240 nadat de romaanse kerk afbrandde als gevolg van de voormelde conflicten. De bouw van de kerk zelf duurde tot 1536. De toren begon men pas te bouwen in 1442. Ze werd voltooid in 1541, hoewel de spits pas in 1544 werd afgewerkt. De kerk wordt gezien als een hoogtepunt van de Maasgotiek. De toren en de kerk hebben echter tal van rampen meegemaakt. In 1598 brandde de toren voor het eerst uit. Maar vooral de Grote Brand van Tongeren in 1677 had catastrofale gevolgen. Meermaals zijn de kerk en de toren - inzonderheid de spits - opnieuw ontworpen of geconstrueerd, hetzij omdat er niet voldoende geld was om het ontwerp te verwezenlijken, hetzij omdat de constructie nog maar eens door een storm of brand werd vernield. Uiteindelijk is er geen échte spits op de toren gekomen, omdat er gewoonweg geen geld meer was om de zoveelste herstelling te betalen. Vandaar ook het zware, bombastische uiterlijk van de basiliek. De toren meet vandaag 55,55 meter. Tussen 1999 en 2008 werden archeologische opgravingen uitgevoerd en de basiliek volledig onderkelderd. Hierbij kwamen talrijke vondsten, van belang voor de geschiedenis van de kerk en van Tongeren, aan het licht. De Romeinse kerk van Servatius, samen met talrijke Romeinse overblijfselen zijn thans, naast de rijke kerkschat, in het Teseum van de basilieksite te bezoeken. The Basilica of Our Lady (French: Basilique de Notre-Dame de Tongre Dutch: Onze-Lieve-Vrouwe Basiliek) also called Old Cathedral of Tongeren It is the main place of Catholic worship in the city of Tongeren, Belgium[ and the former cathedral of the suppressed diocese of Tongeren . The basilica was built in the Gothic style, according to the local interpretation of the Gothic Brabant, in the thirteenth century. In recent excavations where this church found some of the richest archaeological finds of Flanders. Archaeological excavations have shown the presence of a construction area already present in the fourth century and a house of prayer Carolingian Catholic dating from the ninth century. The construction of the present church choir began in 1240. The ships, the transept and the side chapels were added between the thirteenth and fifteenth centuries. The original Romanesque bell tower was replaced by the current Gothic tower, measuring 64 meters high, built between 1442 and 1541. The interior of the basilica houses the image of Our Lady of Tongeren, dating from 1475. The treasure is in the old chapter and includes one of the richest collections of Catholic religious art in Belgium.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 11:32:00
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'52"N - 5°27'57"O
 • Gallo-Romeins Museum Gallo-Roman Museum Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is een Gallo-Romeins museum beheerd door de stad Tongeren. Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren werd in 1954 geopend. Reeds van in de 19e eeuw was er een opbouw van een collectie archeologische vondsten, verzameld door het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. Vanaf 1854 werden gedeeltes van deze collectie in de stad tentoongesteld. In 1937 opende in het Begijnhof van Hasselt het Provinciaal Museum, en werden de belangrijkste stukken daar tentoongesteld. Ze zouden pas in 1954 bij de opening van het museum in Tongeren terugkeren. Schenkingen en opgravingen van de buitendienst van het museum en de Nationale Dienst voor Opgravingen breidden de collectie uit. Het bezoekersaantal steeg tot 20.000 per jaar. De bestendige deputatie keurde een nieuwbouw goed en in 1994 opende het museum in een nieuw gebouw van architect Alfredo De Gregorio. De nieuwe opstelling en presentatie en de vernieuwde museumwerking deden het bezoekersaantal verder stijgen. In 2006 werd een tweede nieuwbouwproject aangevat om de museumsite verder uit te breiden. In 2018 droeg de Belgische provincie Limburg het beheer van het museum over aan de stad Tongeren. De tentoonstelling begint met de eerste bewoners van de regio, de neanderthalers. Op de tweede verdieping gaat het door met verschillende golven van landbouwers, zoals de klokbeker-cultuur. De derde verdieping is gewijd aan de Romeinse tijd. n 2011 was het museum de laureaat van de European Museum