ManyFoto.com: photos from the world.

Getting started:

 1. Select the country.
 2. Find location in the text box
  [ Type in an address or City/locality: ]
 3. If necessary change the search radius.
 4. If necessary you can move the marker on the map.
 5. Start the search with
  [ See the photos ]

Or use:

 1. [ Search in ManyFoto.com by Google ]
Note:
manyfoto.com uses the Flickr API but is not endorsed or certified by Flickr.
How to get to Waspik (Noord-Brabant) Hotel Waspik (Noord-Brabant)

Photos of Waspik, Noord-Brabant

photos found. 165. Photos on the current page: 15
1 
1
2018-0491
2018-0491
 • Author: schuttermajoor Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-12 10:49:17
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'34"N - 4°56'54"O
 • Maaspad, Meeuwen - Moerdijk. gelopen: donderdag 12 juli 2018. Na 2,5 kilometer op de dijk van de Overdiepse Polder langs het Oude Maasje te hebben gelopen, was ik dit water overgestoken en was ik verder naar het zuiden gelopen. Vlak voor Waspik stak ik daarbij de A59 over.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2018-0492
2018-0492
 • Author: schuttermajoor Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-12 10:57:06
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'20"N - 4°56'42"O
 • Maaspad, Meeuwen - Moerdijk. gelopen: donderdag 12 juli 2018. In Waspik op de Veerstraat. Oorspronkelijk was Waspik een dijkdorp.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Find the Best Accomodations located to Waspik, Noord-Brabant
 • New deals listed every day
 • FREE cancellation on most rooms!
 • No booking fees, Save money!, Best Price Guaranteed
 • Manage your booking on the go
 • Book last minute without a credit card!
 • Find out more at Booking.com Reviews
Hotel Waspik
2018-0493
2018-0493
 • Author: schuttermajoor Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-12 11:06:55
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'30"N - 4°56'10"O
 • Maaspad, Meeuwen - Moerdijk. gelopen: donderdag 12 juli 2018. Van Waspik op weg naar Raamsdonkveer: het Zuiderafwateringskanaal, wat aangelegd is in de periode 1887-1900 in samenhang met de in deze periode eveneens gegraven Bergsche Maas. Het kanaal was bedoeld ter afwatering van de laaggelegen gebieden in de Westelijke Langstraat, wat veel kwel kende, aangezien de Naad van Brabant erdoorheen liep.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Raamsdonk - Bavokerk
Raamsdonk - Bavokerk
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-11-26 16:52:16
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'14"N - 4°54'22"O
 • In 1886 begon men met de bouw van de nieuwe Sint-Bavokerk, die in 1888 werd ingewijd. In 1969 werden verlichte wijzerplaten op de koepel aangebracht en van 2010 - 2011 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd. De Sint-Bavo werd ontworpen door architect Carl Weber en geldt als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het betreft een kruisbasiliek in neoromanogotische stijl. Kenmerkend is de hoge koepel die enigszins disproportioneel aandoet. Dit is te wijten aan het feit dat de twee westtorens, waarin oorspronkelijk was voorzien, door geldgebrek nimmer zijn afgebouwd. De kerk bezit een verguld koperen monstrans uit de 17e eeuw. Er zijn twee orgels: een Pels-orgel uit 1930 en een Verschueren-orgel uit 1986.
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Raamsdonk - Bavokerk
Raamsdonk - Bavokerk
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-11-26 16:58:49
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'14"N - 4°54'22"O
 • In 1886 begon men met de bouw van de nieuwe Sint-Bavokerk, die in 1888 werd ingewijd. In 1969 werden verlichte wijzerplaten op de koepel aangebracht en van 2010 - 2011 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd. De Sint-Bavo werd ontworpen door architect Carl Weber en geldt als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het betreft een kruisbasiliek in neoromanogotische stijl. Kenmerkend is de hoge koepel die enigszins disproportioneel aandoet. Dit is te wijten aan het feit dat de twee westtorens, waarin oorspronkelijk was voorzien, door geldgebrek nimmer zijn afgebouwd. De kerk bezit een verguld koperen monstrans uit de 17e eeuw. Er zijn twee orgels: een Pels-orgel uit 1930 en een Verschueren-orgel uit 1986.
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Raamsdonk - Bavokerk
Raamsdonk - Bavokerk
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-11-26 17:04:15
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'14"N - 4°54'22"O
 • In 1886 begon men met de bouw van de nieuwe Sint-Bavokerk, die in 1888 werd ingewijd. In 1969 werden verlichte wijzerplaten op de koepel aangebracht en van 2010 - 2011 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd. De Sint-Bavo werd ontworpen door architect Carl Weber en geldt als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het betreft een kruisbasiliek in neoromanogotische stijl. Kenmerkend is de hoge koepel die enigszins disproportioneel aandoet. Dit is te wijten aan het feit dat de twee westtorens, waarin oorspronkelijk was voorzien, door geldgebrek nimmer zijn afgebouwd. De kerk bezit een verguld koperen monstrans uit de 17e eeuw. Er zijn twee orgels: een Pels-orgel uit 1930 en een Verschueren-orgel uit 1986.
