ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Nuth (Limburg) Hotel Nuth (Limburg)

Photos of Nuth, Limburg

photos found. 2000. Photos on the current page: 15
1 
1
Common Darter - Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 - Bruinrode heidelibel.
Common Darter - Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 - Bruinrode heidelibel.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-06 12:12:55
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'54"N - 5°56'2"O
 • Een zeer algemene soort van allerlei stilstaand water. Een goed determinatiekenmerk is de afwezigheid van een 'hangsnor', hoewel ze soms wel een behoorlijke 'sproet' kunnen hebben. De mannetjes krijgen een rood achterlijf, dat echter nooit zo felrood wordt als bij de Bloedrode heidelibel. Oude vrouwtjes kunnen wat roodachtig worden. Kenmerken imago heidelibel met een geel of rood achterlijf. Kenmerken Gezicht: GEEN 'hangsnor'. gezicht: ogen bruin. gezicht: ogen bruin/groen. borststuk: zijkant-->(citroen)geel en duidelijk zichtbare banden met zwarte naden. borststuk: zijkant-->(citroen)geel met zwarte naden. achterlijf: rood en recht-->zijkant zwarte streepjes. achterlijf: geel-->zijkant zwarte streepjes, vlekjes op S8+9 zijn vaak enigszins verbonden met de zijstreepjes. legapparaat/legschede: zwak afstaand. Poten: zwart met een smalle gele streep. Habitat Allerlei stilstaande wateren. Zowel jonge als volwassen dieren verlaten de voortplantingsgebieden en kunnen overal opduiken. Bovendien zwerven Bruinrode heidelibellen veel en over grote afstanden.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Comma Butterfly Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) - Gehakkelde aurelia.
Comma Butterfly Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) - Gehakkelde aurelia.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-06 11:30:58
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'55"N - 5°56'2"O
 • De gehakkelde aurelia is nu een algemene standvlinder, maar de omvang van het verspreidingsgebied heeft de afgelopen eeuw gevarieerd. Hij leeft vooral bij open vochtige bossen, maar wordt ook geregeld in tuinen gezien. Doordat een deel van de vlinders van de eerste generatie direct gaat overwinteren, is de tweede generatie kleiner dan de eerste. De rups lijkt door de witte rug op een oneetbaar vogelpoepje.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Nuth, Limburg
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Nuth
Megachile spec. Latreille, 1802 - Behangersbij.
Megachile spec. Latreille, 1802 - Behangersbij.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-06 11:50:11
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'53"N - 5°56'1"O
 • The genus Megachile is a cosmopolitan group of solitary bees, often called leafcutter bees or leafcutting bees; it also includes the called resin bees and mortar bees. While other genera within the family Megachilidae may chew leaves or petals into fragments to build their nests, certain species within Megachile neatly cut pieces of leaves or petals, hence their common name. This is one of the largest genera of bees, with more than 1500 species in over 50 subgenera. The introduced alfalfa leafcutter bee (Megachile rotundata) is managed for crop pollination in various regions around the world. Het geslacht Megachile is een kosmopolitische groep solitaire bijen , vaak bladsnijbijen of bladsnijdende bijen genoemd ; het omvat ook de zogenaamde harsbijen en mortierbijen. Terwijl andere geslachten binnen de familie Megachilidae bladeren of bloemblaadjes in fragmenten kunnen kauwen om hun nesten te bouwen, sneden bepaalde soorten binnen Megachile netjes stukjes bladeren of bloembladen, vandaar hun gebruikelijke naam. Dit is een van de grootste geslachten van bijen, met meer dan 1500 soorten in meer dan 50 ondergeslachten. De geïntroduceerde alfalfa-bladbij ( Megachile rotundata ) wordt beheerdbestuiving van gewassen in verschillende regio's over de hele wereld.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 - Bruinrode heidelibel (2)
Sympetrum striolatum Charpentier, 1840 - Bruinrode heidelibel (2)
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-05 12:00:23
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'55"N - 5°56'2"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
A happy summer for everyone.