of the Year Award en was daarmee het eerste Belgische museum dat deze prijs ontving. In 2014 werd het museum onderscheiden met de Museumprijs ter waarde van 5 000 euro. De jury looft de manier waarop het Gallo-Romeins Museum sinds vele jaren de discipline archeologie in al haar verschijningsvormen in de kijker zet. Daarbij weet het museum volgens de jury tentoonstellingen op te zetten die veel publiek bereiken en een brede pedagogie tot stand te brengen met aandacht voor verschillende doelgroepen. In 2016 won het museum de Romulusprijs "voor de enorme inspanningen die het museum levert om Rome, de Romeinen en de oudheid in ons land op de kaart te zetten" De tijdelijke tentoonstelling Neanderthalers in Europa kende 150.000 bezoekers. In 2011 was de Belgische volksheld Ambiorix het hoofdpersonage van de tentoonstelling "Ambiorix, koning der Eburonen". Dit was tevens de eerste tentoonstelling in het nieuwe gebouw. In 2012 ging er een tentoonstelling door van de opgravingen in Sagalassos. Van in het voorjaar tot 11 november 2013 liep er een tijdelijke tentoonstelling rond de Etrusken. In 2015 liep er een tentoonstelling met de titel Gladiatoren - Helden van het Colosseum. De tentoonstelling schetste het ontstaan van de gladiatoren, hun leven en het einde van dit tijdperk. Tussen 17 december 2016 en 31 augustus 2017 liep de tentoonstelling Timeless Beauty. De tentoonstelling schetste een beeld van de schoonheidsidealen in de Romeinse tijd aan de hand van teruggevonden artefacten en foto's van Marc Lagrange. De tentoonstelling wist uiteindelijk 40.000 bezoekers te lokken. The Gallo-Roman Museum (Dutch: Gallo-Romeins Museum, French: Musée Gallo-romain, German: Gallo-Römisches Museum) is an archeological museum in Tongeren. It is dedicated to the prehistorical times and Roman age of the region in South East Flanders. The museum was established in 1954 and received its modern building in 1994. In 2011, it was awarded as the European Museum of the Year. In the 19th century the Royal History and Antiquarian Society of Tongeren had amassed a collection of archaeological discoveries from the area. Some of this collection was then displayed in the city from 1854. In 1937 the Provincial Museum opened in Hasselt where the most important pieces of the Tongeren collection were exhibited. In 1954 the Provincial Gallo-Roman Museum was opened in Tongeren. The collection was expanded through donations and digs carried out by the museum itself and the Nationale Dienst voor Opgravingen (National Department for Excavations). After public pressure for a new home for the collection, a new building by architect Alfredo de Gregorio was opened in 1994. This new building with new and expanded exhibition areas resulted in an increase in the number of visitors. The site was further expanded in 2006. The permanent exhibition starts with the first humanoids in the region, the Neanderthals. It presents following cultures of hunters and several waves of farmers. The third floor is dedicated to the Gallo-Roman culture located in Tongeren. The exhibition closes with the first signs of Christianity. In 2011, the museum was awarded the European Museum of the Year Award and was the first Belgian museum to receive this award. In 2014 the museum was awarded the Museum Prize worth 5,000 euros. The jury praised the way in which "the Gallo-Roman Museum has been true to the discipline of archaeology in all its forms for many years". In addition, according to the jury, "the museum knows how to host exhibitions that reach a lot of the public and establishes a broad pedagogy with attention to different target groups". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 11:33:44
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'52"N - 5°27'57"O
