ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Holwerd (Friesland) Hotel Holwerd (Friesland)

Photos of Holwerd, Friesland

photos found. 218. Photos on the current page: 15
1 
1
Niederlande / Provinz Friesland / Holwerd / De Miedenmolen / Baujahr: 1855
Niederlande / Provinz Friesland / Holwerd / De Miedenmolen / Baujahr: 1855
Protestantse kerk van Brantgum
Protestantse kerk van Brantgum
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:56:35
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'8"N - 5°55'51"O
 • Kerk met tufsteen uit de 12e eeuw en de toren is van 1877. Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht. Explore, highest position: 76 on Friday, November 29, 2019
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Holwerd, Friesland
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Holwerd
De Pastorie te Waaxum.
De Pastorie te Waaxum.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:36:40
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'24"N - 5°55'9"O
 • De PASTORIE van de Hervormde gemeente, thans woonhuis met pension, is in 1894 ongeveer ter plaatse van de oude pastorie gebouwd, ten noordwesten van een vroeggotisch kerkje dat reeds een beschermd monument is. De pastorie is in neo-renaissancestijl ontworpen door G.A. van der Meulen, timmerman-molenmaker uit Leeuwarden en gebouwd door de aannemer J. Faber uit Lioessens. Het werd in de krant 'Oostergo', d.d. 17 maart 1894, als volgt omschreven: "'t Is een prachtig gebouw en munt uit door nette betimmering, zoowel van buiten als van binnen. 't Is een sieraad voor ons dorp en vrij zeker een van de fraaiste zoo niet de fraaiste plattelandsch pastorie van Friesland (...)."Vermoedelijk kort na de voltooiing van de pastorie is deze uitgebreid met een aanbouw, thans bijkeuken, kennelijk bedoeld als paardestalling en als brandstofopslag met een privaat. De pastorie ligt op een ruim eigen erf, met gedeeltelijk een betonnen omheining van de achtertuin, zonder zichtbare aanleg en een voortuin met ondermeer een solitaire rode beuk, kenmerkend voor de tuinbeplanting van de riante woningen aan de weg Dokkum-Holwerd, en een treurbeuk. bron, rijksmonumenten.nl/monument/480514/hervormde-kerk-pastori... Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Tranendal.
Tranendal.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:27:47
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'20"N - 5°54'38"O
 • Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Een hele akker vol.
Een hele akker vol.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:25:52
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'18"N - 5°54'34"O
 • Ondanks de Hillige Wei rust hier geen zegen op. Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
De Holwerdervaart
De Holwerdervaart
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:22:12
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'10"N - 5°54'31"O
 • Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Een zeer oude hoeve met een gevelsteen uit 1768.
Een zeer oude hoeve met een gevelsteen uit 1768.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:19:00
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'13"N - 5°54'23"O
 • De YpmaZathe Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Naar het volgende dorp.
Naar het volgende dorp.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 13:04:53
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'7"N - 5°56'15"O
 • Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Oud huis met âlde friezen in de fundering.
Oud huis met âlde friezen in de fundering.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:58:39
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'8"N - 5°55'55"O
 • Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht. even op large en je ziet ze o.a. linksonder in de muur.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Open deuren.
Open deuren.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:55:40
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'10"N - 5°55'53"O
 • Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Suiker.......
Suiker.......
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:50:27
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'18"N - 5°55'39"O
 • Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Van een dominee die slakken hield en een dominee die tsjinstfammen hielp.
Van een dominee die slakken hield en een dominee die tsjinstfammen hielp.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:38:33
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'25"N - 5°55'8"O
 • Een bijzonderheid is de wijngaardslak die oorspronkelijk in de pastorietuin voorkwam, maar die zich nu in de wijde omgeving heeft verspreid. Deze van oorsprong in Zuid-Limburg inheemse slakken zijn ooit als hobby door een dominee gekweekt. In de eerste helft van de 19e eeuw werd de pastorie bewoond door Rinse Rinses Posthumus een sociaal bewogen en theologisch modernistische dominee. Van hem is de uitspraak, "as de riken net nei de earmen geane, sille de earmen nei de riken komme". In de pastorie woonde veel later ds Jaap Jetzes Kalma, Nederlands- en Friestalig auteur van een omvangrijk repertoire over de geschiedenis van Friesland. Hij verleende in oorlogstijd Joodse meisjes een onderduikplaats door ze als tsjinstfammen aan te stellen. Bron, infobord aan de Poelewei. Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Sint-Thomaskerk te Waaxum.
Sint-Thomaskerk te Waaxum.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:37:34
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'23"N - 5°55'11"O
 • Van deze kerk werd op grond van de beschrijving van een inmiddels verdwenen klok uit 1400 gezegd dat ze bij haar oprichting gewijd zou zijn aan de heilige Thomas. De eerste stenen kerk werd als opvolger van houten voorgangers oorspronkelijk gebouwd in de 12e eeuw. Van dit oude romaanse bouwwerk zijn nog overblijfselen te vinden in de vorm van muurresten van de toren en in de voet van de noordmuur. In de 15e eeuw is de kerk ingrijpend vernieuwd; toen kreeg ze een gotisch uiterlijk. Het onderste gedeelte van de zadeldaktoren werd in dezelfde periode ingebouwd. Voor die tijd was de toren onderdeel van een gereduceerd westwerk. In de 17e eeuw en in 1815 werden respectievelijk de oostzijde en de westzijde van het bovenste deel van de toren vernieuwd. In 1893 werd de gehele toren beklampt. Bij een ingrijpende restauratie van 1963 werd de kerk ontdaan van de eerder aangebrachte pleisterlaag. bron, Wikipedia. Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Poartepleats Harinxma Botnia.
Poartepleats Harinxma Botnia.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:35:07
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'28"N - 5°55'5"O
 • Het poortgebouwtje van de Sjuxmastate dateert uit de zeventiende eeuw. De poort is in baksteen gebouwd en de doorgang is bepaald scheef. De plattegrond vormt dus geen vierkant, maar een parallellogram. Deze wijze van bouwen vond vroeger ook plaats bij stadspoorten en die eigenaardige doorgang moest dan het kanon- of musketvuur van een vijand die buiten de poort verbleef, bemoeilijken. Maar bij deze poort kan de bouwvorm ook uit de plaatselijke situatie zijn voortgevloeid. De poort van de Sjuxmastate is aan de zijde van de weg, de buitenzijde, voorzien van twee bijzondere stenen. De sluitsteen van de gemetselde boog vertoont de afbeelding van een kop. Daarboven bevindt zich een wapensteen. Hierop zijn de wapens afgebeeld van Harinxma en Botnia. Op de steen is het jaartal 1668 vermeld. Bron, www.absolutefacts.nl/kastelen/data/sjuxmastatewaaxens.htm Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Boerderij op het terrein van de Sjuxmastate
Boerderij op het terrein van de Sjuxmastate
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-11-16 12:30:41
 • Geographical coordinates of the taken: 53°21'26"N - 5°54'48"O
 • De Sjuxmastate is al lang geleden afgebroken. Op het terrein staat nu een boerderij, die al weer uit de achttiende eeuw dateert. Flal Noardeast-Fryslân Wandeltocht.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 218. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top