A happy summer for everyone.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-05 12:04:37
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'46"N - 5°55'48"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Western honey bee. Apis mellifera Linnaeus, 1758 - Honingbij.
Western honey bee. Apis mellifera Linnaeus, 1758 - Honingbij.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-05 13:00:34
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'54"N - 5°56'1"O
 • Like all honey bee species, the western honey bee is eusocial, creating colonies with a single fertile female (or "queen"), many normally non-reproductive females or "workers", and a small proportion of fertile males or "drones". Individual colonies can house tens of thousands of bees. Colony activities are organized by complex communication between individuals, through both pheromones and the dance language. The western honey bee was one of the first domesticated insects, and it is the primary species maintained by beekeepers to this day for both its honey production and pollination activities. With human assistance, the western honey bee now occupies every continent except Antarctica. Because of its wide cultivation, this species is the single most important pollinator for agriculture globally[citation needed]. Western honey bees are threatened by pests and diseases, especially the Varroa mite and colony collapse disorder. As of 2019, the western honey bee is listed as Data Deficient on the IUCN Red List, as numerous studies indicate that the species has undergone significant declines in Europe; however, it is not clear if they refer to population reduction of wild or managed colonies. Further research is required to enable differentiation between wild and non-wild colonies in order to determine the conservation status of the species in the wild. Western honey bees are an important model organism in scientific studies, particularly in the fields of social evolution, learning, and memory; they are also used in studies of pesticide toxicity, to assess non-target impacts of commercial pesticides. De honingbij komt van oorsprong voor in Afrika en Europa. In Europa loopt het natuurlijke verspreidingsgebied tot ongeveer 60 graden NB. Door toedoen van de mens komt de honingbij inmiddels wereldwijd voor. Honingbijen worden door de mensen die zich met de studie van de wilde bijenfauna bezig houden niet in kaart gebracht Een verspreidingskaartje van de honingbij ontbreekt dan ook. Ongetwijfeld is de honingbij in elk 5 x 5 km-hok aan te treffen. De honingbij is de hoogst ontwikkelde sociale soort onder de bijen. Een volk bestaat uit een koningin met een groep werksters. In bepaalde tijden van het jaar ontwikkelen zich tevens jonge koninginnen en mannetjes of darren. In de vrije natuur wordt vooral in holten genesteld (o.a. holle bomen). De soort bouwt uit was verschillende verticaal naast elkaar hangende raten per nest. De koningin kan enkele jaren oud worden. De werksters vliegen op allerlei planten (uitgesproken polylectisch) en communiceren met elkaar door middel van een speciale bijentaal. De vliegtijd van de honingbij in ons land ligt tussen februari en november met pieken in april - mei en augustus wanneer de volken hun grootste omvang (tot 60.000 exemplaren) bereiken. Afgelopen jaar is er ook in ons land enige discussie ontstaan over de concurrentie van honingbijen met andere bloembezoekers.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - Moerassprinkhaan.