 • Gallo-Romeins Museum Gallo-Roman Museum Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is een Gallo-Romeins museum beheerd door de stad Tongeren. Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren werd in 1954 geopend. Reeds van in de 19e eeuw was er een opbouw van een collectie archeologische vondsten, verzameld door het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. Vanaf 1854 werden gedeeltes van deze collectie in de stad tentoongesteld. In 1937 opende in het Begijnhof van Hasselt het Provinciaal Museum, en werden de belangrijkste stukken daar tentoongesteld. Ze zouden pas in 1954 bij de opening van het museum in Tongeren terugkeren. Schenkingen en opgravingen van de buitendienst van het museum en de Nationale Dienst voor Opgravingen breidden de collectie uit. Het bezoekersaantal steeg tot 20.000 per jaar. De bestendige deputatie keurde een nieuwbouw goed en in 1994 opende het museum in een nieuw gebouw van architect Alfredo De Gregorio. De nieuwe opstelling en presentatie en de vernieuwde museumwerking deden het bezoekersaantal verder stijgen. In 2006 werd een tweede nieuwbouwproject aangevat om de museumsite verder uit te breiden. In 2018 droeg de Belgische provincie Limburg het beheer van het museum over aan de stad Tongeren. De tentoonstelling begint met de eerste bewoners van de regio, de neanderthalers. Op de tweede verdieping gaat het door met verschillende golven van landbouwers, zoals de klokbeker-cultuur. De derde verdieping is gewijd aan de Romeinse tijd. n 2011 was het museum de laureaat van de European Museum of the Year Award en was daarmee het eerste Belgische museum dat deze prijs ontving. In 2014 werd het museum onderscheiden met de Museumprijs ter waarde van 5 000 euro. De jury looft de manier waarop het Gallo-Romeins Museum sinds vele jaren de discipline archeologie in al haar verschijningsvormen in de kijker zet. Daarbij weet het museum volgens de jury tentoonstellingen op te zetten die veel publiek bereiken en een brede pedagogie tot stand te brengen met aandacht voor verschillende doelgroepen. In 2016 won het museum de Romulusprijs "voor de enorme inspanningen die het museum levert om Rome, de Romeinen en de oudheid in ons land op de kaart te zetten" De tijdelijke tentoonstelling Neanderthalers in Europa kende 150.000 bezoekers. In 2011 was de Belgische volksheld Ambiorix het hoofdpersonage van de tentoonstelling "Ambiorix, koning der Eburonen". Dit was tevens de eerste tentoonstelling in het nieuwe gebouw. In 2012 ging er een tentoonstelling door van de opgravingen in Sagalassos. Van in het voorjaar tot 11 november 2013 liep er een tijdelijke tentoonstelling rond de Etrusken. In 2015 liep er een tentoonstelling met de titel Gladiatoren - Helden van het Colosseum. De tentoonstelling schetste het ontstaan van de gladiatoren, hun leven en het einde van dit tijdperk. Tussen 17 december 2016 en 31 augustus 2017 liep de tentoonstelling Timeless Beauty. De tentoonstelling schetste een beeld van de schoonheidsidealen in de Romeinse tijd aan de hand van teruggevonden artefacten en foto's van Marc Lagrange. De tentoonstelling wist uiteindelijk 40.000 bezoekers te lokken. The Gallo-Roman Museum (Dutch: Gallo-Romeins Museum, French: Musée Gallo-romain, German: Gallo-Römisches Museum) is an archeological museum in Tongeren. It is dedicated to the prehistorical times and Roman age of the region in South East Flanders. The museum was established in 1954 and received its modern building in 1994. In 2011, it was awarded as the European Museum of the Year. In the 19th century the Royal History and Antiquarian Society of Tongeren had amassed a collection of archaeological discoveries from the area. Some of this collection was then displayed in the city from 1854. In 1937 the Provincial Museum opened in Hasselt where the most important pieces of the Tongeren collection were exhibited. In 1954 the Provincial Gallo-Roman Museum was opened in Tongeren. The collection was expanded through donations and digs carried out by the museum itself and the Nationale Dienst voor Opgravingen (National Department for Excavations). After public pressure for a new home for the collection, a new building by architect Alfredo de Gregorio was opened in 1994. This new building with new and expanded exhibition areas resulted in an increase in the number of visitors. The site was further expanded in 2006. The permanent exhibition starts with the first humanoids in the region, the Neanderthals. It presents following cultures of hunters and several waves of farmers. The third floor is dedicated to the Gallo-Roman culture located in Tongeren. The exhibition closes with the first signs of Christianity. In 2011, the museum was awarded the European Museum of the Year Award and was the first Belgian museum to receive this award. In 2014 the museum was awarded the Museum Prize worth 5,000 euros. The jury praised the way in which "the Gallo-Roman Museum has been true to the discipline of archaeology in all its forms for many years". In addition, according to the jury, "the museum knows how to host exhibitions that reach a lot of the public and establishes a broad pedagogy with attention to different target groups". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 11:33:58
