ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Nijensleek (Drenthe) Hotel Nijensleek (Drenthe)

Photos of Nijensleek, Drenthe

photos found. 208. Photos on the current page: 15
1 
1
Iedereen is hier hetzelfde.
Iedereen is hier hetzelfde.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-09 13:36:37
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'42"N - 6°9'26"O
 • Eigen begraafplaats Uiteraard kregen de koloniën ook hun eigen begraafplaats. Volgens de literatuur is de begraafplaats bij Wilhelminaoord te danken aan de Amsterdammer Philip Bousquet die in zijn testament bepaalde dat hij de Maatschappij 2.000,- gulden zou schenken als men hem aldaar op een algemene begraafplaats zou begraven. Verder moesten er in de nabijheid van zijn graf twee vruchtbomen worden geplant. Met de opbrengst van deze bomen kon men bewijzen dat ook een begraafplaats voedsel voor de levenden kon voortbrengen, zo stond te lezen in het testament van Bousquet. Hij stierf op 28 januari 1829. Op 5 februari werd Bousquet op de begraafplaats in Wilhelminaoord begraven. De zerk die in 1866 door zijn weduwe op het graf werd geplaatst, is niet meer aanwezig. Ook van de vruchtbomen is geen spoor meer te bekennen. Of Bousquet hiermee de eerst begravene op de begraafplaats was, is niet duidelijk. Wel is heden ten dage op de in de bossen gelegen begraafplaats nog grotendeels de geschiedenis af te lezen van de Maatschappij. Wie het lage, wat modern aandoende, ijzeren hek doorgaat, komt op een kleine, eenvoudige begraafplaats met overwegend negentiende- en begin twintigste-eeuwse grafmonumenten. Enkele kapitale beuken geven de begraafplaats een monumentaal karakter. Een grafmonument dat sterk opvalt is het gietijzeren grafmonument voor Daniella Elisabeth van Oosterhoudt, douairière De Sturler. Het monument staat op een fundering van baksteen die aan het zicht onttrokken is door een hardstenen rand. Daarboven verheft zich het gietijzeren monument, bestaande uit een basis, een schacht van gietijzeren platen en een geprofileerde en uitkragende gietijzeren afdekplaat waarop een gietijzeren vaas geplaatst is. Op een van de zijden van het monument is de naam van de overleden opgenomen, alsmede haar geboorte- en sterfdatum: 16 oktober 1768 en overleden op 11 mei 1829. Ook op de andere zijden zijn teksten opgenomen: "Deze plaats zij heilig want er rust het gebeente, eener liefhebbende moeder", en "Wandelaar aanbid Hem die ook gestorven, begraven en opgestaan is", en "Hare hoop was op God en de onsterfelijkheid". bron; www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/begraafplaatsen/dr...
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Rustoord II, backside.
Rustoord II, backside.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-02-09 13:33:07
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'42"N - 6°9'38"O
 • Rustoord II is een voormalig bejaardentehuis in Wilhelminaoord van de Maatschappij van Weldadigheid. In het begin van de 19e eeuw stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in het kader van de armoedebestrijding enkele kolonies in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. In deze kolonies kregen arme gezinnen, die afkomstig waren uit het hele land, een stukje grond en een woning waardoor zij in staat gesteld werden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Later werden de landbouwkaveltjes samengevoegd en werden de kolonisten als landarbeiders ingezet op grote hoeven met circa 50 hectare grond. Voor kolonisten die niet geschikt waren voor landarbeid werden fabrieksmatige activiteiten ontplooid. Op het eind van de 19e eeuw ontstond de behoefte aan voorzieningen voor bejaarde kolonisten. Rustoord I was bedoeld voor echtparen. Door een financiële bijdrage van de filantroop P.W. Janssen kon in 1904 Rustoord II gerealiseerd worden voor 25 alleenstaande bejaarde kolonisten. Nadat in Wilhelminaoord een nieuw verzorgingshuis voor ouderen werd gebouwd verloor het gebouw zijn oorspronkelijke functie. In 1974 werd het pand gekocht door de gemeente Den Haag, die er een buitencentrum voor natuur- en milieueducatie van maakte. Schoolkinderen uit Den Haag kunnen hier deelnemen aan natuurwerkweken. Achter het gebouw werd een prehistorisch dorp gebouwd. Daarbij werd een akker en een heemtuin aangelegd, de Jan Wartenahof. Deze activiteiten onder de naam "School in het bos" laat kinderen uit de grote stad kennismaken met de natuur en laat hen zien hoe mensen in vroeger tijden in hun levensonderhoud voorzagen. Rustoord II is erkend als een rijksmonument. Bron Wikipedia.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Nijensleek, Drenthe
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Nijensleek
School in bos
School in bos
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-09 13:32:42
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'39"N - 6°9'43"O
 • Dit project in Drenthe brengt de Haagse schooljeugd kennis over milieu en het verleden bij. Hiervoor maken we gebruik van de landelijke omgeving en de na gebouwde huizen ‘uit de steentijd en de bronstijd’.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Putdeksel voor de ingang van het Dorpshuis te Wilhelminaoord.