Stethophyma grossum (Linnaeus, 1758) - Moerassprinkhaan.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-03 12:51:55
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'38"N - 5°56'7"O
 • Distribution and habitat. S. grossum is found throughout Europe, with a few records from western Asia. In the British Isles it is restricted to the New Forest, Dorset,and Somerset wells and Ireland. It is the largest species of grasshopper to be found in the British Isles. The habitat is typically wet meadow and marsh throughout its range. In southern England, the species is most often found in "quaking" sphagnum moss bogs. Kenmerken Een forse, groengele sprinkhaan van vochtige en moerassige graslanden. De achterpoot is opvallend gekleurd: de onderzijde van de dij is felrood, de basis van de scheen is geel en zwart geringd. Over de voorvleugels loopt een opvallende gele lengtestreep. Geluid De mannetjes maken een hard tik-geluid, alsof er iemand hard met de vingers knipt. Geluidsopname (C) B. Ode
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793) - Grote bloedbij
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793) - Grote bloedbij
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-03 13:10:11
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'53"N - 5°56'1"O
 • Dit is een opvallend grote rood-zwarte bloedbij (tot 14 mm), die in het veld goed te herkennen is. De Nederlandse verspreiding heeft zijn zwaartepunt in de kustduinen, waar je haar regelmatig laag boven de grond vliegend kunt aantreffen. In het binnenland wordt de soort lokaal, bij grote kolonies van haar gastheer, waargenomen. Gastheer is de grote zijdebij Colletes cunicularius. Over het bestaan van nog andere gastheren zoals Halictus quadricinctus of H. sexcinctus werd vaak gespeculeerd (Verhoeff 1943, Blüthgen 1961) maar bewijs ontbreekt. De vrouwtjes worden, in tegenstelling tot de mannetjes, zelden op bloemen aangetroffen. Het aantal gevangen mannetjes ligt daarom ook hoger dan het aantal vrouwtjes. De vondsten van mannetjes in april en mei moeten nog gecontroleerd worden.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) - Blinde bij
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) - Blinde bij
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-03 12:10:43
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'54"N - 5°56'1"O
 • Eristalis tenax is a hoverfly, also known as the drone fly, of the order Diptera. Diptera is one of the three largest and most diverse animal groups in the world. Eristalis tenax is common, migratory and cosmopolitan; it is the most widely distributed syrphid species in the world and is known from all regions except the Antarctic. It has been introduced into North America and is widely established. It can be found in gardens and fields all over both Europe and Australia, but have also been found in the Himalayas. Algemeen. Alles aan de Nederlandse naam blinde bij is onjuist: dit insect is ondanks de naam geen bij maar een zweefvlieg en is al helemaal niet blind. De naam komt waarschijnlijk voort uit het feit dat deze soort wel erg op een bij lijkt maar niet kan steken. Daarnaast heeft de blinde bij rijen haren op zijn ogen wat mogelijk tot de gedachte leidde dat hij blind was. Ook veel andere zweefvliegen lijken net als de blinde bij op soorten zoals wespen, hommels en bijen. Deze gelijkenis wordt mimicry genoemd. Hierdoor aarzelen predatoren soms om aan te vallen, uit angst een steek op te lopen. De blinde bij komt overal in Nederland algemeen voor.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Calopteryx splendens (Harris, 1782) - Weidebeekjuffer.
Calopteryx splendens (Harris, 1782) - Weidebeekjuffer.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-03 11:56:48
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'52"N - 5°56'1"O
 • De Weidebeekjuffer is een behoorlijke vlieger en kan tijdens de zwerftochten ver van het water aangetroffen worden. Mannetjes hebben in de vleugels een donkerblauw gekleurde band, die de basis en de top vrijlaat. De vrouwtjes hebben groenige vleugels, die iets doorzichtig zijn en het pseudopterostigma ligt dichter bij de vleugeltop dan bij vrouwtjes van de Bosbeekjuffer. Kenmerken imago lichaam-->metaalglanzend blauw. lichaam-->metaalkleurig groen. Kenmerken. segmenten: onderzijde S8-10-->grijswit ('achterlicht'). Vleugels: zonder 'steel' (versmalling bij de aanhechting van de vleugels). vleugels: donkerblauw gekleurde band, die de basis en de top vrijlaat. De band beslaat iets meer dan de helft van de vleugellengte. vleugels: groen tot groenbruin-->iets doorzichtig. pterostigma: wit-->dichter bij de vleugeltop dan bij Bosbeek. Habitat Aan vrij zuurstofrijke en meestal onbeschaduwde beken en rivieren, zelden bij stilstaand water. Vertoont zwerfgedrag.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Short-tailed blue (Cupido argiades (Pallas, 1771) - Staartblauwtje.