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'52"N - 5°27'57"O
 • Gallo-Romeins Museum Gallo-Roman Museum Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is een Gallo-Romeins museum beheerd door de stad Tongeren. Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren werd in 1954 geopend. Reeds van in de 19e eeuw was er een opbouw van een collectie archeologische vondsten, verzameld door het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. Vanaf 1854 werden gedeeltes van deze collectie in de stad tentoongesteld. In 1937 opende in het Begijnhof van Hasselt het Provinciaal Museum, en werden de belangrijkste stukken daar tentoongesteld. Ze zouden pas in 1954 bij de opening van het museum in Tongeren terugkeren. Schenkingen en opgravingen van de buitendienst van het museum en de Nationale Dienst voor Opgravingen breidden de collectie uit. Het bezoekersaantal steeg tot 20.000 per jaar. De bestendige deputatie keurde een nieuwbouw goed en in 1994 opende het museum in een nieuw gebouw van architect Alfredo De Gregorio. De nieuwe opstelling en presentatie en de vernieuwde museumwerking deden het bezoekersaantal verder stijgen. In 2006 werd een tweede nieuwbouwproject aangevat om de museumsite verder uit te breiden. In 2018 droeg de Belgische provincie Limburg het beheer van het museum over aan de stad Tongeren. De tentoonstelling begint met de eerste bewoners van de regio, de neanderthalers. Op de tweede verdieping gaat het door met verschillende golven van landbouwers, zoals de klokbeker-cultuur. De derde verdieping is gewijd aan de Romeinse tijd. n 2011 was het museum de laureaat van de European Museum of the Year Award en was daarmee het eerste Belgische museum dat deze prijs ontving. In 2014 werd het museum onderscheiden met de Museumprijs ter waarde van 5 000 euro. De jury looft de manier waarop het Gallo-Romeins Museum sinds vele jaren de discipline archeologie in al haar verschijningsvormen in de kijker zet. Daarbij weet het museum volgens de jury tentoonstellingen op te zetten die veel publiek bereiken en een brede pedagogie tot stand te brengen met aandacht voor verschillende doelgroepen. In 2016 won het museum de Romulusprijs "voor de enorme inspanningen die het museum levert om Rome, de Romeinen en de oudheid in ons land op de kaart te zetten" De tijdelijke tentoonstelling Neanderthalers in Europa kende 150.000 bezoekers. In 2011 was de Belgische volksheld Ambiorix het hoofdpersonage van de tentoonstelling "Ambiorix, koning der Eburonen". Dit was tevens de eerste tentoonstelling in het nieuwe gebouw. In 2012 ging er een tentoonstelling door van de opgravingen in Sagalassos. Van in het voorjaar tot 11 november 2013 liep er een tijdelijke tentoonstelling rond de Etrusken. In 2015 liep er een tentoonstelling met de titel Gladiatoren - Helden van het Colosseum. De tentoonstelling schetste het ontstaan van de gladiatoren, hun leven en het einde van dit tijdperk. Tussen 17 december 2016 en 31 augustus 2017 liep de tentoonstelling Timeless Beauty. De tentoonstelling schetste een beeld van de schoonheidsidealen in de Romeinse tijd aan de hand van teruggevonden artefacten en foto's van Marc Lagrange. De tentoonstelling wist uiteindelijk 40.000 bezoekers te lokken. The Gallo-Roman Museum (Dutch: Gallo-Romeins Museum, French: Musée Gallo-romain, German: Gallo-Römisches Museum) is an archeological museum in Tongeren. It is dedicated to the prehistorical times and Roman age of the region in South East Flanders. The museum was established in 1954 and received its modern building in 1994. In 2011, it was awarded as the European Museum of the Year. In the 19th century the Royal History