Putdeksel voor de ingang van het Dorpshuis te Wilhelminaoord.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-09 12:57:54
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'23"N - 6°10'1"O
 • De deksel is een gift aan de gemeente Westerveld. Willem Alexander en Máxima bezochten de gemeente Westerveld op 28 mei als kennismakingsbezoek aan Drenthe. Westerveld heeft bepaald dat de speciale putdeksel een plaats moet krijgen in Wilhelminaoord. Dit vanwege het feit dat het dorp vernoemd is naar iemand van het koninklijk huis, net zoals veel namen van wegen en boerderijen in de omgeving van Wilhelminaoord.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Koloniekerk en pastorie te Wilhelminaoord
Koloniekerk en pastorie te Wilhelminaoord
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-09 12:56:02
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'25"N - 6°10'1"O
 • De kerk van Wilhelminaoord, ook wel het koloniekerkje van Wilhelminaoord genoemd, is een in 1851 gebouwde hervormde kerk ten behoeve van de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid in de Drentse plaats Wilhelminaoord. In het begin van de 19e eeuw stichtte de Maatschappij van Weldadigheid in het kader van de armoedebestrijding enkele kolonies in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. In deze kolonies kregen arme gezinnen, die afkomstig waren uit het hele land, een stukje grond en een woning waardoor zij in staat gesteld werden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De Maatschappij van Weldadigheid was een neutrale organisatie, maar stimuleerde wel het kerkbezoek van de kolonisten. Volgens Johannes van den Bosch, de stichter van de maatschappij, was godsdienst een mogelijkheid om het zedelijk peil van de kolonisten te verhogen. Aanvankelijk werd vooral gebruikgemaakt van de bestaande kerken in de omgeving, zoals de kerken van Vledder en Steenwijkerwold. Kolonisten waren verplicht de kerk te bezoeken. Bij het verzaken van deze verplichting werd een boete van twee stuivers opgelegd. Vanwege de grote afstand naar deze dorpen en de toename van het aantal kolonisten werden er later ook in de kolonies kerken gebouwd. In 1851 werd de hervormde kerk in Wilhelminaoord gebouwd. De eerste steen werd op 1 april 1851 gelegd door jhr. Jan Cornelis Reinier van Hoorn van Burgh, bestuurslid en secretaris van de Maatschappij van Weldadigheid. De kerk, die werd gebouwd met financiële steun van het rijk, behoort tot de zogenaamde Waterstaatskerken. De kerk en de naastgelegen pastorie behoren tot het bezit van de Maatschappij van Weldadigheid. Na het overlijden van de laatste predikant van de hervormde gemeente in 2008 hebben kerk en pastorie hun oorspronkelijke bestemming verloren. De kerk van Wilhelminaoord de naastgelegen pastorie zijn erkend als rijksmonumenten. Bron Wikipedia.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Achter de kerk van Wilhelminaoord.
Achter de kerk van Wilhelminaoord.
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-09 12:54:32
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'27"N - 6°10'4"O
 • Flal, Kolonie-wandeltocht. Van uit Noordwolde door de kolonie van weldadigheid, een mooie wandeling met veel lussen in en door de bossen
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Dwarsligger?
Dwarsligger?