Short-tailed blue (Cupido argiades (Pallas, 1771) - Staartblauwtje.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-01 12:51:02
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'55"N - 5°56'2"O
 • Description. The male has a violet upperside, a violet forewing with brown edging, and a violet hindwing with a brown edging of varying length. The wings have black spots, some of which have slight white edging. The tail is black with a white tip. The underside of the wings are white or brownish grey, the markings prominent or very faint. The antennae are black with white speckling on the shafts. The body is brown with a purple flush on fresh specimens. The female has a dark grey-blue upperside, with black parts and broader edging. The undersides of the wings are like those of the male but with more stark markings. The body is like that of the male but without the purple flush. Specimens from very dry localities in Upper Burma and from Great Nicobar Island are remarkably small and pale, with the markings on the underside, especially the subtornal ochraceous yellow patch, more or less obsolescent. Distribution. In the Palearctic it is found from north of Spain via Central Europe, Southern Europe and Eastern Europe then east to Central Asia and Japan. It is missing in much of Italy and the south of Greece and Turkey. The butterfly flies from May to September depending on the location. An isolated population in Southern Armenia is on wing starting from late April. In the Oriental region it is found in India. Het staartblauwtje komt voor in een groot deel van Midden-Europa. Vroeger kwam de soort in Wallonië voor, maar is daar inmiddels uitgestorven. Omstreeks het midden van de negentiende eeuw was de soort zeldzaam in de omgeving van Bremen, maar ook daar komt hij nu niet meer voor. De dichtstbijzijnde populatie vliegt nu in het zuidelijke Rijndal in Duitsland. (Lempke 1954). De waardplanten zijn verschillende soorten vlinderbloemigen, vooral moerasrolklaver Lotus pedunculatus. De soort leeft in vochtige vrij ruige, extensief begraasde wei- en hooilanden. In Bretagne leeft de soort in heiden. Hij vliegt in twee tot drie generaties tussen midden mei en eind september en overwintert als volwassen rups. De weinige Nederlandse exemplaren waarvan de exacte datum bekend is, zijn alle van eind augustus. In de literatuur staat dit blauwtje bekend als vrij honkvast, maar zwervers zijn tot in Groot-Brittannië gevonden. (Bink 1992). Het staartblauwtje is een dwaalgast die minstens tienmaal is waargenomen. De laatste vondst is uit 1933 van een onbekende vindplaats. De overige negen waarnemingen zijn nog ouder: Leiden (zh, vrouwtje, zonder datum), Varsseveld (ov, vrouwtje, zonder datum), Zuid-Limburg (li, vrouwtje zonder datum), Zutphen (ge, zonder datum), Varsseveld (ov, vrouwtje, augustus 1857), Empe (ge, 1850-1860), Hummelo (ge, twee mannetjes 24 en 26 augustus 1909 en een vrouwtje op 24 augustus 1909) en Utrecht (ut, 1924). Daarnaast is er een literatuurvermelding van Snellen (1867) van 'zeldzaam in Nederland, hier en daar in de Achterhoek' en vermeldt De Graaf (1853) een exemplaar van St. Michielsges-tel (nb) die later ook door Snellen is overgenomen.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2020-08-01_08-00-39
2020-08-01_08-00-39
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-01 12:39:31
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'53"N - 5°56'1"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Physocephala rufipes (Fabricius, 1781) - Gewoon knuppeltje.
Physocephala rufipes (Fabricius, 1781) - Gewoon knuppeltje.
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-01 11:50:49
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'54"N - 5°56'1"O
 • Herkenning 10-18 mm. Donker knuppeltje, poten geheel rood, zonder duidelijke zwarte ringen aan de basis van alle dijen, hooguit. Gezicht met zwarte tekening onder de antennen niet gevorkt. Gelijkende soorten Kan verward worden met het veel zeldzamere zwarte knuppeltje, maar die heeft rode antennen, aan de basis van alle dijen een complete zwarte ring en de zwarte tekening op het gezicht onder de antennen is gevorkt. Biotoop Tuinen, parken en kruidenrijke vegetaties. Voorkomen Algemeen en verspreid over het gehele land. Vliegtijd half juli tot half september.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2020-08-01_03-30-44
2020-08-01_03-30-44
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-01 11:33:05
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'51"N - 5°55'46"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2020-08-01_03-23-34
2020-08-01_03-23-34
 • Author: johnbijlsma44 Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2020-08-01 11:33:30
 • Geographical coordinates of the taken: 50°54'52"N - 5°55'46"O
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 2000. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top