and Antiquarian Society of Tongeren had amassed a collection of archaeological discoveries from the area. Some of this collection was then displayed in the city from 1854. In 1937 the Provincial Museum opened in Hasselt where the most important pieces of the Tongeren collection were exhibited. In 1954 the Provincial Gallo-Roman Museum was opened in Tongeren. The collection was expanded through donations and digs carried out by the museum itself and the Nationale Dienst voor Opgravingen (National Department for Excavations). After public pressure for a new home for the collection, a new building by architect Alfredo de Gregorio was opened in 1994. This new building with new and expanded exhibition areas resulted in an increase in the number of visitors. The site was further expanded in 2006. The permanent exhibition starts with the first humanoids in the region, the Neanderthals. It presents following cultures of hunters and several waves of farmers. The third floor is dedicated to the Gallo-Roman culture located in Tongeren. The exhibition closes with the first signs of Christianity. In 2011, the museum was awarded the European Museum of the Year Award and was the first Belgian museum to receive this award. In 2014 the museum was awarded the Museum Prize worth 5,000 euros. The jury praised the way in which "the Gallo-Roman Museum has been true to the discipline of archaeology in all its forms for many years". In addition, according to the jury, "the museum knows how to host exhibitions that reach a lot of the public and establishes a broad pedagogy with attention to different target groups". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 11:35:54
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'52"N - 5°27'57"O
 • Gallo-Romeins Museum Gallo-Roman Museum Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is een Gallo-Romeins museum beheerd door de stad Tongeren. Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren werd in 1954 geopend. Reeds van in de 19e eeuw was er een opbouw van een collectie archeologische vondsten, verzameld door het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. Vanaf 1854 werden gedeeltes van deze collectie in de stad tentoongesteld. In 1937 opende in het Begijnhof van Hasselt het Provinciaal Museum, en werden de belangrijkste stukken daar tentoongesteld. Ze zouden pas in 1954 bij de opening van het museum in Tongeren terugkeren. Schenkingen en opgravingen van de buitendienst van het museum en de Nationale Dienst voor Opgravingen breidden de collectie uit. Het bezoekersaantal steeg tot 20.000 per jaar. De bestendige deputatie keurde een nieuwbouw goed en in 1994 opende het museum in een nieuw gebouw van architect Alfredo De Gregorio. De nieuwe opstelling en presentatie en de vernieuwde museumwerking deden het bezoekersaantal verder stijgen. In 2006 werd een tweede nieuwbouwproject aangevat om de museumsite verder uit te breiden. In 2018 droeg de Belgische provincie Limburg het beheer van het museum over aan de stad Tongeren. De tentoonstelling begint met de eerste bewoners van de regio, de neanderthalers. Op de tweede verdieping gaat het door met verschillende golven van landbouwers, zoals de klokbeker-cultuur. De derde verdieping is gewijd aan de Romeinse tijd. n 2011 was het museum de laureaat van de European Museum of the Year Award en was daarmee het eerste Belgische museum dat deze prijs ontving. In 2014 werd het museum onderscheiden met de Museumprijs ter waarde van 5 000 euro. De jury looft de manier waarop het Gallo-Romeins Museum sinds vele jaren de discipline archeologie in al haar verschijningsvormen in de kijker zet. Daarbij weet het museum volgens de jury tentoonstellingen op te zetten die veel publiek bereiken en een brede pedagogie tot stand te brengen met aandacht voor verschillende doelgroepen. In 2016 won het museum de Romulusprijs "voor de enorme inspanningen die het museum levert om Rome, de Romeinen en de oudheid in ons land op de kaart te zetten" De tijdelijke tentoonstelling Neanderthalers in Europa kende 150.000 bezoekers. In 2011 was de Belgische volksheld Ambiorix het hoofdpersonage van de tentoonstelling "Ambiorix, koning der Eburonen". Dit was tevens de eerste tentoonstelling in het