 • Author: Snoek2009 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-02-09 12:52:59
 • Geographical coordinates of the taken: 52°51'35"N - 6°10'43"O
 • Flal, Kolonie-wandeltocht. Van uit Noordwolde door de kolonie van weldadigheid, een mooie wandeling met veel lussen in en door de bossen.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Drenthe: Frederiksoord old post office
Drenthe: Frederiksoord old post office
 • Author: Henk Binnendijk Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-08 11:56:01
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'38"N - 6°11'6"O
 • Former post office. Frederiksoord, Drenthe, The Netherlands. Het voormalige Post- en Telegraafkantoor van Frederiksoord aan de Majoor van Swietenlaan is gebouwd in 1901 in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid, naar een ontwerp van de Groningse architect C.H. Peters (1847-1932), die destijds Rijksbouwmeester voor Noord Nederland was. Na de sluiting als postkantoor in 1992 is het gebouw enkele malen van eigenaar gewisseld. Tegenwoordig heet het pand 'Huygens Huys' en is er een antiek- en horecabedijf in gevestigd. Het gebouw is een Rijksmonument.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Drenthe: Frederiksoord former forestry school
Drenthe: Frederiksoord former forestry school
 • Author: Henk Binnendijk Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-08 13:05:15
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'49"N - 6°11'16"O
 • Former Forestry School (1888-1902), now a residential building. Frederiksoord, Drenthe, The Netherlands. De voormalige 'Gerard Adriaan van Swieten Boschbouwschool' aan de Koningin Wilhelminalaan in Frederiksoord werd in 1888 geopend maar verloor al in 1902 zijn functie omdat de Rijksbijdrage voor de opleiding uitbleef. De Maatschappij van Weldadigheid gebruikte het pand tot 1974 als kantoor. Na een restauratie en verbouwing werd het gebouw opgesplitst in appartementen voor particuliere bewoning. Het gebouw is een Rijksmonument.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Drenthe: Frederiksoord old post office clock
Drenthe: Frederiksoord old post office clock
 • Author: Henk Binnendijk Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-08 11:58:39
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'38"N - 6°11'6"O
 • Wall clock on the former post office. Frederiksoord, Drenthe, The Netherlands. Het voormalige Post- en Telegraafkantoor van Frederiksoord aan de Majoor van Swietenlaan is gebouwd in 1901 in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid, naar een ontwerp van de Groningse architect C.H. Peters (1847-1932), die destijds Rijksbouwmeester voor Noord Nederland was. Na de sluiting als postkantoor in 1992 is het gebouw enkele malen van eigenaar gewisseld. Tegenwoordig heet het pand 'Huygens Huys' en is er een antiek- en horecabedijf in gevestigd. Het gebouw is een Rijksmonument.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Drenthe: Frederiksoord, Vescovi art
Drenthe: Frederiksoord, Vescovi art
 • Author: Henk Binnendijk Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-08 12:15:53
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'36"N - 6°11'9"O
 • Frederiksoord, Drenthe, The Netherlands. Into Nature: Adrien Vescovi art project. Multicoloured curtains on an outside wall of an abandoned building, stained and torn by the weather, bleached by sunlight, blending in with the natural decay. Adrien Vescovi (1981) is a French artist. Adrien Vescovi : 'Du Roussillon au bassin de Frederiksoord', kunstproject in het kader van 'Into Nature' op het terrein van de voormalige -leegstaande- Tuinbouwschool. Adrien Vescovi (1981) woont en werkt in Frankrijk. Hij maakt kunst door doeken bloot te stellen aan de buitenlucht. Weer, wind en regen laten vervolgens sporen achter op het textiel: het wit verkleurt door de zon en de stoffen krijgen vlekken en kunnen scheuren. Vescovi hangt zijn werk op aan oude, vaak vervallen gebouwen die zo een ‘natuurlijke’ verandering ondergaan.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Drenthe: Frederiksoord, Vescovi art
Drenthe: Frederiksoord, Vescovi art
 • Author: Henk Binnendijk Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-08 12:16:40
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'36"N - 6°11'9"O
 • Frederiksoord, Drenthe, The Netherlands. Into Nature: Adrien Vescovi art project. Multicoloured curtains on an outside wall of an abandoned building, stained and torn by the weather, bleached by sunlight, blending in with the natural decay. Adrien Vescovi (1981) is a French artist. Adrien Vescovi : 'Du Roussillon au bassin de Frederiksoord', kunstproject in het kader van 'Into Nature' op het terrein van de voormalige -leegstaande- Tuinbouwschool. Adrien Vescovi (1981) woont en werkt in Frankrijk. Hij maakt kunst door doeken bloot te stellen aan de buitenlucht. Weer, wind en regen laten vervolgens sporen achter op het textiel: het wit verkleurt door de zon en de stoffen krijgen vlekken en kunnen scheuren. Vescovi hangt zijn werk op aan oude, vaak vervallen gebouwen die zo een ‘natuurlijke’ verandering ondergaan.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
.
.
 • Author: vittorio del capriolo Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2019-05-19 18:15:49
 • Geographical coordinates of the taken: 52°49'46"N - 6°7'28"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
'Solid Sky'
'Solid Sky'
 • Author: henkmulder887 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-14 08:17:35
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'45"N - 6°10'59"O
 • 'Solid Sky' is van de Poolse kunstenares Alicja Kwade (1979) en maakt t/m vandaag (16/09/2018) deel uit van de kunstexpositie 'Into Nature' in het Sterrebos te Frederiksoord (Drenthe).
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Reuzenzwam - Meripilus giganteus
Reuzenzwam - Meripilus giganteus
 • Author: henkmulder887 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-09-14 08:13:40
 • Geographical coordinates of the taken: 52°50'45"N - 6°10'59"O
 • Reuzenzwam - Meripilus giganteus
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 208. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top