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Raamsdonk - Bavokerk
Raamsdonk - Bavokerk
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-11-26 16:49:57
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'14"N - 4°54'22"O
 • In 1886 begon men met de bouw van de nieuwe Sint-Bavokerk, die in 1888 werd ingewijd. In 1969 werden verlichte wijzerplaten op de koepel aangebracht en van 2010 - 2011 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd. De Sint-Bavo werd ontworpen door architect Carl Weber en geldt als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het betreft een kruisbasiliek in neoromanogotische stijl. Kenmerkend is de hoge koepel die enigszins disproportioneel aandoet. Dit is te wijten aan het feit dat de twee westtorens, waarin oorspronkelijk was voorzien, door geldgebrek nimmer zijn afgebouwd. De kerk bezit een verguld koperen monstrans uit de 17e eeuw. Er zijn twee orgels: een Pels-orgel uit 1930 en een Verschueren-orgel uit 1986.
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Raamsdonk - Bavokerk
Raamsdonk - Bavokerk
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-11-26 16:49:15
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'14"N - 4°54'22"O
 • In 1886 begon men met de bouw van de nieuwe Sint-Bavokerk, die in 1888 werd ingewijd. In 1969 werden verlichte wijzerplaten op de koepel aangebracht en van 2010 - 2011 werd de kerk ingrijpend gerestaureerd. De Sint-Bavo werd ontworpen door architect Carl Weber en geldt als een hoogtepunt in zijn oeuvre. Het betreft een kruisbasiliek in neoromanogotische stijl. Kenmerkend is de hoge koepel die enigszins disproportioneel aandoet. Dit is te wijten aan het feit dat de twee westtorens, waarin oorspronkelijk was voorzien, door geldgebrek nimmer zijn afgebouwd. De kerk bezit een verguld koperen monstrans uit de 17e eeuw. Er zijn twee orgels: een Pels-orgel uit 1930 en een Verschueren-orgel uit 1986.
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Raamsdonk - Lambertuskerk
Raamsdonk - Lambertuskerk
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-11-26 16:23:19
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'37"N - 4°54'19"O
 • De Lambertuskerk is de hervormde kerk van Raamsdonk. Ze ligt aan de rand van het dorp, in tegenstelling tot de dorpskom zelf noordelijk van de A59. Vanouds was het patronaatsrecht van de Lambertuskerk in handen van de bisschop van Luik en het was een van de meest vooruitgeschoven bezittingen van dit bisdom. De keuze van de patroonheilige wijst op de verbinding met Luik. Reeds omstreeks 1150 moet er een kerk hebben gestaan, waarvan echter nimmer sporen zijn teruggevonden, afgezien de voet van de natuurstenen doopvont. Omstreeks 1275 werd op dezelfde plaats een zaalkerk gebouwd waarvan muurresten zijn aangetroffen en die in 1350 van een toren werd voorzien. Na de verwoesting van deze kerk door de Sint-Elisabethsvloed van 1421 bleef de toren gehandhaafd. Aangezien het dorp enkele honderden meters naar het zuiden werd geplaatst, kwam de kerk nu buiten het dorp te liggen. Een nieuw koor en transept werd omstreeks 1450 gebouwd, en in 1502 werd ook het schip vernieuwd en ontstond de huidige situatie. In 1609 werd de kerk protestants. Ze diende overigens ook wereldse doelen: een bout in de kerkmuur gaf aan hoe hoog de dijken moesten worden opgeworpen. In 1716 brandde, door het swaer onweder van donder en blixem, de toren tot aan het metselwerk af. In 1717 was de herbouw vrijwel voltooid, maar in hetzelfde jaar was er een met storm gepaard gaande overstroming, waardoor de in aanbouw zijnde spits en het dak van de kerk werden weggeslagen. In 1778 woedde er opnieuw een brand en in 1878 was er opnieuw blikseminslag en viel de brandende spits in het middenschip. De kerk brandde geheel uit en enkel de muren bleven staan. Hoewel men aanvankelijk de kerk wilde afbreken en een geheel nieuw gebouw wilde neerzetten, koos men toch voor herstel van het bestaande gebouw. In 1798 eisten de katholieken hun kerk terug. De kerk bleef echter in handen van de protestanten, die als tegenprestatie de katholieken een schadeloosstelling moesten betalen. Omstreeks 1930 werd de toren gerestaureerd. Toen is de later gebouwde vijfde geleding gesloopt en er werd een tentdak als spits aangebracht. Ook in 1955 en 2004 vonden restauraties plaats. In 1953 werden de vanouds tegen de kerk aan gebouwde stallen gesloopt en in 1955 werden de in de 19e eeuw aangebrachte topgevels van het transept gewijzigd. Door de aanleg van de Maasroute werd de kerk geheel geïsoleerd van het dorp. De vroeggotische toren uit 1350 heeft vier geledingen, een tentdak, spitsbogige spaarvelden en een boogfries. Ze wordt door een vierkant traptorentje geflankeerd. Koor en transept stammen uit 1450 en het driebeukige, pseudobasilicaal schip uit 1502. Door de vele branden is het gebouw aanzienlijk gewijzigd en werd ook het interieur vernietigd. Toch is er nog een koperen lezenaar en doopbekkenhouder uit de 18e eeuw. Ook de ingangsomlijstingen zijn 18e-eeuws. In 1852 werd er een orgel gebouwd door C.F.A. Naber wat in 1872 is verbrand. Het huidige neogotische orgel stamt uit 1881 en werd gebouwd door de firma Van Dam & Zn. te Leeuwarden.