nieuwe gebouw. In 2012 ging er een tentoonstelling door van de opgravingen in Sagalassos. Van in het voorjaar tot 11 november 2013 liep er een tijdelijke tentoonstelling rond de Etrusken. In 2015 liep er een tentoonstelling met de titel Gladiatoren - Helden van het Colosseum. De tentoonstelling schetste het ontstaan van de gladiatoren, hun leven en het einde van dit tijdperk. Tussen 17 december 2016 en 31 augustus 2017 liep de tentoonstelling Timeless Beauty. De tentoonstelling schetste een beeld van de schoonheidsidealen in de Romeinse tijd aan de hand van teruggevonden artefacten en foto's van Marc Lagrange. De tentoonstelling wist uiteindelijk 40.000 bezoekers te lokken. The Gallo-Roman Museum (Dutch: Gallo-Romeins Museum, French: Musée Gallo-romain, German: Gallo-Römisches Museum) is an archeological museum in Tongeren. It is dedicated to the prehistorical times and Roman age of the region in South East Flanders. The museum was established in 1954 and received its modern building in 1994. In 2011, it was awarded as the European Museum of the Year. In the 19th century the Royal History and Antiquarian Society of Tongeren had amassed a collection of archaeological discoveries from the area. Some of this collection was then displayed in the city from 1854. In 1937 the Provincial Museum opened in Hasselt where the most important pieces of the Tongeren collection were exhibited. In 1954 the Provincial Gallo-Roman Museum was opened in Tongeren. The collection was expanded through donations and digs carried out by the museum itself and the Nationale Dienst voor Opgravingen (National Department for Excavations). After public pressure for a new home for the collection, a new building by architect Alfredo de Gregorio was opened in 1994. This new building with new and expanded exhibition areas resulted in an increase in the number of visitors. The site was further expanded in 2006. The permanent exhibition starts with the first humanoids in the region, the Neanderthals. It presents following cultures of hunters and several waves of farmers. The third floor is dedicated to the Gallo-Roman culture located in Tongeren. The exhibition closes with the first signs of Christianity. In 2011, the museum was awarded the European Museum of the Year Award and was the first Belgian museum to receive this award. In 2014 the museum was awarded the Museum Prize worth 5,000 euros. The jury praised the way in which "the Gallo-Roman Museum has been true to the discipline of archaeology in all its forms for many years". In addition, according to the jury, "the museum knows how to host exhibitions that reach a lot of the public and establishes a broad pedagogy with attention to different target groups". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tongeren
Tongeren
 • Author: Fortiske Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-06-01 12:15:26
 • Geographical coordinates of the taken: 50°46'52"N - 5°27'57"O
 • Gallo-Romeins Museum Gallo-Roman Museum Het Gallo-Romeins Museum in Tongeren is een Gallo-Romeins museum beheerd door de stad Tongeren. Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren werd in 1954 geopend. Reeds van in de 19e eeuw was er een opbouw van een collectie archeologische vondsten, verzameld door het Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Tongeren. Vanaf 1854 werden gedeeltes van deze collectie in de stad tentoongesteld. In 1937 opende in het Begijnhof van Hasselt het Provinciaal Museum, en werden de belangrijkste stukken daar tentoongesteld. Ze zouden pas in 1954 bij de opening van het museum in Tongeren terugkeren. Schenkingen en opgravingen van de buitendienst van het museum en de Nationale Dienst voor Opgravingen breidden de collectie uit. Het bezoekersaantal steeg tot 20.000 per jaar. De bestendige deputatie keurde een nieuwbouw goed en in 1994 opende het museum in een nieuw gebouw van architect Alfredo De Gregorio. De nieuwe opstelling en presentatie en de vernieuwde museumwerking deden het bezoekersaantal verder stijgen. In 2006 werd een tweede nieuwbouwproject aangevat om de museumsite verder uit te breiden. In 2018 droeg de Belgische provincie Limburg het beheer van het museum over aan de stad Tongeren. De tentoonstelling