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
A59 Waspik (Netherlands)
A59 Waspik (Netherlands)
 • Author: Meteorry Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2016-12-04 11:48:30
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'36"N - 4°56'3"O
 • [A59] Waspik 04/12/2016 11h48 The A59 highway in between the A27 and 's-Hertogenbosch is an important stretch of this highway due to the fact that it runs along Waalwijk with the fantasy-themed amusement park Efteling which will considerably expand in the coming years and attract more and more visitors. Photo taken right before exit number 35 Waspik | 's-Gravenmoer on a sunny Winter Sunday morning. Highway A59 Netherlands The A59 and N59 is a Dutch highway with a length of 121 kilometers, crosses three provinces (Zeeland, Zuid-Holland and Noord-Brabant) and is a real highway from the junction with the A29 (Hellegatsplein) to Oss (junction Paalgraven) with the A50 to Arnhem. The N59 starts at Middelburg and the A59 ends at Paalgraven in Oss. The nickname of the A59 is the Maasroute. Various pieces of the A59 were originally intended as regional road and in the course of time re-built as highway. Between 2003 and 2005, the portion of highway 59 was between 's-Hertogenbosch and Oss has been converted from a 2x2 lanes regional road with several level crossings to a 2x2 lane highway with flyovers. The biggest bottleneck on the A59 is Hooipolder junction in Raamsdonksveer, which connects to the A27. Actually this is not a full interchange, but an exit of the A27. The highway is thereby interrupted by two traffic lights that regulate traffic on the access roads to the A27. Currently, several studies are being conducted to the construction of a modern intersection of the A59 and A27. The exit 37 - "Waalwijk | Efteling" has been converted into a interchange for the development of a new industrial zone and converting the N261 (to the Efteling) to a full current path with grade connectors. Most important cities along the A59: Middelburg - Willemstad - Moerdijk - Oosterhout - Raamsdonksveer - Waalwijk - Oss. [ Source and more Information: Wikipedia - Highway A59 (Dutch) ]
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2018-0494
2018-0494
 • Author: schuttermajoor Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-12 11:20:30
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'47"N - 4°55'28"O
 • Maaspad, Meeuwen - Moerdijk. gelopen: donderdag 12 juli 2018. Van Waspik op weg naar Raamsdonkveer: kruising van de Achterste Dijk. Deze dijk vormde de zuidelijke rand van het brede buitendijkse gebied waarin het Oude Maasje lag en waarin aan het einde van de 19e eeuw de Bergsche Maas is gegraven. Maar nadien is de Achterste Dijk altijd nog een slaperdijk gebleven waarvan de doorgangen in tijden van nood dichtgezet konden worden.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2018-0495
2018-0495
 • Author: schuttermajoor Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-12 11:31:20
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'44"N - 4°54'36"O
 • Maaspad, Meeuwen - Moerdijk. gelopen: donderdag 12 juli 2018. Van Waspik op weg naar Raamsdonkveer: opnieuw ontmoette ik het Zuiderafwateringskanaal, maar nu om dat over te steken.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
2018-0496
2018-0496
 • Author: schuttermajoor Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2018-07-12 11:34:32
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'41"N - 4°54'22"O
 • Maaspad, Meeuwen - Moerdijk. gelopen: donderdag 12 juli 2018. Van Waspik op weg naar Raamsdonkveer: de protestantse Lambertuskerk van Raamsdonk. De toren dateert uit 1350, maar heeft in de loop der tijd, ookgeteisterd door branden, diverse veranderingen ondergaan. Het schip, koor en transept stammen uit het einde van de 15e eeuw, nadat het oorspronkelijke schip verwoest was bij de Elisabethsvloed.
 • License*: All Rights Reserved - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Capelle - Nieuwevaart
Capelle - Nieuwevaart
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-04-23 09:11:28
 • Geographical coordinates of the taken: 51°40'37"N - 4°59'1"O
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
Capelle
Capelle
 • Author: Grotevriendelijkereus Follow on flickr foto flickr
 • Date of photography: 2017-04-09 18:36:26
 • Geographical coordinates of the taken: 51°41'30"N - 4°59'1"O
 • License*: Attribution License - photo in flikr foto flickr
  *The photographs are copyrighted by their respective owners.
photos found. 165. Photos on the current page: 15
1 
1
Back to top