begint met de eerste bewoners van de regio, de neanderthalers. Op de tweede verdieping gaat het door met verschillende golven van landbouwers, zoals de klokbeker-cultuur. De derde verdieping is gewijd aan de Romeinse tijd. n 2011 was het museum de laureaat van de European Museum of the Year Award en was daarmee het eerste Belgische museum dat deze prijs ontving. In 2014 werd het museum onderscheiden met de Museumprijs ter waarde van 5 000 euro. De jury looft de manier waarop het Gallo-Romeins Museum sinds vele jaren de discipline archeologie in al haar verschijningsvormen in de kijker zet. Daarbij weet het museum volgens de jury tentoonstellingen op te zetten die veel publiek bereiken en een brede pedagogie tot stand te brengen met aandacht voor verschillende doelgroepen. In 2016 won het museum de Romulusprijs "voor de enorme inspanningen die het museum levert om Rome, de Romeinen en de oudheid in ons land op de kaart te zetten" De tijdelijke tentoonstelling Neanderthalers in Europa kende 150.000 bezoekers. In 2011 was de Belgische volksheld Ambiorix het hoofdpersonage van de tentoonstelling "Ambiorix, koning der Eburonen". Dit was tevens de eerste tentoonstelling in het nieuwe gebouw. In 2012 ging er een tentoonstelling door van de opgravingen in Sagalassos. Van in het voorjaar tot 11 november 2013 liep er een tijdelijke tentoonstelling rond de Etrusken. In 2015 liep er een tentoonstelling met de titel Gladiatoren - Helden van het Colosseum. De tentoonstelling schetste het ontstaan van de gladiatoren, hun leven en het einde van dit tijdperk. Tussen 17 december 2016 en 31 augustus 2017 liep de tentoonstelling Timeless Beauty. De tentoonstelling schetste een beeld van de schoonheidsidealen in de Romeinse tijd aan de hand van teruggevonden artefacten en foto's van Marc Lagrange. De tentoonstelling wist uiteindelijk 40.000 bezoekers te lokken. The Gallo-Roman Museum (Dutch: Gallo-Romeins Museum, French: Musée Gallo-romain, German: Gallo-Römisches Museum) is an archeological museum in Tongeren. It is dedicated to the prehistorical times and Roman age of the region in South East Flanders. The museum was established in 1954 and received its modern building in 1994. In 2011, it was awarded as the European Museum of the Year. In the 19th century the Royal History and Antiquarian Society of Tongeren had amassed a collection of archaeological discoveries from the area. Some of this collection was then displayed in the city from 1854. In 1937 the Provincial Museum opened in Hasselt where the most important pieces of the Tongeren collection were exhibited. In 1954 the Provincial Gallo-Roman Museum was opened in Tongeren. The collection was expanded through donations and digs carried out by the museum itself and the Nationale Dienst voor Opgravingen (National Department for Excavations). After public pressure for a new home for the collection, a new building by architect Alfredo de Gregorio was opened in 1994. This new building with new and expanded exhibition areas resulted in an increase in the number of visitors. The site was further expanded in 2006. The permanent exhibition starts with the first humanoids in the region, the Neanderthals. It presents following cultures of hunters and several waves of farmers. The third floor is dedicated to the Gallo-Roman culture located in Tongeren. The exhibition closes with the first signs of Christianity. In 2011, the museum was awarded the European Museum of the Year Award and was the first Belgian museum to receive this award. In 2014 the museum was awarded the Museum Prize worth 5,000 euros. The jury praised the way in which "the Gallo-Roman Museum has been true to the discipline of archaeology in all its forms for many years". In addition, according to the jury, "the museum knows how to host exhibitions that reach a lot of the public and establishes a broad pedagogy with attention to different target groups". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country". In 2016, the museum won the Romulus Prize "for the massive efforts the museum provides to map Rome, Romans and ancient times in our country.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 1860. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top